Atletas

Сomentários

Transcrição

Atletas
LIV COMPETIÇÃO INFANTO JUVENIL DE ATLETISMO - PIRATININGA
Ibirapuera CV-SP, 10 de Julho de 2011 - 11:53h
Inscr.
Atletas
400 Adriano Nishimoto
401 Diogo Oliveira Mori
407 Bruno Hideaki Okoti
408 Leonardo Shigueo Nishimoto
409 Alex Suzuki Sarkiel
410 Felipe Yoshio Guskuma
411 Vinícius Takabayashi
412 Vitor Toyokawa
413 Vinícius Ikari
414 Emerson Ynoue
416 Tiago Kawakami
417 Brendon Hideo Okoti
418 Cristian Nishimoto
419 Gustavo Toyokawa
420 Douglas Fuzita
421 Matheus Ishizawa
423 Gabriel Fugita Barbin
424 Márcio Barusso Jr.
425 Bárbara Naomi Okoti
426 Daniele Sayuri Kunihira
427 Tayenne Murata
428 Fabiana Tiemy Yamanouchi
429 Mariana Yoshida
430 Bianca Yumi Tamashiro
431 Bruna Hikari Tamashiro
433 Rafaela Nosse
434 Letícia Fugita Barbin
437 Fernanda Ynoue
438 Ana Júlia Hara
439 Lara Kitayama
440 Tamires Higashigaraguchi
1141 Kevin Issamu Asakura
1142 Eriky Toyomitsu Yamakawa
1143 Rodrigo Yamamoto
1144 Rafael Haguio
1145 Eduardo Haguio
1146 Krystian Asakura
1147 Andre Haguio
1148 Bruno Yamamoto
1149 Renan Oshino
1150 Fernando Tutihashi
1151 Vitor Tsukahara
1152 Vitor Torigoe
1153 Matheus Miyahara
1154 Fernando Miyahara
1155 Douglas Tajima
1156 Nicolas Oshino
1157 Vitor Shintate
1158 Bruno Shintate
1159 Krys Asakura
1161 Leticia Hirata
1162 Alicia Tutihashi
1163 Rafaela Tajima
1165 Mainara Ota
1166 Amanda Hashimoto
1167 Mariana Shiga
M/F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
Nascim.
12/08/92
08/01/94
17/03/95
20/09/95
24/08/95
04/08/97
15/12/97
20/10/97
22/02/95
19/05/98
05/05/98
31/03/99
12/01/99
14/05/00
02/12/00
13/07/01
03/10/01
25/08/02
08/04/93
29/08/93
05/09/94
27/05/93
27/12/95
22/04/96
21/04/95
20/10/99
29/12/98
15/09/01
18/12/02
25/03/02
25/08/01
24/12/94
23/12/94
19/02/94
17/04/93
03/09/96
29/05/95
13/03/95
15/04/95
20/06/96
13/03/95
13/01/96
26/09/99
03/08/99
02/07/00
02/06/01
24/10/00
21/11/02
21/07/00
29/03/93
27/02/96
02/09/98
06/11/98
28/05/01
30/04/00
05/02/00
1/7
Classe
AM
AM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
CM
CM
CM
CM
DM
DM
DM
DM
DM
AF
AF
AF
AF
AF
BF
BF
CF
CF
DF
DF
DF
DF
AM
AM
AM
AM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
CM
CM
DM
DM
DM
DM
DM
AF
BF
CF
CF
DF
DF
DF
Entidade
Sigla
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Alta Araraquarense AA
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
Mogi das Cruzes
MC
LIV COMPETIÇÃO INFANTO JUVENIL DE ATLETISMO - PIRATININGA
Ibirapuera CV-SP, 10 de Julho de 2011 - 11:53h
Inscr.
Atletas
M/F
1168 Juliana Shintate
F
1169 Natalia Nakamura
F
1701 Yuji Nagata
M
1702 Leandro Yuji Hocama
M
1703 Clayton Kenji Higa
M
1704 Rodrigo Tamae Oyagawa
M
1705 Rafael Kenji Oishi
M
1706 Fabio G.Nakandakare
M
1707 Massayoshi Gushiken
M
1708 Hideaki Nagata
M
1709 Lucas Asano
M
1710 Kenshin Akashi
M
1711 André Kenzo Hocama
M
1712 Fernando Satoshi Hocama
M
1713 Thomas China
M
1714 Mateus Nagae
M
1720 Mateus Ikehara
M
1715 Natalia Sanada
F
1716 Kely Tamanaha Ota
F
1717 Gabriela Hatsumi Hocama
F
1718 Natalia G.Nakandakari
F
1719 Honoka Akashi
F
101 Alex Eiji Kizaki
M
102 Eduardo de Souza Vilerá LourençoM
103 Claudio Noboru Ide
M
104 Erik Toshio Murai
M
107 Vitor Massayuki Nakashima
M
108 Anderson Yoshikazu Minami
M
109 Murilo Motoori Barbi
M
110 Gustavo Sunada
M
111 Yan Inoue
M
169 Vinicius Kido Sano
M
172 Fernando Hisao Aoki
M
112 Roberto Seiji Katsuki Filho
M
113 Arthur Alex Akihiro Kano
M
114 Bruno Naoki Moraoka
M
115 Bruno Yuiti Simomura
M
116 César Makoto Naka
M
117 Daniel Eiji Chiyo
M
118 Marcelo Koiti Makinodan Shirozaki
M
119 Rafael Noda Akiyama
M
120 Fernando Yuji Kubo
M
121 Fernando Tsuyoshi Nishida
M
122 Wilian Toshiaki Mizumura
M
123 Rafael Takao Murai
M
124 Milton Yoshihiko Haikawa
M
125 Ewerton Yoshiaki A. Nakashima M
127 André Hideo Kizaki
M
128 Rafael de Freitas Hirata
M
129 Rafael Shigueo Okamoto
M
130 Matheus Shô Yuba
M
131 Ayslan Estyverson Batista
M
132 Willian Sekine
M
133 Bruno Shinji Shimada
M
134 André Akira Suguimoto Kaneko
M
135 Rodrigo Noda Akiyama
M
Nascim.
29/05/02
13/06/00
17/10/93
29/07/94
14/03/94
03/07/94
04/11/96
10/07/95
11/03/97
21/04/96
26/08/95
22/10/98
27/05/00
09/11/02
22/08/01
29/05/02
07/10/00
25/04/92
19/10/96
26/02/97
14/07/98
04/09/02
25/11/94
17/04/93
14/04/95
01/06/94
06/12/93
17/02/94
14/12/94
09/10/94
04/11/94
18/01/92
07/04/92
19/01/95
06/05/96
05/02/97
25/07/96
22/04/96
16/12/97
18/01/96
22/09/96
23/09/97
31/03/95
11/04/97
02/08/96
18/03/96
25/05/96
20/08/99
17/06/98
09/04/99
27/11/98
14/02/98
15/01/98
12/02/99
28/11/98
23/01/00
2/7
Classe
DF
DF
AM
AM
AM
AM
BM
BM
BM
BM
BM
CM
DM
DM
DM
DM
DM
AF
BF
BF
CF
DF
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
DM
Entidade
Mogi das
Mogi das
Norte da
Norte da
Norte da
Norte da
Norte da
Norte da
Norte da
Norte da
Norte da
Norte da
Norte da
Norte da
Norte da
Norte da
Norte da
Norte da
Norte da
Norte da
Norte da
Norte da
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Cruzes
Cruzes
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Sigla
MC
MC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
LIV COMPETIÇÃO INFANTO JUVENIL DE ATLETISMO - PIRATININGA
Ibirapuera CV-SP, 10 de Julho de 2011 - 11:53h
Inscr.
Atletas
M/F
136 Elton Tsuyoshi Niizu
M
138 Lucas Mamoru Tanaka
M
139 Guilherme Akira Kudo
M
140 Alex Akira Shimada
M
173 Linus Subaru Kumamoto
M
141 Jaqueline Hitomi Funatsu
F
142 Karen Lumi Nakasato
F
143 Renata Vendrame Katayama
F
144 Maysa Aimi Yoshida
F
146 Daniela Miura
F
147 Patricia Sumaka Tsuji
F
148 Izabela Kamijo Fukase
F
149 Lena Akane Yuba
F
150 Celina Midori Ichikawa
F
151 Luana Lumi Minami
F
152 Regina Akemi Iwaki
F
153 Jaqueline Arissa Shimada
F
154 Fabiana Harumi Suguiura
F
155 Beatriz Ayumi Otu da Silva
F
156 Fernanda Miura
F
170 Thais Hitomi Canetomi
F
157 Francine Kazue Tome
F
158 Estela Sejimo de Brito
F
159 Beatriz Mieko Aoki
F
161 Caroline Megumi Hosoya
F
171 Cintia Miyuki Honma
F
162 Juliana Sayuri Sakamoto
F
163 Tais Lie Takehara
F
164 Wiliane Midori Tome
F
165 Michelly Tiemi Iwaki
F
166 Tais Lumi Ozeki Pereira
F
167 Thaís Cristina Namie Tachibana F
168 Alyssa Ayumi Suzuki
F
200 Vinicius Samezima
M
203 Renan Uemura
M
204 Cezar Fumio Yamamura
M
M
205 Igor Tomizawa
206 Willian Saccai
M
207 Ramon Camposan
M
209 Yuri Togawa
M
210 Vinicius Theodoro
M
220 Jessica Takihara
F
221 Leticia Watanabe
F
222 Gilian Matsuda
F
223 Larissa Yoshida
F
224 Nozomi Ogihara
F
225 Bruna Assakawa
F
226 Karina Watanabe
F
227 Barbara Watanabe
F
228 Cinthia Takihara
F
229 Ana Paula Matsuda
F
230 Tainá Onaca
F
231 Keila Watanabe
F
232 Maria Julia Tomita
F
233 Beatriz Assakawa
F
234 Amanda Yoshida
F
Nascim.
10/02/00
01/02/00
14/09/01
14/06/02
01/04/02
24/03/94
22/06/95
05/05/97
14/10/97
16/11/94
14/02/92
04/04/92
24/03/97
07/06/95
13/10/96
12/03/96
27/11/97
06/08/95
18/08/97
21/10/96
18/05/95
21/02/99
30/03/99
24/10/98
13/07/98
26/09/98
12/07/00
16/10/00
29/05/03
04/05/00
10/08/01
16/06/00
27/07/00
03/03/93
28/12/98
06/03/96
09/09/97
06/07/97
04/05/97
17/09/99
14/03/98
30/07/93
27/06/95
04/06/95
16/12/96
13/07/97
19/06/97
17/06/97
17/01/97
09/03/98
21/12/99
20/05/99
03/08/99
09/06/00
30/10/00
21/05/00
3/7
Classe
DM
DM
DM
DM
DM
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
CF
CF
CF
CF
CF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
AM
BM
BM
BM
BM
BM
CM
CM
AF
AF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
CF
CF
CF
CF
DF
DF
DF
Entidade
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Paulista
Paulista
Paulista
Paulista
Paulista
Paulista
Paulista
Paulista
Paulista
Paulista
Paulista
Paulista
Paulista
Paulista
Paulista
Paulista
Paulista
Paulista
Paulista
Paulista
Paulista
Paulista
Paulista
Sigla
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
LIV COMPETIÇÃO INFANTO JUVENIL DE ATLETISMO - PIRATININGA
Ibirapuera CV-SP, 10 de Julho de 2011 - 11:53h
Inscr.
Atletas
M/F
235 Carolina Fiorini
F
1400 Alan Kei Açakura
M
1401 André Hideo Onoda Monteiro
M
1402 André Hiroshi Mino
M
1403 Arthur Kendi Fukuhara
M
1404 Bruno Akira Baba
M
1405 Cassio Hiojo Endo
M
1406 Diego Chichinato Yoshihara
M
1407 Diogo Seiji Sugimoto
M
1408 Douglas Kiyoshi Hirosse
M
1409 Douglas Yuji Saito
M
1410 Eduardo Tadao Mizumoto
M
1411 Felipe Jun Ikeda
M
1412 Felipe Matsumoto Vicente
M
1413 Fernando Nakatsu
M
1414 Guilherme Koo Yamate
M
1415 Gustavo Jun Yamamoto
M
1416 Gustavo Yukio Cardoso
M
1417 Henrique Sey Yamate
M
1418 Leonardo Hajime Kondo
M
1419 Renan Hideki Onoda Monteiro
M
1420 Rubens Yuji Shinozaki
M
1421 Victor Shigueo Kondo
M
1422 Yoshihide Kashiwaba
M
1423 Anderson Hiroyuki Nakirimoto
M
1424 Caio Felipe Torikai
M
1425 Danilo Tsuyoshi Okamoto
M
1426 Dênis Ken Mori
M
1427 Douglas Mitsuo Sugimoto
M
1428 Edgar Kenji Ishida
M
1429 Fabio Nozoie
M
1430 Fernando Takeda
M
1431 Heitor Kenzo Koga
M
1432 Henrique Dyun Nakamura
M
1433 Igor André Torikai
M
1434 Julhyo Seiti Chuha
M
1435 Ricardo Keniti Ishida
M
1436 Roberto Minoru Tagusagawa
M
1437 Seiryo Kashiwaba
M
1438 Tiago Shoiti Utida
M
1439 Victor Sussumu Omato Kozuma
M
1440 Vinícius Matsumoto Vicente
M
1441 Cesar Yuji Fukuda
M
1442 Daniel Shoske Ichiki
M
1443 Henrique Naoto Fugimoto
M
1444 Henrique Yasuo Tsugiyama
M
1445 Kelvin Kenzo Kamidai Cho
M
1446 Leonardo da Silva Tengan
M
1447 Lucas Teigui S. Yamasaki
M
1448 Matheus Kawano Ito
M
1449 Murilo Yoshio Matsubara
M
1450 Breno Yukio Harazaki
M
1451 Briam Taiki Suguimoto
M
1452 Eduardo Kenji Sueoka
M
1453 Gustavo Kenji Terada
M
1454 João Vitor Nakamura Perkowitsch M
Nascim.
08/07/00
17/02/92
14/11/93
25/06/93
25/04/94
03/11/94
15/07/92
24/08/93
10/04/94
26/02/93
06/08/93
19/12/94
13/01/93
27/03/93
12/10/94
09/10/93
17/02/92
14/11/92
09/10/93
28/02/93
29/02/92
16/11/94
26/10/94
23/02/94
17/07/96
09/05/97
07/05/95
17/08/97
07/10/95
16/10/97
24/10/95
08/11/95
12/04/96
07/05/95
09/05/97
23/09/96
14/11/97
29/04/97
27/10/97
22/01/98
01/06/95
12/07/95
03/03/99
23/06/98
12/12/98
10/10/98
12/07/99
18/08/98
28/07/98
26/02/98
10/05/98
28/10/01
26/02/00
04/04/00
14/01/01
20/02/00
4/7
Classe
DF
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
DM
DM
DM
DM
DM
Entidade
Paulista
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
Sigla
PA
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
LIV COMPETIÇÃO INFANTO JUVENIL DE ATLETISMO - PIRATININGA
Ibirapuera CV-SP, 10 de Julho de 2011 - 11:53h
Inscr.
Atletas
M/F
1455 Kevin Kenzo Haneda Goto
M
1456 Victor Sadao Takahashi
M
1457 Vinicius Yuji Shimizu
M
1458 Vitor Ferreira Kobori
M
1459 Adriana Sayuri Okamoto
F
1460 Agnes Rumi Hanayama
F
1461 Camila Miho Hidani
F
1462 Carolina Yukari Ota
F
1463 Danielle Naomi Nakatsu
F
1464 Gabriela Satie Nakasato
F
1465 Jaqueline Megumi Nakirimoto
F
1466 Lidia Jorge Tasima
F
1467 Luana Aya Yamamoto
F
1468 Mariana Hokamura
F
1469 Melina Chiemi Kubota
F
1470 Nathalie Kawano Ito
F
1471 Patricia Natsumi Matsumoto
F
1472 Priscila Natsuko Matsumoto
F
1473 Vanessa Mayumi Okamoto
F
1474 Amanda Rie Tachibana
F
1475 Ayla Sakamoto Silva
F
1476 Beatriz Celestino Kaneko
F
1477 Beatriz Tiemi Nakamura
F
1478 Bianca Lavecchia
F
1479 Carolina Mayumi Nakatsu
F
1480 Gabriela Otsubo dos Santos
F
1481 Jéssica Akemi Yamada
F
1482 Jéssica Rumi Koiama
F
1483 Karina Maebayashi
F
1484 Leila Tiemi Matsuda
F
1485 Lica Suemi Endo
F
1486 Michelle Naomi Francisco
F
1487 Natalia Tiemi Fukumori de Oliveira
F
1488 Renata Saori Shimizu
F
1489 Renata Yukari Isa
F
1490 Thais Rye Fugimoto
F
1491 Vitória Mayumi Torikai
F
1492 Vivian Sayuri Miyano
F
1493 Beatriz Mitie Sato
F
1494 Emili Nakada
F
1495 Erika Nakada
F
1496 Erika Miyuki Nakamura
F
1497 Evelyn Sayuri Ifiki
F
1498 Fernanda Kaori Shimizu
F
1499 Flora Beatriz do Patrocínio
F
1500 Gabriela Tiemi Kasahara
F
1501 Larissa Aki Terada
F
1502 Thais Lissa Sakuma
F
1503 Vivian Kaori Nakamura
F
1504 Amanda Ayumi Miyano
F
1505 Camila Naomi Koshikumo
F
1506 Fernanda Kyomi da S.N.Takahashi F
1507 Julia Naomi Ifiki
F
1508 Monica Midori Ishida
F
1509 Pamela Ayumi Ouchi
F
1510 Carolina Natsumi Hirase
F
Nascim.
25/12/01
12/04/01
12/08/00
17/10/01
02/05/93
14/12/92
02/05/93
25/07/93
22/03/94
05/12/93
18/06/93
06/11/94
07/05/93
07/10/94
13/07/93
22/09/92
21/01/92
09/05/94
14/02/93
04/07/95
??/03/97
23/01/96
14/10/95
17/02/97
20/02/95
04/05/95
18/01/95
26/06/96
22/09/96
02/02/97
26/03/96
12/04/97
12/07/97
22/09/95
24/08/96
06/07/97
09/05/97
20/08/97
19/01/99
27/05/98
27/05/98
22/12/99
22/12/98
15/03/99
30/06/98
26/06/98
14/02/98
03/05/99
09/10/98
18/01/00
01/08/00
10/03/00
18/06/00
24/04/00
21/03/01
23/07/00
5/7
Classe
DM
DM
DM
DM
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
Entidade
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
LESC
Sigla
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
LIV COMPETIÇÃO INFANTO JUVENIL DE ATLETISMO - PIRATININGA
Ibirapuera CV-SP, 10 de Julho de 2011 - 11:53h
Inscr.
Atletas
M/F
1511 Amanda Miyuki Ozaki
F
300 Massami Matsuoka
M
301 Christian Massaaki Oskata
M
302 Marcelo Tadocoro
M
303 Gustavo Hideki Sakae
M
304 Herbert Horikawa Martins
M
305 Joao Vitor Shirata
M
306 Rodrigo Kei Kuromoto
M
307 Marcelo Ganaha
M
308 Seishi Nakamura
M
309 Masayuki Tateoka
M
310 Massato Yoshizumi
M
311 Mauricio Haruo Furukawa
M
312 Rafael Nitatori
M
313 Takashi Shishido
M
314 Plymio Nishimura
M
315 Victor Masakatsu Shishido
M
316 Ricardo Hiroshi Hagio
M
317 Hajime Kimura
M
318 Willian Yasuo Hirakawa
M
319 Andre Jun Kussano
M
354 Andre Lopes
M
320 Mitsuo Kawatsu
M
321 Lucas Massao Kobayashi
M
322 Leonardo Jun Nakaoka
M
323 Ricardo Tadashi Ono
M
324 Walter Mamoru Tadocoro
M
325 Rafael Eidi Hashimoto
M
326 Wiliam Massao Yoshizumi
M
327 Bruno Taguchi
M
328 Rafael Hideaki Ruivo Yamamura M
329 Rodolfo Ikeda Lima
M
330 Matheus Silvestrin
M
331 Rogério Kiyoshi Osaki
M
332 Lucas Eiji Otsu
M
333 Fabio Eiji Matsuda
M
334 Vinicius Kiyoshi Melo Oshiro
M
335 Daniel Sigaki Martins De Jesus M
336 Rodolfo Nakamura
M
337 Dener Massanori Kanegawa
M
338 Rodrigo Nakamura
M
339 Vitor Taiyo Deyama
M
357 Vitor Nomura
M
340 Rafael Shiniti Utsumi
M
341 Vitor Hideki Yamanouchi
M
342 Matheus Hiroyuki Yamamura
M
343 Érick Daissuke Suguimura Araki M
344 Matheus Taguchi
M
345 Vitor Takao Suganuma
M
346 Wilian Mikio Ono
M
347 Fernando Kenji Mori
M
348 Kayo Maruyama Kashiwaya
M
349 Caio Ikeda Lima
M
350 Felipe Makoto Mori
M
351 Gabriel Ryuki Melo Oshiro
M
353 Renato Naoto Utsumi
M
Nascim.
Classe Entidade
22/07/01
DF
LESC
08.03.1994
AM
Sudoeste
02.01.1997
AM
Sudoeste
07.07.1994
AM
Sudoeste
07.11.1994
AM
Sudoeste
11.03.1997
AM
Sudoeste
11.06.1994
AM
Sudoeste
11.07.1992
AM
Sudoeste
14.07.1992
AM
Sudoeste
15.04.1992
AM
Sudoeste
16.05.1992
AM
Sudoeste
17.04.1993
AM
Sudoeste
17.09.1994
AM
Sudoeste
21.09.1995
AM
Sudoeste
22.06.1994
AM
Sudoeste
23.06.1994
AM
Sudoeste
26.02.1993
AM
Sudoeste
26.08.1995
AM
Sudoeste
27.12.1993
AM
Sudoeste
28.11.1993
AM
Sudoeste
31.05.1995
AM
Sudoeste
21.08.1993
AM
Sudoeste
10.11.1997
BM
Sudoeste
01.07.1996
BM
Sudoeste
04.11.1995
BM
Sudoeste
05.03.1997
BM
Sudoeste
07.07.1996
BM
Sudoeste
07.08.1997
BM
Sudoeste
10.03.1995
BM
Sudoeste
11.05.1995
BM
Sudoeste
16.08.1996
BM
Sudoeste
16.12.1997
BM
Sudoeste
19.01.1998
BM
Sudoeste
19.06.1995
BM
Sudoeste
21.12.1997
BM
Sudoeste
22.10.1997
BM
Sudoeste
23.04.1997
BM
Sudoeste
24.02.1997
BM
Sudoeste
24.07.1997
BM
Sudoeste
25.05.1995
BM
Sudoeste
29.07.1995
BM
Sudoeste
30.05.1995
BM
Sudoeste
03.04.1996
BM
Sudoeste
02.05.1998
CM
Sudoeste
07.07.1999
CM
Sudoeste
11.10.1999
CM
Sudoeste
19.07.1999
CM
Sudoeste
20.10.1998
CM
Sudoeste
22.11.1999
CM
Sudoeste
26.02.1998
CM
Sudoeste
26.12.1999
CM
Sudoeste
28.03.1999
CM
Sudoeste
13.01.2001
DM
Sudoeste
17.07.2001
DM
Sudoeste
19.05.2000
DM
Sudoeste
28.10.2000
DM
Sudoeste
6/7
Sigla
SC
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
LIV COMPETIÇÃO INFANTO JUVENIL DE ATLETISMO - PIRATININGA
Ibirapuera CV-SP, 10 de Julho de 2011 - 11:53h
Inscr.
Atletas
355 Kevin Yuichi Sano
356 Lucas Nakazawa
359 Noriyuki Nomura
361 Caroline Arisa Matsuda
362 Leticia Kiyonaga
363 Yoshiko Kawabata
364 Celina Mari Otsu
365 Jaqueline Tominaga Gouveia
366 Tiemi Hashimoto
367 Lilian Litsuko Hashimoto
368 Tatiane Ayumi Numada
369 Yasmin Sayuri Kawashima
372 Aline Yumi Narimoto
377 Karen Mayumi Okuizumi
382 Miyuki Mendonça
384 Victoria Midori Katata
370 Paula Hirakawa
371 Shizue Shirahata
373 Paty Ayumi Matsuda
374 Arissa Matsuyama Okuizumi
375 Jaqueline Nakazawa
376 Sabrina Nishioka
378 Satie Yamanouchi
379 Camila Harumi Murakami
380 Ingrid Partes
381 Roberta Koga
396 Caterine Yukari Yamamura
385 Karen Kaori Miyamoto
386 Livia Yaemi Shirahata
387 Monica Nishioka
388 Alice Hirata
389 Jessica Rumi Yamanouchi
390 Gabriela Miyuki Hashimoto
392 Juliana Ayumi Koga
393 Jéssica Maruyama Kashiwaya
394 Amanda Mikha Miyamoto
395 Carolina Hirata
397 Giovanna Kaori Otsu Akatsuka
398 Fernanda Murakami
1301 Andrey Takeshi Noguchi
1302 Rogerio Shohei Asato
1303 Vitor Yamane
1304 Vinicius Eichi Saido
1305 Luciano Toshiro Kawakatsu
1306 Rodrigo Yamane
1307 Vinicius Naoki Sato
1309 Larissa Naomi Kawakatsu
1310 Emilly Lumy Sato Valentim
1311 Veronica Akemi Kawakatsu
1312 Milena Yuki Sato
M/F
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
Nascim.
Classe Entidade
13.08.2001
DM
Sudoeste
22.03.2000
DM
Sudoeste
21.02.2001
DM
Sudoeste
10.07.1993
AF
Sudoeste
12.08.1992
AF
Sudoeste
15.04.1993
AF
Sudoeste
15.04.1994
AF
Sudoeste
15.10.1994
AF
Sudoeste
17.05.1993
AF
Sudoeste
24.06.1993
AF
Sudoeste
27.07.1993
AF
Sudoeste
29.03.1993
AF
Sudoeste
02.12.1996
AF
Sudoeste
11.01.1996
AF
Sudoeste
14.05.1997
AF
Sudoeste
02.12.1998
AF
Sudoeste
01.02.1998
BF
Sudoeste
01.06.1995
BF
Sudoeste
04.10.1995
BF
Sudoeste
05.06.1997
BF
Sudoeste
08.04.1997
BF
Sudoeste
10.05.1995
BF
Sudoeste
13.04.1995
BF
Sudoeste
15.12.1997
BF
Sudoeste
27.09.1996
BF
Sudoeste
30.03.1998
BF
Sudoeste
19.05.2001
BF
Sudoeste
04.06.1999
CF
Sudoeste
09.04.1999
CF
Sudoeste
12.09.1999
CF
Sudoeste
19.12.1998
CF
Sudoeste
24.05.1999
CF
Sudoeste
29.10.1999
CF
Sudoeste
11.05.2001
DF
Sudoeste
12.10.2001
DF
Sudoeste
13.09.2001
DF
Sudoeste
19.04.2002
DF
Sudoeste
24.07.2000
DF
Sudoeste
10.02.2000
DF
Sudoeste
17/06/94
AM
SUZANO
27/10/94
AM
SUZANO
15/07/96
BM
SUZANO
13/05/99
CM
SUZANO
23/02/00
DM
SUZANO
07/06/01
DM
SUZANO
21/02/00
DM
SUZANO
21/06/95
BF
SUZANO
20/06/97
BF
SUZANO
13/02/97
BF
SUZANO
28/02/98
BF
SUZANO
7/7
Sigla
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU

Documentos relacionados

Atletas

Atletas LII COMPETIÇÃO INFANTO JUVENIL DE ATLETISMO - PIRATININGA Caieiras - SP, 31 de Maio de 2009 - 12:03h

Leia mais

Finais

Finais 1126 Rodrigo Yoshikazu Yamamoto BM MC 1127 Rafael Kazuhiro Haguio BM MC 1128 Fernando Tutihashi BM MC

Leia mais

Atletas

Atletas 169 Juliana Sayuri Sakamoto 170 Estela Sejimo de Brito 171 Francine Kazue Tome 172 Tais Lie Takehara 174 Alyssa Ayumi Suzuki 176 Stela Midori Nagatani 177 Wiliane Midori Tome 178 Tais Lumi Ozeki Pe...

Leia mais

Atletas

Atletas Guilherme Theodoro Vinicius Samezima Andrey Saiki Pereira Cezar Fumio Yamamura Renan Uemura Willian Saccai Leda Cristina Watanabe Arlete Watanabe Alzira Saccai Patricia Terassaca Leticia Watanabe G...

Leia mais

Finais

Finais SAU 1m02,02s

Leia mais

Atletas

Atletas 8002 Anderson Ken Yabusaki 8003 André Hiroshi Mino 8005 Bruno Akira Baba 8006 Caio Moki Yabiku 8007 Cristian Norio Takinami 8008 Diego Chichinato Yoshihara 8009 Douglas Kiyoshi Hirose 8010 Douglas ...

Leia mais

Geral

Geral -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AM Rev 4x100m Final por Tempo ...

Leia mais

Atletas

Atletas Alanis Aiko Oliveira Tamashiro F

Leia mais

Geral

Geral Clas Assoc Marca Pos Rec -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1412 ...

Leia mais

Atletas

Atletas William Koity Fukuhara Gustavo Noboru Inoue Eric Hideki Matsumoto Álvaro Kazuhiro Matsuda Douglas Tomio Nakata Jun Hoshino Felipe Kenzo Fukusima Goh Yoshihide Kashiwaba Tiago Fumio Akagi Arthur Ken...

Leia mais

Atleta

Atleta M/F M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

Leia mais