Ewa Lipska Coś odwrotnego

Transcrição

Ewa Lipska Coś odwrotnego
Wiersz Ewy Lipskiej
na język portugalski przełożyła Małgorzata Furgacz
(Uniwersytet Śląski)
Coś odwrotnego
Przeliterujmy to jeszcze raz. Ty i ja.
L jak leworęczny anioł
po naszej prawej stronie. Szlifierz błękitu.
M jak zbity z tropu myśliwy
filologii. Przystanek las.
Nieodwołalna końcówka zdania.
S jak: Wszystko co nam się przydarzyło
to coś odwrotnego.
Tobie i mnie.
Algo invertido
Soletraremo-lo mais uma vez. Tu e eu.
C como o anjo canhoto
no nosso lado direito. Moedor de azul celeste.
C como un caçador desorientado
da filologia. Floresta-parada.
Um fim da frase irrevogável.
S como: todo que nos tem susedido
é algo invertido.
A você e a me.