risposta agli indovinelli 2

Transcrição

risposta agli indovinelli 2
 MESE DI NOVEMBRE 1) I fan ‘nà meza duzena 2) U va ar bord der bosch con ‘nà pignota pena d’eua, us’san visca er fò e us beta l’eua a scaudè. Quande ca bui, us leva dan dos la cureja der broie e as bota an tl’eua. Quande crè cocia, l’udur dra cureja buja us se spand an tl’aria u tira fora subit dar bosch u cinghiol