Vooraanzicht. Vooraanzicht VERTROUWD RAKEN MET DE CAMERA

Сomentários

Transcrição

Vooraanzicht. Vooraanzicht VERTROUWD RAKEN MET DE CAMERA
Optio50Multi.book Page 1 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
VERTROUWD RAKEN MET DE CAMERA
Vooraanzicht
Ontspanknop
Shutter
release button
Flitser
Aan/uit-knop
Functiekiezer
Zelfontspanner-LED
Zoeker
Microfoon
PC/AV-aansluiting
Gelijkstroomingang
Objectief
Naam
Beschrijving
Zelfontspanner-LED
Knippert blauw in de zelfontspannerfunctie tot de opname is
gemaakt.
Zoeker
Hiermee kadert u het onderwerp van de opname uit.
Flitser
Deze zorgt voor flitslicht bij het maken van opnamen.
Ontspanknop
Als u deze knop tot halverwege indrukt, stelt u scherp en vergrendelt
u de belichting van de camera. Als u deze knop volledig indrukt,
wordt er een opname gemaakt.
Objectief
Objectief met drievoudige optische zoom, waarmee u tele- en
groothoekopnamen kunt maken.
Aan/uit-knop
Hiermee schakelt u de camera in en uit.
Functiekiezer
Hiermee stelt u de camerafunctie in.
Gelijkstroomingang
Hiermee kunt u een netvoedingsadapter aansluiten op de camera
om de camera zonder batterijen te kunnen gebruiken.
PC/AV-aansluiting
Hiermee kunt u een USB-kabel of een AV-kabel aansluiten op
de camera.
Microfoon
Hiermee kunt u geluid opnemen bij de filmclips die u opneemt.
Vooraanzicht.
1
Optio50Multi.book Page 2 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Achteraanzicht
Zoeker
Zoeker-LED
Zoom/x/y/w/f knop
Q-knop
Riembevestiging
3 knop
i knop
Vierwegbesturing
OK/DISPLAY-knop
Klep voor batterijen/kaart
Statiefaansluiting
LCD-monitor
Naam
Beschrijving
Zoeker
Hiermee kadert u het onderwerp van de opname uit.
Zoeker-LED
/
knop
/
knop
knop
MENUknop
/DISPLAY-knop
Riembevestiging
knop
2
Geeft de huidige status van de camera weer.
Hiermee zoomt u het objectief naar de telestand. Tijdens de zoomweergave wijzigt u hiermee de grootte van de opname die wordt
weergegeven op de LCD-monitor.
Hiermee zoomt u het objectief naar de groothoekstand. Hiermee
schakelt u over naar weergave van negen opnamen (thumbnail) in
de weergavestand.
Hiermee schakelt u over op de weergavestand. De laatste opname
en informatie verschijnen op de LCD-monitor.
Hiermee schakelt u het OSD-menu in en uit.
Hiermee bevestigt u de selectie van een menu-item.
Hiermee schakelt u de weergave op de LCD-monitor en
de liveweergave in en uit.
Voor bevestiging van de draagriem van de camera.
Hiermee kunt u de opname wissen.
Statiefaansluiting
Hierop kunt u een statief bevestigen.
Klep voor batterijen/
kaart
Via deze klep kunt u batterijen of een geheugenkaart plaatsen
of uitnemen.
Optio50Multi.book Page 3 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
LCD-monitor
Hierop verschijnt menu-informatie voor de bediening van de camera,
en verschijnt een voorbeeld van de opname voordat en nadat deze
wordt gemaakt.
Vierwegbesturing
Hiermee kunt u door menu’s en opnamen bladeren en opties
selecteren.
(W)- Hiermee selecteert u de flitsfunctie in de opnamestand.
(X)- Hiermee selecteert u de zelfontspannerfunctie in de
opnamestand.
Functiekiezer
Functiekiezer
Functiekiezer
Naam
Beschrijving
Eenvoudig
Hiermee laat u de camera de functies automatisch
instellen.
Programma
De basisfunctie voor het maken van opnamen.
Portret
Voor het maken van portretopnamen.
Landschap
Voor het maken van landschapsopnamen.
Sport
Voor het maken van sportopnamen.
Nachtopname
Hiermee kunt u in het donker, bijvoorbeeld ’s nachts,
opnamen maken.
Instellen
Hiermee kunt u voorkeursinstellingen voor de camera
selecteren.
Filmopname
Voor het maken van filmopnamen.
3
Optio50Multi.book Page 4 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
VOORBEREIDINGEN
De camerariem bevestigen
De camerariem bevestigen
Bevestig de camerariem zoals op
de afbeelding is weergegeven.
1
2
De batterijen plaatsen
1. Open de klep van de batterijen/
kaart.
2. Plaats de batterijen met de
polen op de juiste plaats,
zoals rechts is afgebeeld.
3. Sluit de klep van de batterijen/
kaart.
Š
4
1
1
2
2
U kunt 2 AA-formaat batterijen (alkalinebatterijen of oplaadbare Ni-MHbatterijen) gebruiken als voeding voor de camera.
Optio50Multi.book Page 5 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
De SD-geheugenkaart plaatsen
(optioneel accessoire)
1. Open de klep van de batterijen/kaart.
2. Plaats de SD-geheugenkaart op de juiste
wijze, zoals rechts is afgebeeld.
„
Houd de SD-geheugenkaart met het
uiteinde met het metalen contactvlak naar
de achterzijde van de camera gericht en
duw de kaart zo ver als mogelijk is naar
binnen.
3. Sluit de klep van de batterijen/kaart.
De camera inschakelen
Aan/uit-knop
Druk op de knop
om de camera in te schakelen.
De zoeker-LED brandt groen en de camera is gereed voor het maken van
opnamen.
5
Optio50Multi.book Page 6 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
De taal voor OSD (On-Screen Display) kiezen
De taal voor OSD (On-Screen Display) kiezen
1. Zet de functiekiezer op
.
2. Selecteer het menu [Set-up 2] (Instellen
2) met de vierwegbesturing (X).
„
Set-up 1
Het scherm [Set-up 2] (Instellen 2) van
het instellingenmenu verschijnt.
3. Selecteer [Taal] met de vierwegbesturing
(T) en druk op de knop
.
4. Selecteer de taal met de
vierwegbesturing (ST).
5. Druk op de knop
bevestigen.
om de taalkeuze te
Set-up 2
Date Adjust
y/m/d
Video Out
PAL
Language
English
Brightness
3/5
OK :
Language
OK :
6
1/8
Optio50Multi.book Page 7 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Datum en tijd instellen
1. Zet de functiekiezer op
en selecteer
het menu [Set-up 2] (Instellen 2) met
de vierwegbesturing (X).
„
4. Druk op de knop
Set-up2
Date Adjust
Het scherm [Set-up 2] (Instellen 2) van
het instellingenmenu verschijnt.
2. Selecteer [Date Adjust] (Datum
instellen) met de vierwegbesturing (T).
3. Selecteer het datumtype met de
vierwegbesturing (WX).
„
Set-up1
d/m/y
Video Out
PAL
Language
English
Brightness
1/5
OK :
.
Het scherm [Date Adjust] (Datum
instellen) verschijnt.
5. Selecteer met de vierwegbesturing
(WX) het gewenste item en pas de
waarde voor de datum en tijd aan met
de vierwegbesturing (ST).
6. Controleer of alle instellingen correct
zijn en druk op de knop
.
Date Adjust
02 /01 / 2010
04:00
OK :
Select :
7
Optio50Multi.book Page 8 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Foto’s maken
Ontspanknop
Aan/uit-knop
Functiekezer
Zoeker
Zoom/x/y/w/f knop
LCD-monitor
4/W knop
1.
2.
3.
4.
Druk op de knop
om de camera in te schakelen.
Zet de functiekiezer op
.
Kader het onderwerp uit op de LCD-monitor of in de zoeker.
Druk de ontspanknop tot halverwege in om automatisch scherp te stellen op
het onderwerp. De juiste belichting wordt vastgesteld en gelijktijdig
vergrendeld.
5. Druk de ontspanknop helemaal in om een opname te maken.
Foto’s weergeven
Aan/uit-knop
Q weergaveknop
LCD-monitor
Vierwegbesturing
1. Druk op de knop
„
.
Op het scherm verschijnt de laatste opname.
2. Geef de opnamen weer met de vierwegbesturing (WX).
„
„
8
Vierwegbesturing (W): terug naar de vorige opname.
Vierwegbesturing (X): verder naar de volgende opname.
Optio50Multi.book Page 9 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Filmclips opnemen
In deze stand kunt u filmclips opnemen met geluid (via de ingebouwde microfoon).
1. Zet de functiekiezer op
en schakel
de camera in door op de knop
te
drukken.
2. Druk op de ontspanknop om de opname
te starten.
3. Druk op de ontspanknop om de opname
te stoppen.
1
Filmclips afspelen
U kunt de opgenomen filmclips afspelen op de LCD-monitor.
Het bij filmclips opgenomen geluid kan echter alleen worden weergegeven op een
TV of een computer.
1. Druk op de knop
.
2. Blader met de vierwegbesturing (WX)
door de opnamen tot de filmclip
verschijnt die u wilt afspelen.
„
„
Druk op de vierwegbesturing (W) om
de vorige opname weer te geven.
Druk op de vierwegbesturing (X) om
de volgende opname weer te geven.
3. Druk op de knop
om het afspelen
van de filmclip te starten.
„
100-0001
Size
EV
01.04. ’04
320X240
0.0
05:22
1
Druk nogmaals op de knop
om
het afspelen te onderbreken of te
hervatten.
„
„Opnamen wissen
9
Optio50Multi.book Page 10 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Opnamen wissen
1. Druk op de knop
„
.
De laatste opname verschijnt op het scherm.
2. Selecteer met de vierwegbesturing (WX) de opname die u wilt wissen.
3. Druk op de knop
.
3
4. Selecteer [OK] met de vierwegbesturing
(ST).
5. Druk op de knop
bevestigen.
om het wissen te
Delete
OK
Cancel
OK :
10
Optio50Multi.book Page 11 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
FOTO- EN FILMOPNAMEN OVERBRENGEN NAAR
DE COMPUTER
Camera
De digitale camera instellen
Nadat u de benodigde software op de computer hebt geïnstalleerd, moet u de
digitale camera instellen op het overbrengen van opnamen van de camera naar de
computer.
Het USB-stuurprogramma op de cd-rom (S-SW33) is uitsluitend bestemd voor
Windows 98/98SE. Nadere bijzonderheden over het installeren van het
stuurprogramma vindt u in de bedieningshandleiding van de camera.
De USB-aansluitfunctie instellen op [PC]
1. Zet de functiekiezer op
.
2. Druk op de vierwegbesturing (X) om
het menu [Set-up 2] (Instellen 2) op te
roepen.
3. Selecteer [USB Con.] (USB-aansluiting)
met de vierwegbesturing (T).
4. Druk op de knop
Set-up1
Set-up2
USB Con.
.
OK :
5. Selecteer [PC] met de vierwegbesturing
(ST).
6. Druk op de knop
PC
5/5
USB Con.
PC
.
PictBridge
PC Camera
OK :
Š
Š
Š
1/3
Sluit de camera niet aan op de computer terwijl [PictBridge] is
geselecteerd als USB-aansluitfunctie.
Sluit de camera niet aan op de printer terwijl [PC] of [PC Camera] is
geselecteerd als USB-aansluitfunctie.
Voor Windows 98/98SE/ME/2000 geldt het volgende: als de camera is
aangesloten op de computer en u de USB-aansluiting van de camera
per ongeluk instelt op PictBridge, verschijnt het bericht "Install Driver"
(Installeer stuurprogramma). Negeer het bericht en klik op "Cancel"
(Annuleren).
De camera aansluiten op de computer
11
Optio50Multi.book Page 12 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
De camera aansluiten op de computer
PC/AV-aansluiting
1. Sluit de camera met de USB-kabel aan op de computer.
Als er geen SD-geheugenkaart in de camera is geplaatst, worden de
opnamen die zijn opgeslagen in het interne geheugen overgebracht naar
de computer.
2. Zet de camera aan.
3. Zoek een nieuw pictogram “Verwisselbare schijf” op in het venster “Deze
computer”.
De gemaakte opnamen/filmclips staan in een map op deze “verwisselbare
schijf”. (Mac-gebruikers: dubbelklik op de schijf “naamloos” op het
bureaublad.)
12
Optio50Multi.book Page 13 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Opnamen/filmclips downloaden
Wanneer de camera is ingeschakeld en op de computer is aangesloten, wordt
deze beschouwd als een schijfeenheid, net als een diskette of cd. U kunt opnamen
downloaden (overbrengen) door ze van de “verwisselbare schijf” (schijf
“naamloos” op een Macintosh) te kopiëren naar de vaste schijf van de computer.
„
Voor computers met Windows als besturingssysteem
Open de “verwisselbare schijf” door erop te dubbelklikken. Dubbelklik op de map
met de gemaakte opnamen/filmclips. Selecteer de gewenste opnamen/filmclips
en kies “Kopiëren” in het menu “Bewerken”. Open vervolgens de doelmap en kies
“Plakken” in het menu “Bewerken”.
„
Voor computers met Mac OS als besturingssysteem
Open het venster met de schijf “naamloos” en de vaste schijf of de doelmap. Sleep
de cameraschijf naar de gewenste locatie en zet hem daar neer.
13
Optio50Multi.book Page 14 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
DE DIGITALE CAMERA GEBRUIKEN ALS PC-CAMERA
Uw digitale camera kan fungeren als PC-camera, wat de mogelijkheid biedt tot
videovergaderingen, of real-time gesprekken met vrienden of familieleden.
1. Installeer het stuurprogramma voor de PC-camera.
Het stuurprogramma voor de PC-camera op de cd-rom (S-SW33) is
uitsluitend bestemd voor Windows. De PC-camerafunctie wordt niet
ondersteund op Mac-platforms.
2. Zet de functiekiezer op
en schakel de camera in door op de knop
te drukken.
3. Druk op u om het menu [Set-up 2]
USB Con.
(Instellen 2) te selecteren en gebruik T
PC
om [USB Con.] (USB-aansluiting) te
selecteren.
PictBridge
4. Druk op de knop
.
PC Camera
5. Gebruik S of T om [PC Camera] te
selecteren en druk op de knop
.
OK :
6. Sluit het ene uiteinde van de USB3/3
kabel aan op een beschikbare USBpoort op de computer.
7. Plaats de digitale camera op het beeldscherm van de computer of gebruik
een statief.
Š
14
Als in Windows XP het bericht Certified Warning verschijnt tijdens de
installatie van het stuurprogramma voor PC-camera’s, klikt u op
"Doorgaan" en wacht u tot de installatie van het stuurprogramma is
voltooid.
Optio50Multi.book Page 15 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Windows NetMeeting gebruiken voor videovergaderingen
1. Ga naar Start => Programma’s => Bureau-accessoires => Communicatie
=> NetMeeting om het programma NetMeeting te starten.
2. Klik op de knop Start Video (Video starten) om live video weer te geven.
3. Klik op de knop Place Call (Kiezen).
4. Typ het e-mailadres of het netwerkadres van de computer waarmee u een
gesprek wilt starten.
5. Klik op Call (Bellen).
De persoon die u belt, moet Windows NetMeeting ook hebben geopend en
moet uw oproep accepteren om de videovergadering te kunnen starten.
Š
De beeldschermresolutie voor videovergaderingstoepassingen is
gewoonlijk 320 x 240.
15
Optio50Multi.book Page 16 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
MEMO
16
Optio50Multi.book Page 17 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
SÅDAN VIRKER DIT KAMERA
Set forfra
Udløserknap
Shutter
release button
Flash
Tænd/sluk-knap
Funktionsvælger
Selvudløserlampe
Søger
Mikrofon
PC/AV-stik
Jævnstrømsindgangsstik
Objektiv
Navn
Beskrivelse
Selvudløserlampe
Blinker blåt i selvudløserfunktion, indtil billedet er taget.
Søger
Giver dig mulighed for at indramme motivet.
Flash
Udstråler flashlys.
Udløserknap
Denne knap fokuserer og låser kameraets eksponering, når den
trykkes halvt ned, og tager billedet, når den trykkes helt ned.
Objektiv
3x optisk zoom-objektivet giver dig mulighed for teleoptagelse og
optagelse af vidvinkelbilleder.
Tænd/sluk-knap
Funktionsvælger
Anvendes til at tænde og slukke for kameraet.
Anvendes til at indstille kamerafunktionen.
Jævnstrømsindgangsstik Giver dig mulighed for at slutte vekselstrømsadapteren til
kameraet, så du kan betjene kameraet uden batteri.
PC/AV-stik
Giver dig mulighed for at slutte et USB-kabel eller et AV-kabel til
kameraet.
Mikrofon
Giver dig mulighed for at optage lyd sammen med
videooptagelserne.
Set forfra.
17
Optio50Multi.book Page 18 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Set bagfra
Søger
Søgerlampe
Zoom/x/y/w/f-knap
Q -knap
Remfæste
3-knap
i -knap
4-vejs navigationsknap
OK/DISPLAY-knap
Batteri/kort-dæksel
Stativgevind
LCD-skærm
Navn
Beskrivelse
Søger
Giver dig mulighed for at indramme motivet.
Søgerlampe
Viser kameraets nuværende status.
/
-knap
/
-knap
-knap
MENU-knap
/DISPLAY-knap
Remfæste
-knap
18
Bevæger objektivet mod telepositionen. Anvendes til at ændre
størrelsen af zoomvisningen af det billede, der vises på LCDskærmen, under zoomvisningen.
Bevæger objektivet mod vidvinkelpositionen. Ændrer visningen til
visning af ni billeder (miniaturebilleder) i visningsfunktionen.
Anvendes til at skifte til visningsfunktion. Det sidste billede og de
sidste oplysninger vises på LCD-skærmen.
Aktiverer/deaktiverer OSD-menuen.
Bekræfter valget af menupunkter.
Aktiverer/deaktiverer LCD-skærmens display og søgerfunktion.
Montering af kamerarem.
Giver dig mulighed for at slette billedet.
Stativgevind
Giver mulighed for montering på stativ.
Batteri/kort-dæksel
Giver dig adgang til batteriet og mulighed for at isætte eller fjerne
hukommelseskortet.
LCD-skærm
Viser menuinformationer til betjening af kameraet og viser billedet,
før det tages, og når det er taget.
4-vejs navigationsknap
Giver dig mulighed for at rulle gennem menuer og billeder og vælge
mellem dem.
(W)- Anvendes til at vælge flashfunktion i optagefunktion.
(X)- Anvendes til at vælge selvudløserfunktion i optagefunktion.
Optio50Multi.book Page 19 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Funktionsvælger
Funktionsvælger
Funktionsvælger
Navn
Beskrivelse
Simple (simpel)
Kameraet indstiller automatisk funktionerne.
Program
Den grundlæggende billedoptagelsesfunktion.
Portrait (portræt)
Gør det muligt at tage portrætbilleder.
Landscape (landskab)
Gør det muligt at tage landskabsbilleder.
Sport
Gør det muligt at tage sportsbilleder.
Night Scene (natoptagelse)
Gør det muligt at tage billeder i mørke som f.eks.
natoptagelser.
Setup
Anvendes til at vælge fortrukne kameraindstillinger.
Moving Picture (Movie)
Gør det muligt at optage video.
19
Optio50Multi.book Page 20 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
KOM GODT I GANG
Fastgørelse af kameraremmen
Fastgørelse af kameraremmen
Fastgør kameraremmen som vist på
illustrationen.
1
2
Ilægning af batteri
1. Åbn batteri/kort-dækslet.
2. Ilæg batteriet korrekt som vist
til højre.
3. Luk batteri/kort-dækslet.
1
1
2
2
Š
20
Du kan bruge 2 AA-batterier (alkaline eller genopladelige Ni-MHbatterier) til kameraet.
Optio50Multi.book Page 21 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Isætning af SD-hukommelseskortet
(Ekstraudstyr)
1. Åbn batteri/kort-dækslet.
2. Isæt SD-hukommelseskortet korrekt som
vist til højre.
„
Hold SD-hukommelseskortet med
metalkontaktfladen mod kameraets
bagside, og skub kortet helt ind.
3. Luk batteri/kort-dækslet.
Tænd kameraet
Tænd/sluk-knap
Tryk på
-knappen for at tænde for kameraet.
Søgerlampen lyser grønt, og kameraet er klar til at tage billeder.
21
Optio50Multi.book Page 22 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Indstilling af sprog på OSD-skærm (On-Screen Display)
Indstilling af sprog på OSD-skærm (On-Screen Display)
1. Indstil funktionsvælgeren
til
.
2. Brug 4-vejs navigationsknappen (X) til
at vælge menuen [Set-up2].
„
Set-up 1
[Set-up2] fra indstillingsmenuen vises.
3. Brug 4-vejs navigationsknappen (T) til
at vælge [Language], og tryk på
-knappen.
4. Brug 4-vejs navigationsknappen (ST)
til at vælge sprog.
5. Tryk på
-knappen for at bekræfte
sprogindstillingen.
Set-up 2
Date Adjust
y/m/d
Video Out
PAL
Language
English
Brightness
3/5
OK :
Language
OK :
22
1/8
Optio50Multi.book Page 23 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Indstilling af dato og klokkeslæt
1. Indstil funktionsvælgeren til
, og brug
4-vejs navigationsknappen (X) til at
vælge menuen [Set-up2].
„
4. Tryk på
-knappen.
Set-up2
Date Adjust
[Set-up2] fra indstillingsmenuen vises.
2. Vælg [Date Adjust] med 4-vejs
navigationsknappen (T).
3. Brug 4-vejs navigationsknappen (WX)
til at vælge datotypen.
„
Set-up1
d/m/y
Video Out
PAL
Language
English
Brightness
1/5
OK :
Skærmbilledet til datojustering vises.
5. Brug 4-vejs navigationsknappen (WX)
til at vælge elementer, og juster værdien
for dato og klokkeslæt med 4-vejs
navigationsknappen (ST).
Date Adjust
02 /01 / 2010
6. Tryk på
-knappen, når du har sikret
dig, at alle indstillinger er korrekte.
04:00
OK :
Select :
23
Optio50Multi.book Page 24 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Optagelse af stillbilleder
Udløserknap
Tænd/sluk-knap
Funktionsvælger
Søger
Zoom/x/y/w/f-knap
LCD-skærm
4/W-knap
1.
2.
3.
4.
Tryk på
-knappen for at tænde for kameraet.
Indstil funktionsvælgeren til
.
Komponer dit billede på LCD-skærmen eller gennem søgeren.
Tryk udløserknappen halvt ned for automatisk at fokusere på motivet. Den
korrekte eksponering bestemmes og låses samtidig.
5. Tryk udløserknappen helt ned for at tage billederne.
Visning af stillbilleder
Tænd/sluk-knap
Q Visningsknap
LCD-skærm
4-vejs navigationnavigationsknap
1. Tryk på
„
-knappen.
Det sidste billede vises på skærmen.
2. Brug 4-vejs navigationsknappen (WX) til visning af billederne.
„
„
24
4-vejs navigationsknap(W): gå til det forrige billede.
4-vejs navigationsknap (X): gå til det næste billede.
Optio50Multi.book Page 25 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Optagelse af video
Denne funktion giver dig mulighed for at optage videosekvenser med lyd ved hjælp
af den indbyggede mikrofon.
1. Drej funktionsvælgeren til
, og tænd
for dit kamera ved at trykke på
-knappen.
2. Tryk på udløserknappen for at begynde
optagelsen.
3. Tryk på udløserknappen igen for at
standse optagelsen.
1
Visning af videooptagelser
Du kan få vist videooptagelserne på LCD-skærmen.
Den lyd, der er optaget sammen med videosekvenserne, kan dog kun afspilles på
TV eller en pc.
1. Tryk på
-knappen.
2. Brug 4-vejsnavigationsknappen (WX)
til at bladre mellem billederne, indtil
den videosekvens, som du ønsker at
afspille, vises.
„
„
Tryk på 4-vejs navigationsknappen
(W) for at få vist forrige billede.
Tryk på 4-vejs navigationsknappen
(X) for at få vist næste billede.
100-0001
Size
EV
01.04. ’04
320X240
0.0
05:22
1
3. Tryk på
-knappen for at starte
afspilningen af videosekvensen.
„
Tryk på
-knappen igen for at
afbryde eller genoptage
videoafspilningen.
„
„Sletning af billeder
25
Optio50Multi.book Page 26 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Sletning af billeder
1. Tryk på
„
-knappen.
Det sidste billede vises på skærmen.
2. Brug 4-vejs navigationsknappen (WX) til at vælge det billede, der skal
slettes.
3. Tryk på
-knappen.
3
4. Brug 4-vejs navigationsknappen (ST)
til at vælge [OK].
5. Tryk på
-knappen for at bekræfte
sletningen.
Delete
OK
Cancel
OK :
26
Optio50Multi.book Page 27 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
OVERFØRSEL AF BILLEDER OG VIDEOOPTAGELSER TIL
DIN COMPUTER
Kamera
Indstilling af dit digitalkamera
Når du har installeret den nødvendige software på computeren, skal du indstille
digitalkameraet til overførsel af billeder fra kameraet til computeren.
USB-driveren på cd’en (S-SW33) er udelukkende til Windows 98/98SE.
Du kan finde flere oplysninger om installering af driveren i brugervejledningen.
Indstilling af USB-tilslutningsfunktionen til [PC]
1. Indstil funktionsvælgeren til
.
2. Brug 4-vejs navigationsknappen (X)
til at vælge menuen [Set-up2].
3. Brug 4-vejsnavigationsknappen (T)
til at vælge [USB Con.].
4. Tryk på
Set-up1
Set-up2
USB Con.
-knappen.
OK :
5. Brug 4-vejs navigationsknappen (ST)
til at vælge [PC].
6. Tryk på
PC
5/5
USB Con.
PC
-knappen.
PictBridge
PC Camera
OK :
Š
Š
Š
1/3
Du må ikke slutte kameraet til pc’en, hvis [PictBridge] er valgt som
USB-tilslutningsfunktion.
Du må ikke slutte kameraet til printeren, hvis [PC] eller [PC-Camera] er
valgt som USB-tilslutningsfunktion.
Hvis kameraet er sluttet til din pc, og du er kommet til at indstille
camera\qs USB-forbindelsen til PictBridge i Windows 98/98SE/ME/
2000, vil meddelelsen ”Install Driver” blive vist. Ignorer denne
meddelelse, og klik på ”Cancel”.
Sådan sluttes kameraet til din computer
27
Optio50Multi.book Page 28 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Sådan sluttes kameraet til din computer
PC/AV-stik
1. Slut kameraet til pc’en via USB-kablet.
Hvis der ikke er sat et SD-hukommelseskort i kameraet, overføres de
billeder, der lagres i den indbyggede hukommelse, til computeren.
2. Tænd for kameraet.
3. Søg efter et nyt ”Removable Disk”-symbol i ”My Computer”-vinduet.
Dine billeder/videosekvenser findes i en mappe i denne ”removable disk”.
(Mac-brugere skal dobbeltklikke på ”untitled”-disken på skrivebordet.)
28
Optio50Multi.book Page 29 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Overførsel af billeder/videooptagelser
Når kameraet er tændt og sluttet til din computer, opfattes det som et diskettedrev
ligesom en diskette eller en cd. Du kan downloade (overføre) billeder ved at
kopiere dem fra ”removable disk” (”untitled”-disk på en Macintosh) til computerens
harddisk.
„
Computere med Windows
Åbn ”removable disk” ved at dobbeltklikke på symbolet. Dobbeltklik på den mappe,
som indeholder dine billeder/videooptagelser. Vælg de foretrukne billeder/
videooptagelser, og vælg ”Copy” fra menuen ”Edit”. Åbn herefter destinationsstedet,
og vælg ”Paste” fra menuen ”Edit”.
„
Computere med Mac OS
Åbn ”untitled”-diskvinduet og harddisken eller destinationsstedet. Træk og slip fra
kameradisken til den ønskede destination.
29
Optio50Multi.book Page 30 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
SÅDAN ANVENDES DIGITALKAMERAET SOM
PC-KAMERA
Dit kamera kan anvendes som pc-kamera, hvilket giver dig mulighed for at afholde
videokonferencer eller føre en samtale i realtid med venner eller familie.
1. Installer pc-kameradriveren.
Pc-kameradriveren på cd’en (S-SW33) er udelukkende til Windows.
Pc-kamerafunktionen understøttes ikke af Mac-platforme.
2. Drej funktionsvælgeren til
, og tænd for dit kamera ved at trykke på
-knappen.
3. Tryk på u for at vælge menuen
USB Con.
[Set-up2], og brug herefter T til
PC
at vælge [USB Con.].
4. Tryk på
-knappen.
5. Brug S eller T til at vælge
[PC Camera], og tryk herefter
på
-knappen.
6. Slut en den ene ende af USB-kablet
til computeren.
7. Anbring digitalkameraet stabilt på din
computer, eller brug et stativ.
Š
30
PictBridge
PC Camera
OK :
3/3
Hvis meddelelsen Certified Warning vises under installationen af pckameradriveren i Windows XP, skal du klikke på ”Continue”, og
afvente, at driverinstallationen afsluttes.
Optio50Multi.book Page 31 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Sådan bruges Windows NetMeeting til videokonferencer
1. Gå til Start => Programs => Accessories => Communications =>
NetMeeting for at starte NetMeeting-programmet.
2. Klik på Start Video-knappen for at få vist video live.
3. Klik på Place Call -knappen.
4. Indtast e-mail-adressen eller netværksadressen for den computer, som du
ringer op til.
5. Klik på Call.
Den person, som du ringer til, skal også have Windows NetMeeting
kørende og skal acceptere dit opkald for at starte videokonferencen.
Š
Videoopløsningen til videokonferenceapplikationer er som regel
320 x 240.
31
Optio50Multi.book Page 32 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
MEMO
32
Optio50Multi.book Page 33 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
CONHECER A SUA MÁQUINA
Vista de frente
Botão disparador
Shutter
release button
Flash
Botão Power
Selector de modo
LED do disparador retardado
Visor
Microfone
Terminal PC/AV
Terminal de entrada de CC
Objectivas
Nome
Descrição
LED do disparador
retardado
Fica azul intermitente durante o modo de disparador retardado, até
que a fotografia seja tirada.
Visor
Permite-lhe enquadrar o motivo da fotografia.
Flash
Proporciona iluminação do flash.
Botão disparador
Foca e bloqueia a exposição da máquina quando premido até meio
e tira a fotografia quando totalmente premido.
Objectivas
A objectiva de zoom óptico 3x permite-lhe tirar fotografias por
teleobjectiva e de grande angular.
Botão Power
Liga e desliga a máquina.
Selector de modo
Define o modo da máquina.
Terminal de entrada
de CC
Permite-lhe ligar o adaptador de corrente CA à máquina para
trabalhar com a mesma sem bateria.
Terminal PC/AV
Permite-lhe ligar um cabo USB ou um cabo AV à máquina.
Microfone
Permite-lhe gravar som juntamente com as animações.
Vista de frente.
33
Optio50Multi.book Page 34 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Vista de trás
Visor
LED do visor
Botão Zoom/x/y/w/f
Botão Q
Encaixe da correia
Botão 3
Botão i
Comando com quatro sentidos
Botão OK/DISPLAY (OK/mostrar)
Tampa da bateria/cartão
Sapata para tripé
Monitor LCD
Nome
Descrição
Visor
Permite-lhe enquadrar o motivo da fotografia.
LED do visor
Botão
Botão
Mostra o estado actual da máquina.
Coloca a objectiva na posição de teleobjectiva.
Durante a visualização do zoom, o tamanho da imagem da função
mostrar com zoom que aparece no monitor LCD é alterado.
/
/
Coloca a objectiva na posição de grande angular. Altera a
visualização para nove imagens (miniaturas) no modo de
visualização.
Botão
Origina a mudança para o Modo de visualização. A imagem mais
recente e as informações são mostradas no monitor LCD.
Botão do MENU
Activa e desactiva o menu OSD.
Botão de mostrar
(/DISPLAY)
Encaixe da correia
Botão
Sapata para tripé
Confirma a selecção da opção do menu.
Activa e desactiva o monitor LCD e a visualização ao vivo.
Local para prender a correia da máquina.
Permite-lhe apagar a fotografia.
Permite montar o tripé.
Tampa da bateria/cartão Permite-lhe aceder à bateria e colocar ou retirar o cartão de memória.
34
Optio50Multi.book Page 35 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Monitor LCD
Fornece informações sobre os menus para trabalhar com a
máquina e permite pré-visualizar a fotografia antes de a tirar e
revê-la posteriormente.
Comando com
quatro sentidos
Permite-lhe percorrer os menus e as fotografias e, em seguida,
seleccionar opções.
(W)- Selecciona o modo de flash no Modo de registo.
(X)- Selecciona o modo de disparador retardado no Modo de
registo.
Selector de modo
Selector de modo
Selector
de modo
Nome
Descrição
Simples
Deixa a máquina definir as funções automaticamente.
Programa
Modo básico de tirar fotografias.
Retrato
Permite tirar fotografias do tipo retrato.
Paisagem
Permite tirar imagens panorâmicas.
Desporto
Permite tirar fotografias de cenas de desportos.
Cena nocturna
Permite fotografar cenas escuras, tal como vistas nocturnas.
Configuração
Permite seleccionar as suas preferências para a máquina.
Fotografia animada
(animação)
Permite tirar fotografias animadas.
35
Optio50Multi.book Page 36 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
COMO COMEÇAR
Colocar a correia da máquina
Colocar a correia da máquina
Coloque a correia da máquina
da forma indicada na ilustração.
1
2
Inserir a bateria
1. Abra a tampa do compartimento
da bateria/do cartão.
2. Insira a bateria com a orientação
correcta, como é ilustrado no
lado direito.
3. Feche a tampa da bateria/do
cartão.
Š
36
1
1
2
2
Pode utilizar 2 pilhas de tamanho AA (alcalinas ou Ni-MH
recarregáveis) para alimentar a máquina.
Optio50Multi.book Page 37 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Inserir o Cartão de Memória SD
(Acessório opcional)
1. Abra a tampa do compartimento da bateria/
do cartão.
2. Insira o cartão de memória SD com a
orientação correcta, como é ilustrado no
lado direito.
„
Segure o cartão de memória SD com a
superfície da extremidade dos contactos
metálicos virada para a parte de trás da
máquina e, em seguida, insira o cartão até
não entrar mais.
3. Feche a tampa da bateria/do cartão.
Ligar a máquina
Botão Power
Prima o botão
para ligar a máquina.
O LED do visor fica verde e a máquina fica pronta para tirar fotografias.
37
Optio50Multi.book Page 38 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Escolher o idioma OSD (visualização no ecrã)
Escolher o idioma OSD (visualização no ecrã)
1. Regule o selector de modo
para
.
2. Utilize o comando com quatro sentidos
(X) para seleccionar o menu [Set-up2]
(definições2).
„
Set-up 1
Aparece o ecrã [Set-up2] do menu Setup (definições).
3. Use o comando com quatro sentidos
(T) para seleccionar [Language]
(idioma) e pressione o botão
.
4. Use o comando com quatro sentidos
(ST) para seleccionar o idioma.
y/m/d
Video Out
PAL
Language
English
Brightness
3/5
OK :
5. Pressione o botão
para confirmar
a selecção de idioma.
Language
OK :
38
Set-up 2
Date Adjust
1/8
Optio50Multi.book Page 39 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Acertar a data e a hora
1. Regule o selector de modo para
e
use o comando com quatro sentidos
(X) para seleccionar o menu [Set-up2]
(definições2).
„
4. Pressione o botão
Set-up2
Date Adjust
Aparece o ecrã [Set-up2] do menu Setup (definições).
2. Seleccione [Date Adjust] (acertar data)
com o comando com quatro sentidos
(T).
3. Use o comando com quatro sentidos
(WX) para seleccionar o tipo de data.
„
Set-up1
d/m/y
Video Out
PAL
Language
English
Brightness
1/5
OK :
Date Adjust
.
A janela para acertar a data aparece.
5. Utilize o comando com quatro sentidos
(WX) para seleccionar o campo a
alterar e acerte o valor da data e da
hora com o comando com quatro
sentidos (ST).
6. Depois de confirmar que as definições
estão correctas, pressione o botão
.
02 /01 / 2010
04:00
OK :
Select :
39
Optio50Multi.book Page 40 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Como tirar fotografias
Botão disparador
Botão Power
Selector
de modo
Visor
Botão Zoom/x/y/w/f
Monitor LCD
Botão 4/W
1.
2.
3.
4.
Pressione o botão
para ligar a máquina.
Regule o selector de modo para
.
Componha a sua fotografia no monitor LCD ou através do visor.
Pressione o botão disparador até meio para focar automaticamente a imagem.
A exposição adequada é determinada e bloqueada simultaneamente.
5. Pressione totalmente o botão disparador para tirar as fotografias.
Visualização de fotografias
Botão Power
Botão de visualização Q
Monitor LCD
Comando com
quatro sentidos
1. Pressione o botão
„
.
Aparece no ecrã a última fotografia.
2. Use o comando com quatro sentidos (WX) para visualizar as fotografias.
„
„
40
Comando com quatro sentidos (W): voltar à fotografia anterior.
Comando com quatro sentidos (X): avançar para a fotografia seguinte.
Optio50Multi.book Page 41 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Gravar animações
Este modo permite-lhe registar animações com som, graças ao microfone
incorporado.
1. Rode o selector de modo para
e ligue a
máquina pressionando o botão
.
2. Pressione o botão disparador para iniciar
a gravação.
3. Para finalizar a gravação, pressione
novamente o botão disparador.
1
Visualizar animações
É possível visualizar as animações registadas no monitor LCD.
Contudo, o som gravado com as animações só pode ser reproduzido numa TV ou
num computador.
1. Pressione o botão
.
2. Utilize o comando com quatro
sentidos (WX) para percorrer as
imagens até que apareça a animação
que pretende visualizar.
„
„
Para visualizar a imagem anterior,
pressione o comando com quatro
sentidos (W).
Para visualizar a imagem seguinte,
pressione o comando com quatro
sentidos (X).
100-0001
Size
EV
01.04. ’04
320X240
0.0
05:22
1
3. Pressione o botão
para começar a
visualizar as animações.
„
Para interromper ou retomar a
visualização de animações,
pressione novamente o botão
„
„Apagar imagens
.
41
Optio50Multi.book Page 42 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Apagar imagens
1. Pressione o botão
„
.
A última imagem será mostrada no ecrã.
2. Seleccione a imagem que pretende apagar com o comando com
quatro sentidos (WX).
3. Pressione o botão
.
3
4. Utilize o comando com quatro sentidos
(ST) para seleccionar [OK].
5. Pressione o botão
eliminação.
para confirmar a
Delete
OK
Cancel
OK :
42
Optio50Multi.book Page 43 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
TRANSFERIR PARA O COMPUTADOR IMAGENS E
ANIMAÇÕES REGISTADAS
Máquina fotográfica
Definir a Máquina Fotográfica Digital
Depois de instalar o software necessário no seu computador, tem de configurar a
sua máquina fotográfica digital para transferir imagens da máquina para o
computador.
O controlador USB incluído no CD-ROM (S-SW33) destina-se exclusivamente ao
sistema operativo Windows 98/98SE. Para mais informações sobre o processo de
instalação do controlador, consulte o Manual de Instruções.
Definir o Modo de Ligação USB ao [PC]
1. Regule o selector de modo para
.
2. Pressione o comando com quatro
sentidos (X) para ver o menu [Set-up2]
(definições2).
3. Utilize o comando com quatro sentidos
(T) para seleccionar [USB Con.]
(ligação USB).
4. Pressione o botão
.
Set-up1
OK :
5. Use o comando com quatro sentidos
(ST) para seleccionar [PC].
6. Pressione o botão
Set-up2
USB Con.
PC
5/5
USB Con.
PC
.
PictBridge
PC Camera
OK :
Š
Š
Š
1/3
Não ligue a máquina ao seu computador enquanto [PictBridge] estiver
seleccionado para o modo de Ligação USB.
Não ligue a máquina à impressora enquanto [PC] ou [PC Camera]
(câmara de PC) estiver seleccionado para o modo de Ligação USB.
No Windows 98/98SE/ME/2000, se a máquina estiver ligada ao
computador e se, sem intenção, definir a ligação USB da máquina para
PictBridge, aparecerá a mensagem "Install Driver" (instalar
controlador). Ignore esta mensagem e clique em "Cancel" (cancelar).
Ligar a máquina ao computador
43
Optio50Multi.book Page 44 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Ligar a máquina ao computador
Terminal PC/AV
1. Ligue a máquina ao PC com o cabo USB.
Se não estiver nenhum Cartão de Memória SD na máquina, as imagens
guardadas na memória interna serão transferidas para o computador.
2. Ligue a máquina.
3. Procure um novo ícone de "Disco amovível" que irá aparecer na janela
"O meu computador".
As imagens/animações que registou estarão numa pasta deste "disco
amovível". (Os utilizadores de Mac devem fazer duplo clique no disco
"sem nome" no ambiente de trabalho.)
44
Optio50Multi.book Page 45 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Transferir imagens/animações
Quando a máquina está activa e ligada ao computador, é considerada uma
unidade de disco, à semelhança de uma disquete ou de um CD. Pode transferir
imagens copiando-as do "disco amovível" (disco "sem nome" num Macintosh)
para o disco rígido do seu computador.
„
Para computadores com sistema operativo Windows
Abra o "disco amovível" fazendo duplo clique no mesmo. Faça duplo clique na pasta
que contém as imagens/animações registadas. Seleccione as imagens/animações
que prefere e depois seleccione "Copiar" no menu "Editar". Em seguida, abra o local
de destino e seleccione "Colar" no menu "Editar".
„
Para computadores com sistema operativo Mac
Abra a janela do disco "sem nome" e a janela do disco rígido ou do local de
destino. Arraste e largue os ficheiros do disco da máquina para o destino
pretendido.
45
Optio50Multi.book Page 46 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
UTILIZAR A MÁQUINA DIGITAL COMO CÂMARA DE PC
A sua máquina digital pode funcionar como câmara de PC, o que lhe permite
realizar vídeoconferências ou conversar em tempo real com amigos ou familiares.
1. Instale o controlador de câmara de PC.
O controlador de câmara de PC incluído no CD-ROM (S-SW33) destina-se
exclusivamente ao sistema operativo Windows. A função de câmara de PC
não é comportada pelas plataformas Mac.
2. Rode o selector de modo para
e ligue a máquina pressionando o
botão
.
3. Pressione u para seleccionar o menu
USB Con.
[Set-up2] (definições2) e, em seguida,
PC
utilize T para seleccionar [USB Con.]
(ligação USB).
PictBridge
4. Pressione o botão
.
PC Camera
5. Utilize S ou T para seleccionar [PC
Camera] (câmara de PC) e, em
seguida, pressione o botão
.
OK :
3/3
6. Ligue uma extremidade do cabo USB a
uma porta USB disponível no
computador.
7. Posicione a máquina digital de forma estável em cima do monitor do seu
computador ou utilize um tripé.
Š
46
Se aparecer a mensagem de aviso sobre o certificado durante a
instalação do controlador da câmara de PC no Windows XP, faça
clique em "Continuar" e aguarde que a instalação do controlador
termine.
Optio50Multi.book Page 47 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Para utilizar o Windows NetMeeting para vídeoconferência
1. Vá a Iniciar => Programas => Acessórios => Comunicações =>
NetMeeting para iniciar o programa NetMeeting.
2. Clique no botão Start Video (Iniciar Vídeo) para visualizar vídeo em tempo
real.
3. Clique no botão Place Call (Efectuar Chamada).
4. Digite o endereço de correio electrónico ou o endereço de rede
do computador para o qual está a efectuar a chamada.
5. Clique em Call (Chamada).
A pessoa a quem está a ligar também deve ter o Windows NetMeeting em
execução e estar disposta a aceitar a sua chamada para que possa iniciar
a vídeoconferência.
Š
A resolução de vídeo para as aplicações de vídeoconferência é
normalmente de 320 x 240.
47
Optio50Multi.book Page 48 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
NOTAS
48
Optio50Multi.book Page 49 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
KAMERAN OSAT
Edestä
Laukaisin
Shutter
release button
Salama
Virtakytkin
Kuvaustilan valitsin
Vitkalaukaisimen merkkivalo
Etsin
Mikrofoni
PC/AV-liitin
Tasavirran tuloliitin
Objektiivi
Nimi
Kuvaus
Vitkalaukaisimen
merkkivalo
Vilkkuu vitkalaukaisintilassa kunnes kuva on otettu.
Etsin
Voit etsimen avulla rajata kohteen.
Salama
Salaman avulla voit valaista kohteen.
Laukaisin
Painaessasi laukaisimen puoliväliin kamera tarkentaa ja lukitsee
valotuksen, kamera ottaa kuvan painaessasi laukaisimen pohjaan
saakka.
Objektiivi
3x optisella zoomobjektiivilla voit ottaa tele- ja laajakulmakuvia.
Virtakytkin
Kameraan kytketään virta ja sammutetaan tästä kytkimestä.
Kuvaustilan valitsin
Tästä valitaan kameran eri tilat.
Tasavirran tuloliitin
Voit kytkeä vaihtovirtamuuntajan tähän liittimeen ja käyttää
kameraa ilman akkua.
PC/AV-liitin
Voit liittää kameraan USB- tai AV-johdon.
Mikrofoni
Mikrofonin avulla voit tallentaa ääntä tallennettuihin liikkuvan kuvan
leikkeisiin.
Edestä.
49
Optio50Multi.book Page 50 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Kamera takaa
Etsin
Etsimen merkkivalo
Zoom/x/y/w/f -painike
Q -painike
Hihnan pidike
3 -painike
i painike
Nelitoimisäädin
OK/DISPLAY -painike
Akku-/korttitilan kansi
Jalustan istukka
Nestekidenäyttö
Nimi
Kuvaus
Etsin
Voit etsimen avulla rajata kohteen.
Etsimen merkkivalo
Ilmaisee kameran tilan.
/
-painike
/
-painike
-painike
MENU-painike
/DISPLAY-painike
Olkahihnan pidike
-painike
50
Siirtää objektiivin telekuvausasentoon. Katseltaessa zoomilla
otettuja kuvia, sen avulla voidaan muuttaa zoomilla otettujen
kuvien kokoa nestekidenäytössä.
Siirtää objektiivin laajakulma-asentoon. Muuttaa katselutilassa
näytön yhdeksän kuvan (pikkukuva) näytöksi.
Tästä painikkeesta pääset siirtymään katselutilaan.
Nestekidenäytössä näkyvät viimeksi otettu kuva ja kuvaa koskevat
tiedot.
Tästä painikkeesta voit tuoda näyttövalikon esiin ja piilottaa sen.
Tästä painikkeesta voit vahvistaa valikossa tekemäsi valinnan.
Voit tästä myös avata ja sulkea nestekidenäytön ja etsimen.
Kameran olkahihnan kiinnityskohta.
Tästä voit poistaa ottamasi kuvan.
Jalustan istukka
Istukan avulla voit kiinnittää kameran jalustaan.
Akku-/korttitilan kansi
Tämän kannen alla sijaitsevat akku ja muistikortti.
Nestekidenäyttö
Nestekidenäytössä näkyy kameran käyttöön tarvittavia valikoita ja sitä
voi käyttää etsimenä ennen kuvan ottamista sekä katsoa otettua kuvaa.
Nelitoimisäädin
Nelitoimisäätimen avulla voit selata valikkoja ja kuvia ja tehdä valintoja.
(W)- painikkeella voit valita salamatilan kuvaustilassa.
(X)- painikkeella voit valita vitkalaukaisimen kuvaustilassa.
Optio50Multi.book Page 51 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Kuvaustilan valitsin
Kuvaustilan valitsin
Kuvaustilan
valitsin
Nimi
Kuvaus
Simple
Kamera asettaa toiminnot automaattisesti.
Program
Normaali kuvaustila.
Portrait
Voit ottaa muotokuvatyyppisiä kuvia.
Landscape
Voit ottaa maisemakuvia.
Sport
Voit ottaa urheilukuvia.
Night Scene
Voit ottaa kuvia pimeässä, esimerkiksi yöllä.
Setup
Tämän toiminnon avulla voit tehdä kameran asetukset.
Moving Picture (Elokuva)
Voit tallentaa liikkuvaa kuvaa.
51
Optio50Multi.book Page 52 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
ALOITUS
Kameran hihnan kiinnitys
Kameran hihnan kiinnitys
Aseta kameran hihna kuvassa
esitetyllä tavalla.
1
2
Akkujen asettaminen
1. Avaa akku-/korttitilan kansi.
2. Aseta akku oikein päin
oikeanpuoleisen kuvan
esittämällä tavalla.
3. Sulje paristo-/korttitilan kansi.
Š
52
1
1
2
2
Voit käyttää kameran virtalähteenä joko 2 AA-paristoa (alkaliini- tai
ladattavia Ni-MH-paristoja).
Optio50Multi.book Page 53 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
SD-muistikortin asettaminen kameraan (lisävaruste)
1. Avaa akku-/korttitilan kansi.
2. Aseta SD-muistikortti oikein päin
oikeanpuoleisen kuvan esittämällä tavalla.
„
Aseta SD-muistikortti kameraan siten, että
sen metallinen liitinpää on kameran
takaseinän puolella ja työnnä korttia niin
syvälle kuin se menee.
3. Sulje paristo-/korttitilan kansi.
Virran kytkeminen kameraan
Virtakytkin
Kytke kameraan virta painamalla
–painiketta.
Etsimen merkkivalo vilkkuu vihreänä ilmoittaen, että kamera on kuvausvalmis.
53
Optio50Multi.book Page 54 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Kielen valinta
Kielen valinta
1. Aseta kuvaustilan valitsin
kohtaan
.
2. Valitse [Set-up2] -valikko käyttämällä
nelitoimisäädintä (X).
„
Set-up 1
Asetusvalikon kohta [Set-up2]
ilmestyy näyttöön.
3. Paina nelitoimisäädintä (T), valitse
[Language] ja paina sen jälkeen
painiketta.
4. Valitse kieli nelitoimisäätimellä (ST).
5. Vahvista kielivalinta painamalla
painiketta.
Set-up 2
Date Adjust
-
y/m/d
Video Out
PAL
Language
English
Brightness
3/5
OK :
Language
OK :
54
1/8
Optio50Multi.book Page 55 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Päiväyksen ja kellonajan asettaminen
1. Käännä tilavalitsin kohtaan
ja valitse
nelitoimisäätimellä (X) [Set-up2]-valikko.
„
Set-up1
Asetusvalikon kohta [Set-up2]
ilmestyy näyttöön.
2. Valitse nelitoimisäätimellä (T) kohta
[Date Adjust].
3. Valitse päiväystyyppi painamalla
nelitoimisäädintä (WX).
4. Paina
„
d/m/y
Video Out
PAL
Language
English
Brightness
1/5
OK :
-painiketta.
Päivämäärän asetusnäyttö tulee
näkyviin.
Date Adjust
5. Valitse nelitoimisäätimellä (WX)
päiväysvalikko ja aseta päivämäärä
ja kellonaika nelitoimisäätimellä (ST).
6. Vahvistettuasi asetukset, paina
painiketta.
Set-up2
Date Adjust
02 /01 / 2010
-
04:00
OK :
Select :
55
Optio50Multi.book Page 56 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Stillkuvien ottaminen
Laukaisin
Virtakytkin
Kuvaustilan
valitsin
Etsin
Zoom/x/y/w/f -painike
Nestekidenäyttö
4/W -painike
1.
2.
3.
4.
Kytke kameraan virta painamalla
-painiketta.
Aseta kuvaustilan valitsin kohtaan
.
Sommittele kuva nestekidenäytön tai etsimen avulla.
Paina laukaisin puoliväliin jolloin kuva tarkentuu. Kamera määrittelee oikean
valotuksen ja lukitsee samalla sen.
5. Ota kuva painamalla laukaisin täysin alas.
Stillkuvien katseleminen
Virtakytkin
Q Toistopainike
Nestekidenäyttö
Nelitoimisäädin
1. Paina
„
-painiketta.
Viimeisin kuva ilmestyy nestekidenäytölle.
2. Tarkastele kuvia nelitoimisäätimen (WX) avulla.
„
„
56
Nelitoimisäädin (W): paluu edelliseen kuvaan.
Nelitoimisäädin (X): siirtyminen seuraavan kuvaan.
Optio50Multi.book Page 57 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Elokuvien tallennus
Tässä tilassa voit tallentaa elokuvia ja liittää niihin ääntä sisäänrakennetun
mikrofonin avulla.
1. Käännä tilavalitsin kohtaan
ja kytke
kameraan virta painamalla
-painiketta.
2. Aloita tallennus painamalla laukaisinta.
3. Lopeta tallennus painamalla laukaisinta
uudelleen.
1
Elokuvien toisto
Voit toistaa tallennettua elokuvaa nestekidenäytöllä.
Elokuvan ääni voidaan kuitenkin toistaa vain televisiossa tai tietokoneella.
1. Paina
-painiketta.
2. Selaa kuvia nelitoimisäätimellä (WX)
kunnes löydät elokuvaleikkeen, jota
haluat katsella.
„
„
Halutessasi katsoa edellistä kuvaa
paina nelitoimisäätimen kohtaa (W).
Halutessasi katsoa edellistä kuvaa
paina nelitoimisäätimen kohtaa (X).
3. Aloita elokuvan katselu painamalla
-painiketta.
„
100-0001
Size
EV
01.04. ’04
320X240
0.0
05:22
1
Keskeytä elokuvan katselu
painamalla
– painiketta uudelleen.
„
„Kuvien poistaminen
57
Optio50Multi.book Page 58 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Kuvien poistaminen
1. Paina
„
-painiketta.
Näytölle tulee viimeinen kuva.
2. Valitse nelitoimisäätimellä (WX)
kuva, jonka haluat poistaa.
3. Paina
-painiketta.
3
4. Paina nelitoimisäädintä (ST)
ja valitse [OK].
5. Vahvista poisto painamalla
-painiketta.
Delete
OK
Cancel
OK :
58
Optio50Multi.book Page 59 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
TALLENNETTUJEN KUVIEN JA ELOKUVIEN SIIRTÄMINEN
TIETOKONEELLE
Kamera
Digitaalikameran asetukset
Asennettuasi välttämättömät ohjelmat koneellesi, on seuraavaksi tehtävä
digitaalikameraan tarpeelliset asetukset jotta voit siirtää kuvat kamerasta
tietokoneelle.
CD-ROM (S-SW33)-levyllä oleva USB-ajuri on tarkoitettu vain Windows 98/98SEkäyttäjärjestelmiä varten. Lisätietoja ajurin asentamisesta saat käyttöoppaasta.
USB-liitäntätilan määrittäminen [PC]:ksi
1. Aseta kuvaustilan valitsin kohtaan
2. Tuo [Set-up2] – valikko näyttöön
painamalla nelitoimisäädintä (X).
3. Valitse USB-liitäntä [USB Con.]
käyttämällä nelitoimisäädintä (T).
4. Paina
.
Set-up1
Set-up2
USB Con.
PC
-painiketta.
OK :
5. Valitse nelitoimisäätimellä (ST) [PC].
6. Paina
5/5
USB Con.
-painiketta.
PC
PictBridge
PC Camera
OK :
Š
Š
Š
1/3
Älä liitä kameraa tietokoneeseen, kun USB-liitännän tilaksi on valittu
[PictBridge].
Älä liitä kameraa tulostimeen, kun USB-liitäntätilaksi on valittu [PC]
tai [PC Camera].
Mikäli käytössäsi on Windows 98/98SE/ME/2000 ja kamera on
kytkettynä tietokoneeseen ja valitset vahingossa kameran USBliitännän tilaksi PictBridge, näyttöön ilmestyy viesti “Asenna ajuri”.
Ohita tämä viesti ja napsauta kohtaa "Cancel".
Kameran liittäminen tietokoneeseen.
59
Optio50Multi.book Page 60 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Kameran liittäminen tietokoneeseen.
PC/AV-liitin
1. Kytke kamera tietokoneeseen USB-kaapelin välityksellä.
Jos kamerassa ei ole SD-muistikorttia, kameran sisäiseen muistiin
tallennetut kuvat siirretään tietokoneeseen.
2. Kytke kameraan virta.
3. Etsi “Uusi siirrettävä levy”-kuvake “Oma tietokone”-ikkunasta.
Tallennetut kuvat/elokuvat ovat tässä “siirrettävässä levyssä” olevassa
kansiossa. (Mac-käyttäjät, kaksoisnapsauttakaa työpöydällä olevaa
“untitled”–levyä.)
60
Optio50Multi.book Page 61 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Kuvien/elokuvien siirtäminen
Kun kameraan on kytketty virta ja se on liitetty tietokoneeseen, käyttöjärjestelmä
käsittelee sitä levyasemana, samanlaisena kuin tietokonelevyke tai CD-levy.
Voit siirtää kuvia kopioimalla ne “siirrettävältä levyltä” (Macintoshissa sitä kutsutaan
nimellä “untitled”) tietokoneen kiintolevylle.
„
Windows-käyttöjärjestelmää käyttävät tietokoneet
Avaa “siirrettävä levy” kaksoisnapsauttamalla hiiren painiketta sen päällä.
Kaksoisnapsauta hiiren painiketta sen kansion päällä, joka sisältää tallentamasi
kuvat/elokuvat. Valitse kuvat/elokuvat ja valitse sitten vaihtoehto “Kopioi”
muokkausvalikosta. Avaa sen jälkeen kohdekansio ja valitse vaihtoehto “Liitä”
muokkausvalikosta.
„
Mac OS-käyttöjärjestelmää käyttävät tietokoneet
Avaa “untitled” –levyn ikkuna ja kiintolevyn tai kohdekansion ikkuna. Raahaa kuvat
kamerasta ja pudota ne kohdekansioon.
61
Optio50Multi.book Page 62 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
DIGITAALIKAMERAN KÄYTTÄMINEN WEBKAMERANA
Voit käyttää digitaalikameraa webkamerana ja voit näin pitää videoneuvottelun, tai
jutella kaikessa rauhassa ystävien tai perheenjäsenten kanssa.
1. Webkamera-ajurin asentaminen.
CD-ROM (S-SW33)-levyllä oleva webkameran ajuri on tarkoitettu pelkästään
Windows-käyttöjärjestelmää varten. Mac-käyttöjärjestelmä ei tue webkameratoimintoa.
2. Käännä tilavalitsin kohtaan
ja kytke kameraan virta painamalla
-painiketta.
3. Valitse [Set-up2] –valikko painamalla
USB Con.
kohtaa u, ja valitse vaihtoehto [USB
PC
Con.] painamalla kohtaa T.
4. Paina
-painiketta.
5. Valitse [PC Camera] painamalla S tai T,
paina sen jälkeen
-painiketta.
6. Liitä USB-kaapeli tietokoneen vapaana
olevaan USB-porttiin.
7. Aseta digitaalikamera tukevaan
asentoon tietokoneen monitorin päälle
tai aseta kamera jalustalle.
Š
62
PictBridge
PC Camera
OK :
3/3
Mikäli Windows XP-käyttöjärjestelmässä kameran ajurin asennuksen
aikana näyttöön ilmestyy pyyntö luotettavan tahon vahvistamisesta
(Certified Warning message), napsauta kohtaa "Continue" ja odota
kunnes ajurin asennus on suoritettu loppuun.
Optio50Multi.book Page 63 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Windows NetMeeting-ohjelman käyttö videoneuvottelussa
1. Käynnistä NetMeeting-ohjelma menemällä kohtaan Käynnistä => Ohjelmat
=> Apuohjelmat => Tietoliikenneohjelmat => NetMeeting.
2. Katsele videotoistoa napsauttamalla Start Video –painiketta.
3. Napsauta Place Call -painiketta.
4. Kirjoita sen tietokoneen sähköposti- tai verkko-osoite, johon olet ottamassa
yhteyttä.
5. Napsauta kohtaa Call.
Henkilöllä, johon olet ottamassa yhteyttä, täytyy myös olla Windows
NetMeeting-ohjelma käynnissä ja hänen täytyy ottaa vastaan soittosi jotta
videoneuvottelu voi käynnistyä.
Š
Videoneuvotteluohjelmien videoresoluutio on yleensä 320 x 240.
63
Optio50Multi.book Page 64 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Muistiinpanoja
64
Optio50Multi.book Page 65 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM
Pohled zepøedu
Tlaèítkorelease
spouštì
Shutter
button
Blesk
Tlaèítko zdroje
Koleèko volby režimù
LED samospouštì
Hledáèek
Mikrofon
PC/AV pøípojka
Vstup
Vstuppro
pronapájení
napájeníDC
DC
Objektiv
Název
Popis
Kontrolka LED
samospouštì
Bliká modøe když je snímek exponován v režimu samospouštì.
Hledáèek
Umožòuje zamíøit subjekt a upravit jeho kompozici.
Blesk
Osvìtlí scenérii bleskem.
Tlaèítko spouštì
Pøi stisknutí do poloviny fotoaparát zaostøí a aretuje se expozice a
úplným stisknutím spouštì se exponuje snímek.
Objektiv
Tlaèítko zdroje
3x optický zoom umožòuje exponovat snímky telefoto a širokoúhle.
Zapíná a vypíná zdroj fotoparátu.
Koleèko volby režimù
Nastaví režim fotoaparátu.
Vstup pro napájení DC
Umožòuje pøipojit síœový kabel AC adapteru k fotoaparátu pro
jeho provoz bez baterie.
PC/AV pøípojka
Umožòuje pøipojit kabel USB nebo AV k fotoaparátu.
Mikrofon
Umožòuje zaznamenávat zvuk bìhem natáèení videoklipù.
Pohled zepøedu.
65
Optio50Multi.book Page 66 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Pohled zezadu
Hledáèek
Hledáèek LED
Zoom/x/y/w/f tlaèítko
Q tlaèítko
Držák øemínku
3 tlaèítko
i tlaèítko
Ètyøcestný pøepínaè
OK/DISPLAY tlaèítko
Krytka baterie/karty
Závit pro stativ
Monitor LCD
Název
Popis
Hledáèek
Umožòuje zamíøit subjekt pro exponování snímku.
Hledáèek LED
Zobrazuje aktuální stav fotoaparátu.
/
tlaèítko
/
tlaèítko
tlaèítko
MENU tlaèítko
/DISPLAY tlaèítko
Držák øemínku
tlaèítko
66
Pøestaví objektiv do polohy telefoto. Bìhem prohlížení,
mìní rozmìr zobrazeného snímku na LCD monitoru.
Pøestaví objektiv do polohy širokoúhlého zábìru. Bìhem prohlížení
snímkù mìní zobrazení na displeji na devìt snímkù (miniatury).
Pøepne na režim prohlížení snímkù. Poslední snímek a informace
se objeví na LCD monitoru.
Zapíná/vypíná OSD menu.
Potvrzuje volbu položky menu.
Zapne displej LCD monitoru a zapíná/vypíná živý náhled.
Pøipevnìní øemínku k fotoaparátu.
Umožòuje vymazání snímku.
Optio50Multi.book Page 67 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Závit pro stativ
Umožòuje pøipevnìní stativu.
Krytka baterie/karty
Umožòuje pøístup k baterii a vložení nebo vyjmutí insert or remove
the memory card.
Monitor LCD
Poskytuje informaci k menu pro ovládání fotoaparátu a umožòuje
náhled snímku pøed jeho expozicí a i po expozici.
Ètyøcestný pøepínaè
Umožòuje pøetáèení v rámci menu a snímkù a potom zvolí výbìr.
(W)- Zvolí režim blesku v režimu exponování snímkù.
(X)- Zvolí režim samospouštì v režimu exponování snímkù.
Koleèko volby režimù
Koleèko volby režimù
Koleèko
volby
režimù
Název
Popis
Jednoduše
Fotoaparát si sám automaticky nastaví všechny funkce.
Program
Základní režim pro exponování snímkù.
Portrét
Mùžete exponovat portrétní snímky.
Krajina
Mùžete exponovat krajinu.
Sport
Umožòuje exponovat snímky sportovních akcí.
Noèní scenerie
Umožní vám exponovat noèních scenerie.
Setup
Umožòuje zvolit na fotoaparátu vaše preference
Videoklipy (Movie)
Mùžete zaznamenávat videoklipy.
67
Optio50Multi.book Page 68 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
JAK ZAÈÍT
Pøipevnìní øemínku k fotoaparátu
Pøipevnìní øemínku k fotoaparátu
Pøipevnìte øemínek k fotoaparátu jako
je znázornìno na ilustraci.
1
2
Založení baterií
1. Otevøete krytku prostoru pro
baterii/kartu.
2. Vložte baterie se správnou
polaritou jak je uvedeno
napravo.
3. Uzavøete krytku prostoru baterií/
pamìœové karty.
Š
68
1
1
2
2
Pro napájení fotoaparátu mùžete použít 2 AA tužkové baterie
(alkalické nebo nabíjecí Ni-MH).
Optio50Multi.book Page 69 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Založení pamìœové karty SD (Volitelné pøíslušenství)
1. Otevøete krytku prostoru pro baterii/kartu.
2. Založte pamìœovou kartu SD ve správném
smìru jak je uvedeno napravo.
„
Držte pamìœovou kartu SD s jeho kovovými
kontakty smìrem k zadní èásti fotoaparátu
a potom ji úplnì zasuòte.
3. Uzavøete krytku prostoru baterie/pamìœové
karty.
Zapnutí zdroje
Tlaèítko zdroje
Stisknìte tlaèítko
pro zapnutí zdroje.
Hledáèek LED svítí zelenì a fotoaparát je pøipraven exponovat snímky.
69
Optio50Multi.book Page 70 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Výbìr jazyku pro OSD (On-Screen Display)
Výbìr jazyku pro OSD (On-Screen Display)
1. Nastavte koleèko režimù
na
.
2. Použijte ètyøcestný pøepínaè (X)
pro volbu menu [Set-up2].
„
Set-up 1
[Set-up2] se zobrazí ze set-up menu.
3. Použijte ètyøcestný pøepínaè (T)
pro výbìr [Language] a stisknìte
tlaèítko
.
4. Použijte ètyøcestný pøepínaè (ST)
pro výbìr jazyku.
5. Stisknìte tlaèítko
volby jazyku.
y/m/d
Video Out
PAL
Language
English
Brightness
3/5
OK :
pro potvrzení
Language
OK :
70
Set-up 2
Date Adjust
1/8
Optio50Multi.book Page 71 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Nastavení datumu a èasu
1. Nastavte koleèko volby režimù na
a použijte ètyøcestný pøepínaè (X)
pro volbu menu [Set-up2].
„
4. Stisknìte tlaèítko
Set-up2
Date Adjust
Zobrazí se set-up [Set-up2]
2. Zvolte [Date Adjust] pomocí
ètyøcestného pøepínaèe (T).
3. Použijte ètyøcestný pøepínaè (WX)
pro volbu formátu datumu.
„
Set-up1
d/m/y
Video Out
PAL
Language
English
Brightness
1/5
OK :
.
Objeví se obrazovka pro úpravu
datumu.
5. Použijte ètyøcestný pøepínaè (WX)
pro volbu položky a upravte hodnotu
datumu a èasu pomocí ètyøcestného
pøepínaèe (ST).
6. Po potvrzení všech nastavení,
stisknìte tlaèítko
.
Date Adjust
02 /01 / 2010
04:00
OK :
Select :
71
Optio50Multi.book Page 72 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Exponování snímkù
Tlaèítko spouštì
Tlaèítko zdroje
Koleèko
volby
režimù
Hledáèek
Zoom/x/y/w/f tlaèítko
Monitor LCD
4/W tlaèítko
1.
2.
3.
4.
Stisknìte tlaèítko
pro zapnutí fotoaparátu.
Nastavte koleèko režimù na
.
Zkomponujte váš snímek na LCD monitoru nebo pomocí hledáèku.
Stisknìte spoušœ do poloviny pro automatické zaostøení snímku. Nastaví se
správná expozice a zároveò se aretuje.
5. Stisknìte úplnì spoušœ pro exponování snímku.
Prohlídka snímkù
Tlaèítko zdroje
Q Playback tlaèítko
Monitor LCD
Ètyøcestný pøepínaè
1. Stisknìte tlaèítko
„
.
Poslední snímek se objeví na monitoru.
2. Použijte ètyøcestný pøepínaè (WX) pro prohlídku snímkù.
„
„
72
Ètyøcestný pøepínaè (W): pøechod zpìt na pøedchozí snímek.
Ètyøcestný pøepínaè (X): pøechod na další snímek.
Optio50Multi.book Page 73 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Záznam videoklipù
Tento režim vám umožní zaznamenávat videoklipy se zvukem pomocí
vestavìného mikrofonu.
1. Otoète koleèkem volby režimù na
a zapnìte fotoaparát stisknutím tlaèítka
.
2. Stisknìte tlaèítko spouštì pro spuštìní
záznamu.
3. Chcete-li ukonèit záznam, stisknìte opìt
spoušœ.
1
Prohlídka videoklipù
Mùžete si prohlížet zaznamenané videoklipy na LCD monitoru.
Zvuk zaznamenaný s videoklipy lze pøehrát jen na TV nebo v poèítaèi.
1. Stisknìte tlaèítko
.
2. Použijte ètyøcestný pøepínaè (WX)
pro vyhledání videoklipu mezi snímky
pro jeho pøehrání.
„
„
Pro prohlídku pøedchozího snímku,
stisknìte ètyøcestný pøepínaè (W).
Pro prohlídku další snímku, stisknìte
ètyøcestný pøepínaè (W).
3. Stisknìte tlaèítko
pøehrání videoklipù.
„
pro spuštìní
100-0001
Size
EV
01.04. ’04
320X240
0.0
05:22
1
Pro zastavení nebo pokraèování
pøehrání videoklipu, stisknìte opìt
tlaèítko
.
„
„Vymazání snímkù
73
Optio50Multi.book Page 74 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Vymazání snímkù
1. Stisknìte
„
tlaèítko.
Zobrazí se poslední snímek na obrazovce.
2. Zvolte snímek, který chcete vymazat pomocí ètyøcestného pøepínaèe (WX).
3. Stisknìte
tlaèítko.
3
4. Použijte ètyøcestný pøepínaè (ST)
pro volbu [OK].
5. Stisknìte
vymazání.
tlaèítko pro potvrzení
Delete
OK
Cancel
OK :
74
Optio50Multi.book Page 75 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
PØENOS ZAZNAMENANÝCH SNÍMKÙ A VIDEOKLIPÙ DO
VAŠEHO POCÍTAÈE
Fotoaparát
Nastavení Vašeho digitálního fotoaparátu
Po instalaci požadovaného softwaru na váš poèítaè, musíte nastavit fotoaparát
pro pøenos snímkù z fotoaparátu do poèítaèe.
Ovladaè USB pøiložený na CD-ROM (S-SW33) slouží exkluzivnì pro
Windows 98/98SE. Více podrobností o instalaci ovladaèe najdete v návodu
k použití.
Nastavení USB režimu pøipojení k [PC]
1. Nastavte koleèko režimù na
.
2. Stisknìte ètyøcestný pøepínaè (X)
pro zobrazení [Set-up2] menu.
3. Použijte ètyøcestný pøepínaè (T)
pro volbu [USB Con.].
4. Stisknìte tlaèítko
Set-up1
Set-up2
USB Con.
.
OK :
5. Použijte ètyøcestný pøepínaè (ST)
pro volbu [PC].
6. Stisknìte tlaèítko
PC
5/5
USB Con.
PC
.
PictBridge
PC Camera
OK :
Š
Š
Š
1/3
Nepøipojujte fotoaparát k PC, je-li nastaven režim pøipojení USB na
[PictBridge].
Nepøipojujte fotoaparát k tiskárnì, pokud je jako režim USB pøipojení
zvolen [PC] nebo [PC Camera].
U Windows 98/98SE/ME/2000, je-li fotoaparát pøipojen k poèítaèi a
neúmyslnì nastaveno na fotoaparátu\qs USB pøipojení na PictBridge,
objeví se zpráva "Install Driver". Ignorujte tuto zprávu a kliknìte na
"Cancel".
Pøipojení fotoaparátu k poèítaèi
75
Optio50Multi.book Page 76 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Pøipojení fotoaparátu k poèítaèi
PC/AV pøípojka
1. Pøipojte fotoaparát k PC pomocí kabelu USB
Není-li založena ve fotoaparátu pamìœová karta SD, snímky se ukládají do
interní pamìti fotoaparátu.
2. Zapnìte fotoaparát.
3. Vyhledejte novou ikonu “Removable Disk” která se objeví v oknì
“My Computer”.
Vaše zaznamenané snímky/videoklipy budeou ve složce “removable disk”.
(U uživatelù Mac, kliknìte dvakrát na ploše na disk “untitled”.)
76
Optio50Multi.book Page 77 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Stahování snímkù/videoklipù
Když je fotoaparát zapnut a pøipojen k poèítaèi, je rozeznán jako další disková
jednotka, obdobnì jako disketová jednotka nebo CD. Mùžete stáhnout (pøenést)
snímky jejich zkopírováním z “removable disk” (“untitled” disk u Macintoshe) na
harddisk poèítaèe.
„
Poèítaèe se systémem Windows
Otevøete dvojím kliknutím “removable disk”. Dvakrát kliknìte na složku, která
obsahuje vámi zaznamenané snímky/videoklipy. Zvolte snímky/videoklipy,
které chcete a potom zvolte “Copy” z menu “Edit”. Potom urèete umístìní a zvolte
“Paste” z menu “Edit”.
„
Poèítaèe se systémem Mac OS
Otevøete okno disku “untitled” a harddisku nebo místo urèení. Pøetáhnìte disk
fotoaparátu do požadovaného umístìní.
77
Optio50Multi.book Page 78 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
POUŽITÍ DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU JAKO PC KAMERY
Váš fotoaparát se mùže chovat jako PC kamera, kterou mùžete provádìt videokonference spojenou spojením nebo konverzovat v reálném èase s pøáteli nebo
rodinou.
1. Instalace ovladaèe PC kamery.
Ovladaè PC-kamery, který je pøiložen na CD-ROM (S-SW33) je pro
exkluzivní použití ve Windows. Funkce PC kamery nepodporuje platformu
Mac.
2. Otoète koleèkem volby režimù na
a zapnìte fotoaparát stisknutím
tlaèítka
.
3. Stisknìte u pro volbu [Set-up2] menu,
USB Con.
potom použijte T pro volbu
PC
[USB Con.].
PictBridge
4. Stisknìte tlaèítko
.
5. Použijte S nebo T pro volbu
PC Camera
[PC Camera], potom stisknìte tlaèítko
.
OK :
6. Pøipojte jeden konec kabelu USB
3/3
k dostupnému portu USB port na
poèítaèi.
7. Umístìte fotoaparát bezpeènì na vrchní èást monitoru poèítaèe nebo
použijte stativ.
Š
78
Jestliže se objeví zpráva Certified Warning bìhem instalace ovladaèe
PC kamery u Windows XP, kliknìte na "Continue" a poèkejte až bude
instalace ovladaèe kompletní.
Optio50Multi.book Page 79 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Jak použít Windows NetMeeting pro videokonferenci
1. Pøejdìte na Start => Programs => Accessories => Communications =>
NetMeeting pro spuštìní programu NetMeeting.
2. Kliknìte na tlaèítko Start Video pro zobrazení živého videa.
3. Kliknìte na tlaèítko Place Call.
4. Napište e-mailovou adresu nebo adrsu sítì poèítaèe, který chcete
kontaktovat.
5. Click Call.
Osoba, kterou voláte musí mít též bìžící Windows NetMeeting a musí být
ochotná pøijmout vaše volání pro spuštìní videokonference.
Š
Rozlišení video pro aplikace videokonference je všeobecnì 320 x 240.
79
Optio50Multi.book Page 80 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Poznámky
80
Optio50Multi.book Page 81 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
POZNAWANIE APARATU
Widok z przodu
Spust release
migawki
Shutter
button
B³ysk
W³¹cznik
Pokrêt³o trybów
Dioda LED samowyzwalacza
Celownik
Mikrofon
Gniazdo PC/AV
Gniazdo zasilania
Obiektyw
Nazwa
Opis
Dioda LED
samowyzwalacza
B³yska na niebiesko w trybie samowyzwalacza a¿ do momentu
zrobienia zdjêcia.
Celownik
Umo¿liwia skadrowanie fotografowanego obiektu.
Lampa b³yskowa
Zapewnia podœwietlenie obiektu.
Spust migawki
Po naciœniêciu do po³owy ustawia ostroœæ i blokuje ekspozycjê.
Po naciœniêciu do koñca powoduje zrobienie zdjêcia.
Obiektyw
Obiektyw z powiêkszeniem optycznym 3x umo¿liwia robienie zdjêæ
tele i z szerokim k¹tem.
W³¹cznik zasilania
W³¹cza i wy³¹cza aparat.
Pokrêt³o trybów
Ustawia tryb aparatu.
Gniazdo zasilania
Umo¿liwia pod³¹czenie zasilacza do aparatu w celu jego obs³ugi
bez u¿ycia baterii.
Gniazdo PC/AV
Umo¿liwia pod³¹czenie do komputera kabla USB lub kabla AV.
Mikrofon
S³u¿y do nagrywania dŸwiêku wraz z filmem.
Widok z przodu.
81
Optio50Multi.book Page 82 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Widok z ty³u
Celownik
Dioda LED celownika
Przycisk zoom/x/y/w/f
Przycisk Q
Uchwyt paska
Przycisk 3
Przycisk i
Przycisk sterowania
Przycisk OK/DISPLAY
Pokrywka baterii i karty
Gwint na statyw
Monitor LCD
Nazwa
Opis
Celownik
Umo¿liwia skadrowanie obiektu na zdjêciu.
Dioda LED celownika
Wyœwietla bie¿¹cy stan aparatu.
Przycisk
Umieszcza obiektyw w pozycji tele. W czasie odtwarzania zmienia
wielkoœæ powiêkszonego zdjêcia na monitorze LCD.
Przycisk
/
/
Przycisk
Prze³¹cza do trybu odtwarzania. Ostatnie zdjêcie i informacje o nim
zostaj¹ wyœwietlone na monitorze LCD.
Przycisk MENU
W³¹cza i wy³¹cza wyœwietlanie menu na ekranie (OSD).
Przycisk /DISPLAY
Uchwyt paska
Przycisk
82
Umieszcza obiektyw w pozycji szerokiego k¹ta. W trybie
odtwarzania przechodzi do ekranu dziewiêciu zdjêæ (miniatur).
Potwierdza wybór pozycji menu.
W³¹cz i wy³¹cza monitor LCD oraz aktywny widok.
Uchwyt do zamocowania paska.
S³u¿y do kasowania zdjêcia.
Gwint na statyw
Umo¿liwia umieszczenie aparatu na statywie.
Pokrywka baterii i karty
Zapewnia dostêp do baterii oraz umo¿liwia w³o¿enie i wyjêcie karty
pamiêci.
Monitor LCD
Przedstawia menu s³u¿¹ce do obs³ugi aparatu, a tak¿e wyœwietla
podgl¹d zdjêcia przed i po jego zrobieniu.
Przycisk sterowania
Umo¿liwia przewijanie menu i zdjêæ oraz dokonywanie wyborów.
(W)- Wybiera tryb b³ysku w trybie robienia zdjêæ.
(X)- Wybiera tryb samowyzwalacza w trybie robienia zdjêæ.
Optio50Multi.book Page 83 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Pokrêt³o trybów
Pokrêt³o trybów
Pokrêt³o
trybów
Nazwa
Prosty
Opis
Pozwala na automatyczne ustawienie funkcji przez aparat.
Program
Podstawowy tryb robienia zdjêæ.
Portret
Pozwala na robienie zdjêæ portretowych.
Pejza¿
Pozwala na robienie zdjêæ krajobrazu.
Sport
Umo¿liwia fotografowanie w czasie imprez sportowych.
Scena nocna
Umo¿liwia fotografowanie w nocy.
Ustawienia
Umo¿liwia wybranie preferencji aparatu.
Film
Umo¿liwia nagrywanie filmów.
83
Optio50Multi.book Page 84 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
PRZYGOTOWANIE
Mocowanie paska
Mocowanie paska
Zaczep pasek aparatu w sposób
pokazany na rysunku.
1
2
Wk³adanie baterii
1. Otwórz pokrywkê baterii i karty.
2. W³ó¿ bateriê w odpowiedniej
pozycji w sposób pokazany
po prawej stronie.
3. Zamknij pokrywkê baterii i karty.
Š
84
1
1
2
2
Do zasilania aparatu mo¿esz u¿yæ 2 baterii AA (alkalicznych lub Ni-MH
z mo¿liwoœci¹ ³adowania).
Optio50Multi.book Page 85 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Wk³adanie karty pamiêci SD
(wyposa¿enie opcjonalne)
1. Otwórz pokrywkê baterii i karty.
2. W³ó¿ kartê pamiêci SD w odpowiedniej
pozycji w sposób pokazany po prawej
stronie.
„
Przytrzymaj kartê pamiêci SD w taki
sposób, aby strona z metalowym z³¹czem
by³a skierowana do tylnej czêœci aparatu, a
nastêpnie wsuñ maksymalnie kartê.
3. Zamknij pokrywkê baterii i karty.
W³¹czanie zasilania
W³¹cznik
Naciœnij przycisk
, aby w³¹czyæ zasilanie.
Dioda LED w celowniku zaœwieci siê na zielono, a aparat bêdzie gotowy do
robienia zdjêæ.
85
Optio50Multi.book Page 86 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Wybór jêzyka informacji wyœwietlanych na ekranie (OSD)
Wybór jêzyka informacji wyœwietlanych na ekranie (OSD)
1. Ustaw pokrêt³o trybów w
pozycji
.
2. U¿yj przycisku sterowania (X),
aby wybraæ menu [Set-up2] menu.
„
Set-up 1
Ekran [Set-up2] menu ustawieñ
zostaje wyœwietlony.
3. U¿yj przycisku sterowania (T),
aby wybraæ [Language], a nastêpnie
naciœnij przycisk
.
4. U¿yj przycisku sterowania (ST),
aby wybraæ jêzyk.
5. Naciœnij przycisk
wybór jêzyka.
y/m/d
Video Out
PAL
Language
English
Brightness
3/5
OK :
, aby potwierdziæ
Language
OK :
86
Set-up 2
Date Adjust
1/8
Optio50Multi.book Page 87 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Ustawianie daty i czasu
1. Ustaw pokrêt³o trybów w pozycji
u¿yj przycisku sterowania (X) do
wybrania menu [Set-up2].
„
i
Set-up1
Ekran [Set-up2] menu ustawieñ zostaje
wyœwietlony.
2. Wybierz [Date Adjust] za pomoc¹
przycisku sterowania (T).
3. U¿yj przycisku sterowania (WX),
aby wybraæ typ daty.
4. Naciœnij przycisk
Set-up2
Date Adjust
d/m/y
Video Out
PAL
Language
English
Brightness
1/5
OK :
.
„ Ekran ustawieñ daty zostaje
wyœwietlony.
5. U¿yj przycisku sterowania (WX),
aby wybraæ pole pozycji, a nastêpnie
zmieñ ustawienie daty i czasu za
pomoc¹ przycisku sterowania (ST).
6. Po potwierdzeniu wszystkich ustawieñ
naciœnij przycisk
.
Date Adjust
02 /01 / 2010
04:00
OK :
Select :
87
Optio50Multi.book Page 88 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Robienie zdjêæ
Spust migawki
W³¹cznik
Pokrêt³o
trybów
Celownik
Przycisk zoom/x/y/
w/f
Monitor LCD
Przycisk 4/W
1.
2.
3.
4.
Naciœnij przycisk
, aby w³¹czyæ aparat.
Ustaw pokrêt³o trybów w pozycji
.
Skadruj zdjêcie na monitorze LCD lub w celowniku.
Naciœnij spust migawki do po³owy, aby automatycznie ustawiæ ostroœæ zdjêcia.
Aparat wybiera i blokuje w³aœciwe ustawienia ekspozycji.
5. Dociœnij spust migawki do koñca, aby zrobiæ zdjêcie.
Wyœwietlanie zdjêæ
W³¹cznik
Przycisk odtwarzania Q
Monitor LCD
Przycisk sterowania
1. Naciœnij przycisk
„
.
Ostatnie zdjêcie zostaje wyœwietlone na ekranie.
2. U¿yj przycisku sterowania (WX), aby wyœwietliæ zdjêcia.
„
„
88
Przycisk sterowania (W): przejœcie do poprzedniego zdjêcia.
Przycisk sterowania (W): przejœcie do nastêpnego zdjêcia.
Optio50Multi.book Page 89 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Nagrywanie filmów
Ten tryb umo¿liwia nagrywanie filmów z dŸwiêkiem. DŸwiêk jest nagrywany
poprzez wbudowany mikrofon.
1. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê
i
w³¹cz aparat, naciskaj¹c przycisk
.
2. Naciœnij spust migawki, aby rozpocz¹æ
nagrywanie.
3. Aby zakoñczyæ nagrywanie, naciœnij
ponownie spust migawki.
1
Odtwarzanie filmów
Nagrane filmu mo¿esz odtwarzaæ na monitorze LCD.
DŸwiêki nagrane wraz z filmami mog¹ byæ odtwarzane tylko na telewizorze
lub komputerze.
1. Naciœnij przycisk
.
2. U¿yj przycisku sterowania (WX),
aby przegl¹daæ zdjêcia i znaleŸæ film,
który chcesz wyœwietliæ.
„
„
Aby wyœwietliæ poprzednie zdjêcie,
naciœnij przycisk sterowania (W).
Aby wyœwietliæ nastêpne zdjêcie,
naciœnij przycisk sterowania (X).
3. Naciœnij przycisk
odtwarzanie filmu.
„
, aby rozpocz¹æ
100-0001
Size
EV
01.04. ’04
320X240
0.0
05:22
1
Aby w³¹czyæ pauzê lub wznowiæ
odtwarzanie filmu, naciœnij ponownie
przycisk
.
„
„Kasowanie zdjêæ
89
Optio50Multi.book Page 90 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Kasowanie zdjêæ
1. Naciœnij przycisk
„
.
Ostatnie zdjêcie zostanie wyœwietlone na ekranie.
2. U¿yj przycisku sterowania (WX), aby wybraæ zdjêcie, które chcesz skasowaæ.
3. Naciœnij przycisk
.
3
4. U¿yj przycisku sterowania (ST),
aby wybraæ [OK].
5. Naciœnij przycisk
chêæ skasowania.
, aby potwierdziæ
Delete
OK
Cancel
OK :
90
Optio50Multi.book Page 91 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
PRZENOSZENIE ZAPISANYCH ZDJÊÆ I FILMÓW DO
KOMPUTERA
Aparat
Przygotowywanie aparatu cyfrowego
Po zainstalowaniu niezbêdnego oprogramowania na komputerze nale¿y
przygotowaæ aparat, aby przenieœæ z niego zdjêcia na komputer.
Sterownik USB znajduj¹cy siê na do³¹czonej p³ycie CD-ROM (S-SW33) jest
przeznaczony tylko dla systemu Windows 98/98SE. Aby uzyskaæ wiêcej informacji
na temat procesu instalacji, nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi.
Ustawianie trybu po³¹czenia USB na [PC]
1. Ustaw pokrêt³o trybów w pozycji
2. Naciœnij przycisk sterowania (X),
aby wyœwietliæ menu [Set-up2].
3. U¿yj przycisku sterowania (T),
aby wybraæ [USB Con.].
4. Naciœnij przycisk
.
Set-up1
Set-up2
USB Con.
.
OK :
5. U¿yj przycisku sterowania (ST),
aby wybraæ [PC].
6. Naciœnij przycisk
PC
5/5
USB Con.
PC
.
PictBridge
PC Camera
OK :
Š
Š
Š
1/3
Nie nale¿y pod³¹czaæ aparatu do komputera, kiedy tryb po³¹czenia
USB ustawiono na [PictBridge].
Nie nale¿y pod³¹czaæ aparatu do drukarki, kiedy tryb po³¹czenia USB
ustawiono na [PC] lub [PC Camera].
W przypadku systemu Windows 98/98SE/ME/2000, je¿eli aparat
zostanie pod³¹czony do komputera, a tryb po³¹czenia USB
przypadkowo ustawiono na PictBridge, zostanie wyœwietlony
komunikat "Install Driver" (Instalacja sterownika). Zignoruj ten
komunikat i kliknij przycisk "Cancel" (Anuluj).
£¹czenie aparatu z komputerem
91
Optio50Multi.book Page 92 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
£¹czenie aparatu z komputerem
Gniazdo PC/AV
1. Po³¹cz kablem USB aparat z komputerem.
Je¿eli do aparatu nie w³o¿ono karty pamiêci SD, do komputera zostan¹
skopiowane zdjêcia zapisane we wbudowanej pamiêci.
2. W³¹cz aparat.
3. W oknie “My Computer” (Mój komputer) wyszukaj now¹ ikonê “Removable
Disk” (Dysk wymienny).
Zapisane zdjêcia i filmy mo¿na znaleŸæ na tym dysku wymiennym.
(W przypadku komputerów Mac nale¿y klikn¹æ dwukrotnie dysk “untitled”
na biurku.)
92
Optio50Multi.book Page 93 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Pobieranie zdjêæ i filmów
Kiedy aparat zostanie w³¹czony i pod³¹czony do komputera, jest traktowany
Zjak napêd dyskowy, podobnie jak stacja dyskietek lub napêd CD. Mo¿esz
kopiowaæ (przenosiæ zdjêcia) z dysku wymiennego (dysk “untitled” w przypadku
komputera Macintosh) na dysk twardy komputera.
„
Komputery z systemem Windows
Otwórz dysk wymienny, klikaj¹c dwukrotnie jego ikonê. Kliknij dwukrotnie folder
zawieraj¹cy zapisane zdjêcia lub filmy. Zaznacz ¿¹dane zdjêcia lub filmy,
a nastêpnie wybierz polecenie “Copy” (Kopiuj) z menu “Edit” (Edycja).
Po wykonaniu tej czynnoœci otwórz miejsce docelowe i wybierz polecenie “Paste”
(Wklej) z menu “Edit” (Edycja).
„
Komputery z systemem Mac OS
Otwórz okno dysku “untitled” oraz okno dysku twardego lub miejsca docelowego.
Przeci¹gnij pliki z dysku aparatu do wybranego miejsca docelowego.
93
Optio50Multi.book Page 94 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
U¯YCIE APARATU CYFROWEGO JAKO KAMERY
INTERNETOWEJ
Aparat cyfrowy mo¿e s³u¿yæ jako kamera internetowa. Pozwala to na prowadzenie
wideokonferencji lub rozmów w czasie rzeczywistym ze znajomymi lub cz³onkami
rodziny.
1. Zainstaluj sterownik kamera internetowej.
Sterownik kamery internetowej, który znajduje siê na p³ycie CD-ROM
(S-SW33), jest przeznaczony wy³¹cznie dla systemu Windows.
Funkcja kamery internetowej nie jest obs³ugiwana na komputerach Macintosh.
2. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê
i w³¹cz aparat, naciskaj¹c przycisk
3. Naciœnij u, aby wybraæ menu [Set-up2],
USB Con.
a nastêpnie u¿yj T, aby wybraæ
PC
[USB Con.].
4. Naciœnij przycisk
.
5. U¿yj S lub T, aby wybraæ
[PC Camera], a nastêpnie naciœnij
przycisk
.
OK :
6. Pod³¹cz jeden koniec kabla USB do
dostêpnego portu USB w komputerze.
7. UmieϾ aparat cyfrowy w stabilnej
pozycji na monitorze komputera lub u¿yj statywu.
Š
94
PictBridge
PC Camera
3/3
Je¿eli w czasie instalacji sterownika kamery internetowej w systemie
Windows XP zostanie wyœwietlony komunikat ostrze¿enia o braku
certyfikatu, nale¿y klikn¹æ przycisk "Continue" (Kontynuuj) i zaczekaæ
na zakoñczenie instalacji sterownika.
.
Optio50Multi.book Page 95 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Prowadzenie wideokonferencji w programie Windows
NetMeeting
1. Wybierz polecenie Start => Programy => Akcesoria => Komunikacja =>
NetMeeting, aby uruchomiæ program NetMeeting.
2. Kliknij przycisk Uruchom wideo, aby wyœwietliæ obraz wideo.
3. Kliknij przycisk Wywo³aj .
4. Wpisz adres e-mail lub adres sieciowy komputera, który chcesz wywo³aæ.
5. Kliknij przycisk Wywo³aj.
Wywo³ywana osoba musi mieæ uruchomiony program Windows NetMeeting
oraz zaakceptowaæ próbê po³¹czenia, aby rozpocz¹æ wideokonferencjê.
Š
Aplikacje do prowadzenia wideokonferencji wykorzystuj¹ zwykle
rozdzielczoϾ 320 x 240.
95
Optio50Multi.book Page 96 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Notatki
96
Optio50Multi.book Page 97 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
ISMERKEDÉS A FÉNYKÉPEZÕGÉPPEL
Elölnézet
Exponáló
gomb
Shutter
release
button
Vaku
Fõkapcsoló
Üzemmód-vezérlõ tárcsa
Önkioldó LED
Keresõ
Mikrofon
PC/AV csatlakozó
DC csatlakozó
Objektív
Név
Leírás
Önkioldó LED
Önkioldó módban a kép elkészítéséig kéken villog.
Keresõ
Lehetõvé teszi a kép megkomponálását.
Vaku
Biztosítja a felvételek megvilágítását.
Exponáló gomb
Ha félig lenyomja, akkor a fényképezõgép beállítja és rögzíti az
élességet, ha teljesen lenyomja, elkészül a felvétel.
Objektív
A 3-szoros optikai zoom objektív segítségével telefotó és nagy
látószögû képeket is készíthet.
Fõkapcsoló
Be- és kikapcsolja a fényképezõgépet.
Üzemmód-vezérlõ
tárcsa
Beállítja a fényképezõgép üzemmódját.
DC csatlakozó
Lehetõvé teszi az AC hálózati adapter csatlakoztatását, és a
fényképezõgép elemek/akkumulátorok nélküli üzemeltetését.
PC/AV csatlakozó
Lehetõvé teszi, hogy USB vagy AV kábelt csatlakoztasson a
fényképezõgéphez.
Mikrofon
Lehetõvé teszi, hogy hangos mozgóképeket készítsen.
Elölnézet.
97
Optio50Multi.book Page 98 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Hátulnézet
Keresõ
Keresõ melletti LED
Zoom/x/y/w/f gomb
Q gomb
Szíjtartó
3 gomb
i gomb
Négyirányú vezérlõkapcsoló
OK/DISPLAY gomb
Elem/kártyatartó fedele
Állvány csatlakozás
LCD monitor
Név
Leírás
Keresõ
Lehetõvé teszi a kép megkomponálását.
Keresõ melletti LED
/
gomb
/
gomb
gomb
MENU gomb
/DISPLAY gomb
Szíjtartó
gomb
98
A fényképezõgép aktuális állapotát mutatja.
Tele állásba állítja az objektívet. A nagyított lejátszás során
módosítja az LCD monitoron látható kép nagyítási arányát.
Nagy látószögbe állítja az objektívet. Lejátszó üzemmódban
egyszerre kilenc indexképet jelenít meg.
Lejátszó üzemmódba kapcsol. Az LCD monitoron megjelennek
a legfrissebb képadatok.
Be- és kikapcsolja az OSD menüt.
Jóváhagyja az aktuális menüpont kiválasztását.
Bekapcsolja az LCD monitort és az élõképet.
Itt rögzítheti a fényképezõgép hordszíját.
Törli a képet.
Állvány csatlakozás
Lehetõvé teszi az állvány használatát.
Elem/kártyatartó fedele
Itt férhet hozzá az elemekhez/akkumulátorhoz
és a memóriakártyához.
LCD monitor
Megjeleníti a fényképezõgép használatát segítõ adatokat, valamint
az exponálás elõtti és utáni képet.
Négyirányú
vezérlõkapcsoló
A kapcsoló segítségével böngészhet a menüpontok és a képek
között, illetve kiválaszthatja azokat.
(W)- Kiválasztja a vaku módot Felvétel üzemmódban.
(X)- Kiválasztja az önkioldót Felvétel üzemmódban.
Optio50Multi.book Page 99 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Üzemmód-vezérlõ tárcsa
Üzemmód-vezérlõ tárcsa
Üzemmódvezérlõ
tárcsa
Név
Leírás
Egyszerû
A fényképezõgép automatikusan elvégzi a beállításokat.
Program
A legegyszerûbb felvételkészítési mód.
Portré
Portré jellegû képek készítéséhez használható.
Tájkép
Tájképek készítésénél használható.
Sport
Ebben a módban sporteseményeket és különbözõ
mozgásokat fényképezhet.
Éjszakai téma
Ez az üzemmód sötét témák fényképezésére szolgál
(pl. éjszakai felvételek készítésére).
Beállítás
Lehetõvé teszi a fényképezõgép tulajdonságainak
módosítását.
Mozgókép (Videó)
Mozgóképek készítésére használható.
99
Optio50Multi.book Page 100 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
ELSÕ LÉPÉSEK
A fényképezõgép szíjának felfûzése
A fényképezõgép szíjának felfûzése
Az ábrán látható módon fûzze fel
a fényképezõgép szíját.
1
2
Az elemek behelyezése
1. Nyissa fel az elem/kártyatartó
fedelét.
2. A jobb oldali ábrának megfelelõ
módon helyezze be az elemeket.
3. Csukja le az elem/kártyatartó
fedelét.
Š
100
1
1
2
2
A fényképezõgép üzemeltetéséhez 2 db AA méretû alkáli elem vagy
tölthetõ Ni-MH akkumulátor szükséges.
Optio50Multi.book Page 101 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Az SD memóriakártya behelyezése
(külön megvásárolható kiegészítõ)
1. Nyissa fel az elem/kártyatartó fedelét.
2. A jobb oldali ábrának megfelelõ irányban
helyezze be az SD memóriakártyát
a foglalatba.
„
Tartsa úgy az SD memóriakártyát, hogy
annak fém érintkezõfelülete a
fényképezõgép hátlapja felé nézzen, majd
ütközésig csúsztassa be a kártyát
a foglalatba.
3. Csukja le az elem/kártyatartó fedelét.
A fényképezõgép bekapcsolása
Fõkapcsoló
A fényképezõgép bekapcsolásához nyomja meg a
gombot.
A keresõ melletti LED zölden villogni kezd, és a fényképezõgép készen
áll a felvételkészítésre.
101
Optio50Multi.book Page 102 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Az OSD (On-Screen Display) nyelvének kiválasztása
Az OSD (On-Screen Display) nyelvének kiválasztása
1. Állítsa az üzemmód-választó
tárcsát
. állásba.
2. A négyirányú vezérlõkapcsolóval (X)
válassza ki a [Set-up2] (Beállítás)
menüt..
„
Set-up 1
Megjelenik a [Set-up2] Beállítás
menü.
3. A négyirányú vezérlõkapcsolóval (T)
válassza ki a [Language] (Nyelv)
opciót, majd nyomja meg a
gombot.
4. A négyirányú vezérlõkapcsolóval (ST)
válassza ki a használni kívánt nyelvet.
5. A nyelv kiválasztásának
jóváhagyásához nyomja meg a
gombot.
y/m/d
Video Out
PAL
Language
English
Brightness
3/5
OK :
Language
OK :
102
Set-up 2
Date Adjust
1/8
Optio50Multi.book Page 103 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
A dátum és az idõ beállítása
1. Állítsa az üzemmód-választó tárcsát
állásba, majd a négyirányú
vezérlõkapcsolóval (X) válassza
ki a [Set-up2] menüt.
„
4. Nyomja meg a
d/m/y
Video Out
PAL
Language
English
Brightness
1/5
OK :
gombot.
Date Adjust
Megjelenik a Dátum beállító képernyõje.
5. A négyirányú vezérlõkapcsolóval (WX)
válassza ki a kívánt tételt, és módosítsa
azt a dátum és az idõ beállításához (ST).
6. Ellenõrizze, hogy minden beállítás
megfelelõ-e, majd nyomja meg
a
gombot.
Set-up2
Date Adjust
Megjelenik a [Set-up2] (Beállítás) menü.
2. A négyirányú vezérlõkapcsolóval
válassza ki a [Date Adjust] (Dátum
beállítása) opciót (T).
3. A négyirányú vezérlõkapcsolóval (WX)
válassza ki a dátum típusát.
„
Set-up1
02 /01 / 2010
04:00
OK :
Select :
103
Optio50Multi.book Page 104 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Állóképek készítése
Exponáló gomb
Fõkapcsoló
Üzemmódvezérlõ
tárcsa
Keresõ
Zoom/x/y/w/f gomb
LCD monitor
4/W gomb
1.
2.
3.
4.
A fényképezõgép bekapcsolásához nyomja meg a
gombot.
Állítsa az üzemmód-választó tárcsát
állásba.
Komponálja meg a képet az LCD monitoron vagy a keresõben.
A téma automatikus élesre állításához nyomja le félig az exponáló gombot.
A fényképezõgép megállapítja a megfelelõ expozíciót, majd rögzíti azt.
5. A fényképezéshez nyomja le (teljesen) az exponáló gombot.
Állóképek lejátszása
Fõkapcsoló
Q Lejátszás gomb
LCD monitor
Négyirányú vezérlõkapcsoló
1. Nyomja meg a
„
gombot.
A képernyõn megjelenik az utoljára rögzített kép.
2. A négyirányú vezérlõkapcsolóval (WX) jelenítse meg a képeket.
„
„
104
Négyirányú vezerlõkapcsoló (W): vissza az elõzõ képhez.
Négyirányú vezérlõkapcsoló (X): elõre a következõ képhez.
Optio50Multi.book Page 105 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Mozgóképek készítése
Ebben a módban mozgóképeket készíthet, amelyekhez hangot is felvehet
a beépíttet mikrofonnal.
1. Állítsa az üzemmód-választó tárcsát
állásba, majd a
gomb megnyomásával
kapcsolja be a fényképezõgépet.
2. A rögzítés elkezdéséhez nyomja
le az exponáló gombot .
3. A rögzítés befejezéséhez ismét nyomja
le az exponáló gombot.
1
Mozgóképek lejátszása
A rögzített mozgóképeket lejátszhatja az LCD monitoron.
A mozgóképhez rögzített hangot azonban csak TV-n vagy számítógépen lehet
lejátszani.
1. Nyomja meg a
gombot.
2. A négyirányú vezérlõkapcsolóval (WX)
lapozzon a képek között addig, amíg
el nem ér a lejátszani kívánt
mozgóképhez.
„
„
Az elõzõ kép megjelenítéséhez
nyomja meg a négyirányú
vezérlõkapcsolót (W).
A következõ kép megjelenítéséhez
nyomja meg a négyirányú
vezérlõkapcsolót (W).
100-0001
Size
EV
01.04. ’04
320X240
0.0
05:22
1
3. A mozgókép lejátszásának
elindításához nyomja meg a
gombot.
„
A mozgókép lejátszásának
szüneteltetéséhez, illetve a lejátszás
folytatásához ismét nyomja meg
a
gombot.
„
„A képek törlése
105
Optio50Multi.book Page 106 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
A képek törlése
1. Nyomja meg a
„
gombot.
A képernyõn megjelenik az utoljára rögzített kép.
2. Válassza ki a törölni kívánt képet a négyirányú vezérlõkapcsolóval (WX).
3. Nyomja meg a
gombot.
3
4. A négyirányú vezérlõkapcsolóval (ST)
válassza ki az [OK] opciót.
5. A törlés jóváhagyásához nyomja meg
a
gombot.
Delete
OK
Cancel
OK :
106
Optio50Multi.book Page 107 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
A RÖGZÍTETT ÁLLÓ- ÉS MOZGÓKÉPEK ÁTTÖLTÉSE
A SZÁMÍTÓGÉPRE
Fényképezõgép
A digitális fényképezõgép elõkészítése
A szükséges szoftver számítógépen való telepítését követõen most be kell
állítania a képek áttöltését a digitális fényképezõgéprõl a számítógépre.
A CD-ROM-on (S-SW33) mellékelt USB illesztõprogram kizárólag
Windows 98/98SE rendszeren használható. A telepítésrõl bõvebben a használati
útmutatóban olvashat.
A [PC] USB csatlakozási mód kiválasztása
1. Állítsa az üzemmód-választó tárcsát
Set-up1
. állásba.
2. A négyirányú vezérlõkapcsolóval (X)
jelenítse meg a [Set-up2] menüt.
3. A négyirányú vezérlõkapcsolóval (T)
válassza ki az [USB Con.] (USB
csatlakozás) opciót.
4. Nyomja meg a
gombot.
OK :
5. A négyirányú vezérlõkapcsolóval (ST)
válassza ki a [PC] (Számítógép) opciót.
6. Nyomja meg a
Set-up2
USB Con.
PC
5/5
USB Con.
PC
gombot.
PictBridge
PC Camera
OK :
Š
Š
Š
1/3
Ne csatlakoztassa a fényképezõgépet a számítógéphez, amíg
a [PictBridge] USB csatlakozási mód van kiválasztva.
Ne csatlakoztassa a fényképezõgépet a nyomtatóhoz, amíg a [PC]
vagy [PC-Camera] USB csatlakozási mód van kiválasztva.
Ha Windows 98/98SE/ME/2000 rendszeren a fényképezõgépet
a számítógéphez csatlakoztatja, és véletlenül PictBridge-re állítja
a fényképezõgép USB csatlakozását, akkor megjelenik az "Install
Driver" (Illesztõprogram telepítése) üzenet. Hagyja ezt figyelmen kívül,
és kattintson a "Cancel" (Mégse) gombra.
A fényképezõgép csatlakoztatása a számítógéphez
107
Optio50Multi.book Page 108 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
A fényképezõgép csatlakoztatása a számítógéphez
PC/AV csatlakozó
1. Csatlakoztassa a fényképezõgépet a számítógéphez az USB kábellel.
Ha a fényképezõgépben nincs SD memóriakártya, akkor a belsõ
memóriában tárolt képek töltõdnek át a számítógépre.
2. Kapcsolja be a fényképezõgépet.
3. Keresse meg az új "külsõ meghajtó" ikonját a "My Computer" (Sajátgép)
ablakban.
Ez a "külsõ meghajtó" fogja tartalmazni egy mappában a kártyán rögzített
képeket. (Mac rendszereken kattintson duplán az “untitled” lemezikonra
az Asztalon.)
108
Optio50Multi.book Page 109 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Az álló- és mozgóképek áttöltése
Amikor bekapcsolja a fényképezõgépet és csatlakoztatja a számítógéphez, akkor
a számítógép operációs rendszere azt lemezmeghajtóként kezeli, akárcsak
a floppy vagy CD meghajtót. A képek áttöltéséhez a másolja át azokat a “külsõ
meghajtóról” (“untitled” lemezrõl Macintosh-on) a számítógép merevlemezére.
„
Windows rendszert futtató számítógépek esetén
Nyissa meg a “külsõ meghajtót”: ehhez kattintson rá duplán az egérrel. Kattintson
duplán az álló és mozgóképeket tartalmazó mappára. Válassza ki az áttölteni
kívánt képeket és mozgóképeket, majd válassza ki a “Copy” (Másolás) pontot
az “Edit” (Szerkesztés) menübõl. Ezután nyissa meg a célmappát, és válassza
ki a “Beillesztés” pontot a “Szerkesztés” menübõl.
„
Mac OS rendszert futtató számítógépek esetén
Nyissa meg az “untitled” lemez ablakát, majd a merevlemezt és a célmappát.
Az egérrel fogja meg a fájlokat a fényképezõgéprõl és húzza át a kívánt helyre.
109
Optio50Multi.book Page 110 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
A DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZÕGÉP WEBKAMERAKÉNT
VALÓ HASZNÁLATA
Az Ön digitális fényképezõgépe webkameraként (PC Camera) is használható, ami
lehetõvé teszi, hogy videokonferenciát szervezzen, vagy valós idejû beszélgetést
folytasson barátaival és családtagjaival.
1. Telepítse a webkamera illesztõprogramját.
A webkamera CD-ROM-on (S-SW33) található illesztõprogramja csak
Windows rendszeren használható. Macintosh rendszeren a webkamera
funkció nem támogatott.
2. Állítsa az üzemmód-választó tárcsát
a fényképezõgépet a
gombbal.
3. Nyomja meg a u gombot a [Set-up2]
menü kiválasztásához, majd a T
gombbal válassza ki az [USB Con.]
opciót.
állásba, majd kapcsolja be
USB Con.
PC
PictBridge
4. Nyomja meg a
gombot.
PC Camera
5. A S vagy a T gombbal válassza
ki a [PC Camera] opciót, majd nyomja
meg a
gombot.
OK :
3/3
6. Csatlakoztassa az USB kábel egyik
végét a számítógép egyik USB
portjához.
7. Helyezze a digitális fényképezõgépet a számítógép monitorának tetejére
(ügyeljen arra, nehogy leessen), vagy egy állványra.
Š
110
Ha a fényképezõgép illesztõprogramjának Windows XP alatti
telepítése közben megjelenik a Certified Warning üzenet, akkor
kattintson a "Continue" (Folytatás) gombra, és várja meg, amíg
a telepítés véget ér.
Optio50Multi.book Page 111 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
A Windows NetMeeting használata a videokonferenciához
1. A NetMeeting program elindításához válassza ki sorrendben a Start =>
Programs (Programok) => Accessories (Kellékek) => Communications
(Kommunikáció) => NetMeeting opciókat.
2. Az élõ videokép megjelenítéséhez kattintson a Start Video gombra.
3. Kattintson a Place Call (Helyszín hívása) gombra.
4. Adja meg a hívni kívánt számítógép e-mail vagy hálózati címét.
5. Kattintson a Call (Hívás) gombra.
A videokonferencia megkezdéséhez a tárcsázott személy számítógépén
szintén futnia kell a Windows NetMeeting programnak, valamint
partnerének fogadnia kell az Ön hívását.
Š
A videokonferencia alkalmazások felbontása általában 320 x 240
képpont.
111
Optio50Multi.book Page 112 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Megjegyzés
112
Optio50Multi.book Page 113 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
ÃÍÙÑÉÆÏÍÔÁÓ ÔÇ ÌÇ×ÁÍÇ ÓÁÓ
ÌðñïóôéíÞ ¼øç
Êïõìðß áðåëåõèÝñùóçò
Shutter
release button
êëåßóôñïõ
Öëáò
Êïõìðß åíåñãïðïßçóçò
ÅðéëïãÝáò Ëåéôïõñãéþí
LED ÁõôïöùôïãñÜöçóçò
Ïöèáëìïóêüðéï
Ìéêñüöùíï
Ôåñìáôéêüò óôáèìüò PC/AV
Óôáèìüò åéóüäïõ DC
Öáêüò
Ïíïìáóßá
ÐåñéãñáöÞ
LED ÁõôïöùôïãñÜöçóçò
ÁíáâïóâÞíåé ìðëå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ëåéôïõñãßáò
ÁõôïöùôïãñÜöçóçò ìÝ÷ñé íá ãßíåé ç ëÞøç ôçò öùôïãñáößáò.
Ïöèáëìïóêüðéï
Óáò åðéôñÝðåé íá ðëáéóéþóåôå ôï èÝìá óáò.
Öëáò
ÐáñÝ÷åé öùôéóìü öëáò.
Êïõìðß
¼ôáí ðáôçèåß êáôÜ ôï Þìéóõ ðñïò ôá êÜôù, åóôéÜæåé êáé
áðåëåõèÝñùóçò êëåßóôñïõ êëåéäþíåé ôçí Ýêèåóç ôçò ìç÷áíÞò, êáé üôáí ðáôçèåß
ðëÞñùò ðñïò ôá êÜôù ôñáâÜåé ôç öùôïãñáößá.
Öáêüò
Êïõìðß åíåñãïðïßçóçò
Öáêüò ïðôéêïý zoom 3x, óáò åðéôñÝðåé íá ôñáâÞîåôå
öùôïãñáößåò ìå ôçëåöáêü êáé åõñõãþíéï.
Åíåñãïðïéåß êáé áðåíåñãïðïéåß ôç ìç÷áíÞ.
ÅðéëïãÝáò Ëåéôïõñãéþí
Ñõèìßæåé ôç ëåéôïõñãßá ôçò ìç÷áíÞò.
Óôáèìüò åéóüäïõ DC
Óáò åðéôñÝðåé íá óõíäÝóåôå ôï ìåôáó÷çìáôéóôÞ
åíÝñãåéáò AC óôç ìç÷áíÞ þóôå íá ëåéôïõñãÞóåôå ôç
ìç÷áíÞ ÷ùñßò ìðáôáñßá.
Ôåñìáôéêüò óôáèìüò PC/AV Óáò åðéôñÝðåé íá óõíäÝóåôå Ýíá êáëþäéï USB Þ Ýíá
êáëþäéï AV óôç ìç÷áíÞ.
Ìéêñüöùíï
ÌðñïóôéíÞ ¼øç.
Óáò åðéôñÝðåé íá åããñÜøåôå óõíïäåõôéêü Þ÷ï óôá
êéíçìáôïãñáöéêÜ êïììÜôéá ðïõ Ý÷ïõí êáôáãñáöåß.
113
Optio50Multi.book Page 114 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Ðßóù ¼øç
Ïöèáëìïóêüðéï
Ïöèáëìïóêüðéï LED
Êïõìðß Zoom/x/y/w/f
ÐëÞêôñï Q
ÉìÜíôáò
ÐëÞêôñï 3
ÐëÞêôñï i
×åéñéóôÞñéï
ÔåóóÜñùí Äéåõèýíóåùí
OK/DISPLAY êïõìðß
ÊáðÜêé Ìðáôáñßáò/ ÊÜñôáò
Õðïäï÷Ýáò ôñéðüäïõ
Ïèüíç LCD
Ïíïìáóßá
ÐåñéãñáöÞ
Ïöèáëìïóêüðéï
Óáò åðéôñÝðåé íá ðëáéóéþóåôå ôï èÝìá óáò.
Ïöèáëìïóêüðéï LED Åìöáíßæåé ôçí ôñÝ÷ïõóá êáôÜóôáóç ôçò ìç÷áíÞò.
ÐëÞêôñï
ÐëÞêôñï
ÆïõìÜñåé ôï öáêü óôç èÝóç ôçëåöáêïý. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò
áíáóêüðçóçò ìå zoom, áëëÜîåé ôï ìÝãåèïò ôçò ÅìöÜíéóçò ôïõ
Zoom ôçò åéêüíáò ðïõ åìöáíßæåôáé óôçí ïèüíç LCD.
/
/
ÐëÞêôñï
ÆïõìÜñåé ôï öáêü óôçí åõñõãþíéá èÝóç. ÁëëÜæåé ôçí åìöÜíéóç óå
åííÝá åéêüíåò (óå óìßêñõíóç) óôç ëåéôïõñãßá áíáóêüðçóçò.
ÌåôáðçäÜåé óôç ëåéôïõñãßá Áíáóêüðçóçò. Óôçí ïèüíç LCD
åìöáíßæïíôáé ç ôåëåõôáßá åéêüíá êáé ïé ðëçñïöïñßåò.
Êïõìðß ÌÅÍÏÕ
ÌåôáâÜëëåé ôçí êáôÜóôáóç ôïõ ìåíïý OSD óå åíåñãü êáé ìç åíåñãü.
/DISPLAY
Åðéâåâáéþíåé ôçí åðéëïãÞ óôïé÷åßïõ ôïõ ìåíïý.
Åíåñãïðïéåß êáé áðåíåñãïðïéåß ôçí åìöÜíéóç ôçò ïèüíçò LCD êáé
ôç æùíôáíÞ èÝáóç.
êïõìðß
ÉìÜíôáò ëïõñéïý
ÐëÞêôñï
Ëïõñß óýíäåóçò ôçò ìç÷áíÞò.
Óáò åðéôñÝðåé íá óâÞóåôå ôçí åéêüíá.
Õðïäï÷Ýáò ôñéðüäïõ ÅðéôñÝðåé ôçí ðñïóáñìïãÞ åíüò ôñßðïäá.
ÊáðÜêé
Óáò åðéôñÝðåé íá Ý÷åôå ðñüóâáóç óôç ìðáôáñßá êáé íá åéóÜãåôå Þ
Ìðáôáñßáò/ÊÜñôáò íá áöáéñÝóåôå ôç êÜñôá ìíÞìçò.
114
Optio50Multi.book Page 115 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Ïèüíç LCD
ÐáñÝ÷åé ðëçñïöïñßåò ôïõ ìåíïý ó÷åôéêÜ ìå ôç ëåéôïõñãßá ôçò
ìç÷áíÞò, êáé ðñïâÜëåé ôçí åéêüíá ðñéí ôç ëÞøç ôçò êáèþò êáé ôç
öùôïãñáößá ìåôÜ áðü ôç ëÞøç.
×åéñéóôÞñéï
ÔåóóÜñùí
Äéåõèýíóåùí
Óáò åðéôñÝðåé íá öõëëïìåôñÞóåôå ìåôáîý ôùí ìåíïý êáé ôùí
åéêüíùí êáé áêïëïýèùò íá åðéëÝîåôå áõôÜ ðïõ åðéèõìåßôå.
(W)- ÅðéëÝãåé ôç ëåéôïõñãßá ôïõ öëáò óôç
ëåéôïõñãßá ÊáôáãñáöÞò.
(X)- ÅðéëÝãåé ôç ëåéôïõñãßá áõôïöùôïãñÜöçóçò óôç
ëåéôïõñãßá ÊáôáãñáöÞò.
ÅðéëïãÝáò Ëåéôïõñãéþí
ÅðéëïãÝáò Ëåéôïõñãéþí
ÅðéëïãÝáò
Ëåéôïõñãéþí
Ïíïìáóßá
ÁðëÞ
ÐåñéãñáöÞ
ÅðéôñÝðåé óôç ìç÷áíÞ íá ñõèìßæåé ôéò ëåéôïõñãßåò áõôüìáôá.
Ðñüãñáììá
Ç âáóéêÞ ëåéôïõñãßá öùôïãñÜöçóçò.
Ðïñôñáßôï
Óáò åðéôñÝðåé íá ôñáâÞîåôå öùôïãñáößåò ôýðïõ ðïñôñáßôïõ.
Ôïðßï
Óáò åðéôñÝðåé íá ôñáâÞîåôå öùôïãñáößåò ôïðßùí.
Óðïñ
Óáò åðéôñÝðåé íá ôñáâÞîåôå öùôïãñáößåò áèëçìÜôùí.
Íõ÷ôåñéíÞ ÓêçíÞ
Óáò åðéôñÝðåé íá ôñáâÞîåôå ëÞøåéò áðü óêïôåéíÝò óêçíÝò
üðùò åßíáé ïé öùôïãñáößóåéò óå íõ÷ôåñéíü ôïðßï.
Ñýèìéóç ôçò ìç÷áíÞò
Óáò åðéôñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôçò ìç÷áíÞò.
Êéíïýìåíç Åéêüíá
(ÊéíçìáôïãñáöéêÞ Ôáéíßá)
Óáò åðéôñÝðåé íá ôñáâÞîåôå êéíçìáôïãñáöéêÝò åéêüíåò.
115
Optio50Multi.book Page 116 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
ÐÑÏÅÔÏÉÌÁÓÉÁ
ÐñïóáñìïãÞ ôïõ ÉìÜíôá ôçò Ìç÷áíÞò
ÐñïóáñìïãÞ ôïõ ÉìÜíôá ôçò Ìç÷áíÞò
ÐñïóäÝóôå ôïí éìÜíôá ôçò ìç÷áíÞò
ìå ôïí ôñüðï ðïõ áðåéêïíßæåôáé
óôï ó÷Þìá.
1
2
ÅéóáãùãÞ ôçò Ìðáôáñßáò
1.
Áíïßîôå ôï êÜëõììá ôçò
ìðáôáñßáò/ êÜñôáò.
2. ÅéóÜãåôå ôç ìðáôáñßá ìå ôï
óùóôü ðñïóáíáôïëéóìü üðùò
öáßíåôáé óôá äåîéÜ.
3. Êëåßóôå ôï êÜëõììá ôçò
ìðáôáñßáò/ êÜñôáò.
Š
116
1
1
2
2
Ãéá íá åíåñãïðïéÞóåôå ôç ìç÷áíÞ ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå 2
ìðáôáñßåò ìåãÝèïõò AA (áëêáëéêÝò Þ åðáíáöïñôéæüìåíåò Ni-MH).
Optio50Multi.book Page 117 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
ÅéóáãùãÞ ôçò ÊÜñôáò ÌíÞìçò SD
(Ðñïáéñåôéêü ÅîÜñôçìá)
1.
Áíïßîôå ôï êÜëõììá ôçò
ìðáôáñßáò/êÜñôáò.
2. ÅéóáãùãÞ ôçò êÜñôáò ìíÞìçò SD óôï óùóôü
ðñïóáíáôïëéóìü üðùò öáßíåôáé óôá äåîéÜ.
„
ÊñáôÞóôå ôç êÜñôá ìíÞìçò SD ìå ôç
ìåôáëëéêÞ Üêñç ôçò åðéöÜíåéÜò ôçò íá
âëÝðåé ðñïò ôï ðßóù ìÝñïò ôçò ìç÷áíÞò,
êáé áêïëïýèùò ôïðïèåôÞóôå ôçí êÜñôá üóï
ðéï ìÝóá ãßíåôáé.
3. Êëåßóôå ôï êÜëõììá ôçò ìðáôáñßáò/êÜñôáò.
Åíåñãïðïßçóç
Êïõìðß åíåñãïðïßçóçò
ÐáôÞóôå ôï êïõìðß
ãéá íá åíåñãïðïéÞóåôå ôç ìç÷áíÞ.
Ôï ïöèáëìïóêüðéï LED áíÜâåé ðñÜóéíï êáé ç ìç÷áíÞ åßíáé Ýôïéìç íá
ôñáâÞîåé öùôïãñáößåò.
117
Optio50Multi.book Page 118 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
ÅðéëïãÞ ôçò Ãëþóóáò OSD (On-Screen Display)
ÅðéëïãÞ ôçò Ãëþóóáò OSD (On-Screen Display)
1.
ÔïðïèåôÞóôå ôïí åðéëïãÝá
ëåéôïõñãéþí óôï
.
2. ×ñçóéìïðïéÞóôå ôï ÷åéñéóôÞñéï
ôåóóÜñùí äéåõèýíóåùí (X) ãéá íá
åðéëÝîåôå ôï [Set-up2].
„
Set-up 1
Åìöáíßæåôáé ôï [Set-up2] ôïõ
ìåíïý set-up.
3. ×ñçóéìïðïéÞóôå ôï ÷åéñéóôÞñéï
ôåóóÜñùí äéåõèýíóåùí (T) ãéá íá
åðéëÝîåôå [Language] êáé ðáôÞóôå
ôï êïõìðß
4. ×ñçóéìïðïéåßóôå ôï ÷åéñéóôÞñéï
ôåóóÜñùí äéåõèýíóåùí (ST) ãéá
íá åðéëÝîåôå ôçí ãëþóóá.
Set-up 2
Date Adjust
y/m/d
Video Out
PAL
Language
English
Brightness
3/5
OK :
Language
5. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß
ãéá íá
åðéâåâáéþóåôå ôçí åðéëïãÞ
ôçò ãëþóóáò
OK :
118
1/8
Optio50Multi.book Page 119 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Ñýèìéóç ôçò Çìåñïìçíßáò êáé ôçò ¿ñáò
1.
Ñõèìßóôå ôï äéáêüðôç åðéëïãÞò óôï
êáé ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï ÷åéñéóôÞñéï
ôåóóÜñùí äéåõèýíóåùí (X) ãéá íá
åðéëÝîåôå ôï ìåíïý [Set-up2].
„
Set-up1
Åìöáíßæåôáé ôï [Set-up2] ôïõ
ìåíïý set-up.
2. ÅðéëÝîôå [Date Adjust] ìå ôï
÷åéñéóôÞñéï ôåóóÜñùí äéåõèýíóåùí (T).
3. ×ñçóéìïðïéÞóôå ôï ÷åéñéóôÞñéï
ôåóóÜñùí äéåõèýíóåùí (WX)ãéá íá
åðéëÝîåôå ôïí ôýðï ôçò çìåñïìçíßáò.
PAL
Language
English
Brightness
1/5
Date Adjust
Åìöáíßæåôáé ç ïèüíç Ñýèìéóçò
ôçò Çìåñïìçíßáò
5. ×ñçóéìïðïéÞóôå ôï ÷åéñéóôÞñéï ôåóóÜñùí
äéåõèýíóåùí (WX) ãéá íá åðéëÝîåôå ôï
ðåäßï êáé ðñïóáñìüóôå ôçí áîßá ãéá ôçí
çìåñïìçíßá êáé þñá ìå ôï ÷åéñéóôÞñéï
ôåóóÜñùí äéåõèýíóåùí (ST).
6. Áöïý Ý÷åôå åðéâåâáéþóåé üôé üëåò ïé
ñõèìßóåéò åßíáé óùóôÝò, ðáôÞóôå ôï
êïõìðß
.
d/m/y
Video Out
OK :
4. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß
„
Set-up2
Date Adjust
02 /01 / 2010
04:00
OK :
Select :
119
Optio50Multi.book Page 120 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
ËÞøç Óôáèåñþí Öùôïãñáöéþí
Êïõìðß áðåëåõèÝñùóçò êëåßóôñïõ
Êïõìðß åíåñãïðïßçóçò
ÅðéëïãÝáò
Ëåéôïõñãéþí
Ïöèáëìïóêüðéï
Êïõìðß Zoom/x/y/w/f
Ïèüíç LCD
ÐëÞêôñï 4/W
1.
2.
3.
4.
ÐáôÞóôå ôï êïõìðß
ãéá íá åíåñãïðïéÞóåôå ôç ìç÷áíÞ.
Ñýèìéóç ôïõ åðéëïãÝá ëåéôïõñãéþí óôï
.
ÓõíèÝóôå ôçí åéêüíá óáò óôçí ïèüíç LCD Þ ìÝóù ôïõ ïöèáëìïóêïðßïõ.
ÐáôÞóôå ôï êïõìðß áðåëåõèÝñùóçò ôïõ êëåßóôñïõ êáôÜ ôï Þìéóõ ðñïò ôá
êÜôù ãéá íá åóôéÜóåôå áõôüìáôá ôçí åéêüíá. Óõã÷ñüíùò êáèïñßæåôáé êáé
êëåéäþíåôáé ç óùóôÞ Ýêèåóç.
5. Ãéá íá ôñáâÞîåôå öùôïãñáößåò, ðáôÞóôå ó’ üëç ôç äéáäñïìÞ ðñïò ôá
êÜôù ôï êïõìðß áðåëåõèÝñùóçò ôïõ êëåßóôñïõ
ÐñïâïëÞ Óôáèåñþí Öùôïãñáöéþí
Êïõìðß åíåñãïðïßçóçò
Q ÐëÞêôñï
Áíáóêüðçóçò
Ïèüíç LCD
×åéñéóôÞñéï
ÔåóóÜñùí Äéåõèýíóåùí
1.
ÐáôÞóôå ôï êïõìðß
„
Åìöáíßæåôáé óôçí ïèüíç ç ôåëåõôáßá åéêüíá
2. ×ñçóéìïðïéåßóôå ôï ÷åéñéóôÞñéï ôåóóÜñùí äéåõèýíóåùí (WX) ãéá íá
äåßôå ôéò öùôïãñáößåò.
120
„
„
×åéñéóôÞñéï ôåóóÜñùí äéåõèýíóåùí (W): ðçãáßíåôå óôçí ðñïçãïýìåíç åéêüíá.
×åéñéóôÞñéï ôåóóÜñùí äéåõèýíóåùí (X): ðñï÷ùñÜôå óôçí åðüìåíç åéêüíá.
Optio50Multi.book Page 121 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
ÅããñáöÞ Âßíôåï Êëéð
ÁõôÞ ç ëåéôïõñãßá óáò åðéôñÝðåé íá êáôáãñÜøåôå âßíôåï êëéð ìå Þ÷ï ìÝóù
ôïõ åíóùìáôùìÝíïõ ìéêñïöþíïõ.
1.
ÐåñéóôñÝøôå ôï ìï÷ëü ëåéôïõñãßáò
êáé åíåñãïðïéÞóôå ôç ìç÷áíÞ óáò
ðáôþíôáò ôï êïõìðß
.
2. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß ôïõ êëåßóôñïõ ãéá íá
áñ÷ßóåôå ôçí åããñáöÞ
3. Ãéá íá óôáìáôÞóåé ç åããñáöÞ, ðáôÞóôå
îáíÜ ôï êïõìðß ôïõ êëåßóôñïõ.
1
ÁíáðáñáãùãÞ Âßíôåï Êëéð
Ìðïñåßôå íá ðñïâÜëåôå óôçí ïèüíç LCD ôá âßíôåï êëéð ðïõ Ý÷åôå êáôáãñÜøåé.
Ùóôüóï, ï Þ÷ïò ðïõ Ý÷åé êáôáãñáöåß ìå ôá âßíôåï êëéð ìðïñåß íá ðñïâëçèåß
ìüíï óôçí ôçëåüñáóç Þ óôïõò õðïëïãéóôÝò.
1. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß
.
2. ×ñçóéìïðïéÞóôå ôï ÷åéñéóôÞñéï
ôåóóÜñùí äéåõèýíóåùí (WX) ãéá íá
øÜîåôå áíÜìåóá óôéò åéêüíåò ìÝ÷ñé íá
åìöáíéóôåß ôï âßíôåï êëéð ðïõ èÝëåôå.
„
„
Ãéá íá äåßôå ôçí ðñïçãïýìåíç åéêüíá,
ðáôÞóôå ôï ÷åéñéóôÞñéï ôåóóÜñùí
äéåõèýíóåùí (W).
Ãéá íá ðáñáêïëïõèÞóåôå ôçí åðüìåíç
åéêüíá, ðáôÞóôå ôï ÷åéñéóôÞñéï
ôåóóÜñùí äéåõèýíóåùí (X).
100-0001
Size
EV
01.04. ’04
320X240
0.0
05:22
1
3. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß
ãéá íá áñ÷ßóåé ç
ðñïâïëÞ ôùí âßíôåï êëéð.
„
Ãéá íá óôáìáôÞóåôå Þ íá îåêéíÞóåôå
áðü ôï óçìåßï ðïõ óôáìáôÞóáôå ôçí
ðñïâïëÞ, ðáôÞóôå îáíÜ ôï êïõìðß
„
„ÄéáãñáöÞ åéêüíùí
.
121
Optio50Multi.book Page 122 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
ÄéáãñáöÞ åéêüíùí
1.
ÐáôÞóôå ôï êïõìðß
„
Ç ôåëåõôáßá åéêüíá èá åìöáíéóôåß óôçí ïèüíç.
2. ÅðéëÝîôå ôçí åéêüíá ðïõ èÝëåôå íá äéáãñÜøåôå ìå ôï ÷åéñéóôÞñéï
ôåóóÜñùí äéåõèýíóåùí (WX).
3. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß
.
3
4. ×ñçóéìïðïéÞóôå ôï ÷åéñéóôÞñéï
ôåóóÜñùí äéåõèýíóåùí (ST) ãéá
íá åðéëÝîåôå [OK].
5. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß
ãéá íá
åðéâåâáéþóåôå ôç äéáãñáöÞ.
Delete
OK
Cancel
OK :
122
Optio50Multi.book Page 123 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
ÌÅÔÁÖÏÑÁ ÅÉÊÏÍÙÍ ÊÁÉ ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÉÊÙÍ ÔÁÉÍÉÙÍ
ÐÏÕ Å×ÅÔÅ ÔÑÁÂÇÎÅÉ ÓÔÏÍ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÇ ÓÁÓ
Ìç÷áíÞ
Ñýèìéóç ôçò ØçöéáêÞò óáò Ìç÷áíÞò
Áöïý åãêáôáóôÞóåôå ôï áðáñáßôçôï ëïãéóìéêü óôïí õðïëïãéóôÞ óáò, ðñÝðåé
ôþñá íá ñõèìßóåôå ôçí øçöéáêÞ óáò ìç÷áíÞ ãéá íá ìåôáöÝñåé åéêüíåò áðü ôç
ìç÷áíÞ óôïí õðïëïãéóôÞ óáò.
Ï ïäçãüò USB ðïõ óõìðåñéëáìâÜíåôáé óôï CD-ROM (S-SW33) åßíáé
áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôá Windows 98/98SE. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò
ó÷åôéêÜ ìå ôç äéáäéêáóßá åãêáôÜóôáóçò ôïõ ïäçãïý ìðïñåßôå íá áíáöåñèåßôå
óôéò Ïäçãßåò ×ñÞóçò.
Ñýèìéóç ôçò Ëåéôïõñãßáò Óýíäåóçò USB óôï [PC]
1. ÔïðïèåôÞóôå ôïí åðéëïãÝá
Set-up1
ëåéôïõñãéþí óôï
.
2. ÐáôÞóôå ôï ÷åéñéóôÞñéï ôåóóÜñùí
äéåõèýíóåùí (X) ãéá íá åìöáíßóåôå
ôï ìåíïý [Set-up2].
3. ×ñçóéìïðïéÞóôå ôï ÷åéñéóôÞñéï
ôåóóÜñùí äéåõèýíóåùí (T) ãéá
íá åðéëÝîåôå [USB Con.].
4. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß
Set-up2
USB Con.
OK :
PC
5/5
5. ×ñçóéìïðïéÞóôå ôï ÷åéñéóôÞñéï
ôåóóÜñùí äéåõèýíóåùí (ST) ãéá
íá åðéëÝîåôå [PC].
PC
6. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß
PictBridge
USB Con.
PC Camera
OK :
Š
Š
Š
1/3
Ìç óõíäÝåôå ôç ìç÷áíÞ óôïí õðïëïãéóôÞ óáò êáè’ üóï äéÜóôçìá
Ý÷åé åðéëåãåß ôï [PictBridge] ãéá ôç ëåéôïõñãßá Óýíäåóçò USB.
Ìç óõíäÝåôå ôç ìç÷áíÞ óôïí åêôõðùôÞ óáò êáè’ üóï äéÜóôçìá
Ý÷ïõí åðéëåãåß ôï [PC] Þ ôï [PC Camera] ãéá ôç ëåéôïõñãßá
Óýíäåóçò USB.
Óôá Windows 98/98SE/ME/2000, åÜí ç ìç÷áíÞ åßíáé óõíäåäåìÝíç
óôïí õðïëïãéóôÞ óáò êáé êáôÜ ëÜèïò ñõèìßóáôå ôç óýíäåóç ôçò
ìç÷áíÞò óáò USB óôï PictBridge, èá åìöáíéóôåß ôï ìÞíõìá "Install
Driver". ÁøçöÞóôå áõôü ôï ìÞíõìá êáé êÜíôå êëéê óôï "Cancel".
Óýíäåóç ôçò Ìç÷áíÞò óôïí ÕðïëïãéóôÞ óáò
123
Optio50Multi.book Page 124 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Óýíäåóç ôçò Ìç÷áíÞò óôïí ÕðïëïãéóôÞ óáò
Ôåñìáôéêüò óôáèìüò PC/AV
1.
ÓõíäÝóôå ôç ìç÷áíÞ ìå ôïí Ç/Õ ìå ôï êáëþäéï USB
ÅÜí äåí õðÜñ÷åé ÊÜñôá ÌíÞìçò SD óôç ìç÷áíÞ, èá ìåôáöåñèïýí óôïí
õðïëïãéóôÞ ïé åéêüíåò ðïõ åßíáé áðïèçêåõìÝíåò óôçí åóùôåñéêÞ ìíÞìç.
2. ÅíåñãïðïéÞóôå ôç ìç÷áíÞ.
3. ÁíáæçôÞóôå Ýíá êáéíïýñãéï åéêïíßäéï “Removable Disk” ðïõ
åìöáíßæåôáé óôï ðáñÜèõñï ôïõ “My Computer”.
Ïé åéêüíåò/ âßíôåï êëéð ðïõ Ý÷åôå ôñáâÞîåé èá åßíáé ìÝóá ó’ Ýíáí
öÜêåëï ó’ áõôü ôï “removable disk”. (ãéá ôïõò ÷ñÞóôåò ôïõ Mac, êÜíôå
äéðëü êëéê óôï “untitled” óôçí åðéöÜíåéá åñãáóßáò.)
124
Optio50Multi.book Page 125 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
ÊáôÝâáóìá Åéêüíùí/ Âßíôåï Êëéð
¼ôáí ç ìç÷áíÞ åßíáé åíåñãïðïéçìÝíç êáé óõíäåäåìÝíç ìå ôïí õðïëïãéóôÞ
óáò, õðïëïãßæåôáé óáí ìßá ðåñéöåñåéáêÞ ìïíÜäá äßóêïõ, áêñéâþò üðùò ìßá
äéóêÝôá Þ Ýíá CD. Ìðïñåßôå íá êáôåâÜóåôå (íá ìåôáöÝñåôå) åéêüíåò
áíôéãñÜöïíôÜò ôéò áðü ôï “removable disk” (äßóêïò “untitled” ó’ Ýíá Macintosh)
óôï óêëçñü äßóêï ôïõ õðïëïãéóôÞ óáò.
„
Ãéá ÕðïëïãéóôÝò ðïõ ×ñçóéìïðïéïýí Windows
Áíïßîôå ôï “removable disk” êÜíïíôáò äéðëü êëéê ðÜíù ôïõ. ÊÜíôå äéðëü êëéê
óôï öÜêåëï ðïõ ðåñéÝ÷åé ôéò êáôáãñáììÝíåò åéêüíåò/ âßíôåï êëéð, åðéëÝîôå
ôéò åéêüíåò/ âßíôåï êëéð ðïõ åðéèõìåßôå êáé áêïëïýèùò åðéëÝîôå “Copy” áðü
ôï ìåíïý “Edit”. ÌåôÜ áð’ áõôü, áíïßîôå ôçí ôïðïèåóßá ðñïïñéóìïý êáé
åðéëÝîôå “Paste” áðü ôï ìåíïý “Edit”.
„
Ãéá ÕðïëïãéóôÝò ðïõ ×ñçóéìïðïéïýí Mac OS
Áíïßîôå ôï ðáñÜèõñï äßóêïõ “untitled” êáé ôï óêëçñü äßóêï Þ ôçí ôïðïèåóßá
ðñïïñéóìïý. Óýñáôå êáé ñßîôå áðü ôï äßóêï ôçò ìç÷áíÞò óôïí åðéèõìçôü
ðñïïñéóìü.
125
Optio50Multi.book Page 126 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
×ÑÇÓÇ ÔÇÓ ØÇÖÉÁÊÇÓ ÓÁÓ ÌÇ×ÁÍÇÓ ÙÓ ÊÁÌÅÑÁ Ç/Õ
Ç øçöéáêÞ óáò ìç÷áíÞ ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óáí êÜìåñá õðïëïãéóôÞ,
ðïõ óáò åðéôñÝðåé íá ðñáãìáôïðïéÞóåôå ìßá âßíôåï , Þ íá Ý÷åôå ìßá êïõâÝíôá
æùíôáíÜ ìå ößëïõò Þ ôçí ïéêïãÝíåéá.
1. ÅãêáôÜóôáóç ôïõ ïäçãïý ôïõ Ç/Õ ôçò ìç÷áíÞò.
Ï ïäçãüò Ç/Õ ôçò ìç÷áíÞò ðïõ ðåñéëáìâÜíåôáé ìÝóá óôï CD-ROM
(S-SW33) åßíáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôá Windows. Ç ëåéôïõñãßá ôïõ Ç/Õ
ôçò ìç÷áíÞò äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï Mac.
2. ÐåñéóôñÝøôå ôï äéáêüðôç ëåéôïõñãßáò óôï
ìç÷áíÞ óáò ðáôþíôáò ôï êïõìðß
.
3. ÐáôÞóôå ôï u ãéá íá åðéëÝîåôå ôï
ìåíïý [Set-up2], áêïëïýèùò
÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï T ãéá íá
åðéëÝîåôå [USB Con.].
êáé åíåñãïðïéÞóôå ôç
USB Con.
PC
PictBridge
.
4. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß
PC Camera
5. ×ñçóéìïðïéÞóôå ôï S Þ ôï T ãéá íá
åðéëÝîåôå [PC Camera], áêïëïýèùò
ðáôÞóôå ôï êïõìðß
.
OK :
3/3
6. ÓõíäÝóôå ôç ìßá Üêñç ôïõ êáëùäßïõ
USB óå ìßá õðïäï÷Þ ôåñìáôéêïý USB
ôïõ õðïëïãéóôÞ óáò.
7. ÔïðïèåôÞóôå ôç øçöéáêÞ óáò ìç÷áíÞ óôáèåñÜ ðÜíù óôïí õðïëïãéóôÞ
óáò Þ ÷ñçóéìïðïéÞóôå Ýíáí ôñßðïäá.
Š
126
ÅÜí óôá Windows XP åìöáíéóôåß ôï ìÞíõìá Certified Warning êáôÜ
ôç äéÜñêåéá åãêáôÜóôáóçò ôïõ ïäçãïý ôçò ìç÷áíÞò óôïí Ç/Õ,
ðáñáêáëïýìå êÜíôå êëéê óôï "Continue" êáé ðåñéìÝíåôå ìÝ÷ñé íá
ïëïêëçñùèåß ç åãêáôÜóôáóç ôïõ ïäçãïý.
Optio50Multi.book Page 127 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Ãéá ÷ñÞóç ôïõ Windows NetMeeting ãéá âéíôåï-äéÜóêåøç
1.
2.
3.
4.
5.
Ãéá íá îåêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá NetMeeting ðçãáßíåôå óôï Start =>
Programs => Accessories => Communications => NetMeeting.
ÊÜíôå êëéê óôï êïõìðß Start Video ãéá íá ðáñáêïëïõèÞóåôå æùíôáíÜ
ôï âßíôåï.
ÊÜíôå êëéê óôï êïõìðß Place Call .
ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç äéåýèõíóç e-mail Þ ôç äéåýèõíóç óôï äéáäßêôõï ôïõ
õðïëïãéóôÞ ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôå.
ÊÜíôå êëéê óôï Call.
Ôï Üôïìï ôï ïðïßï êáëåßôå ðñÝðåé åðßóçò íá Ý÷åé ôï Windows
NetMeeting êáé íá åßíáé ðñüèõìïò íá äå÷ôåß ôç êëÞóç óáò ãéá íá
áñ÷ßóåé ç âßíôåï — óõíïìéëßá.
Š
Ç áíÜëõóç ôïõ âßíôåï ãéá åöáñìïãÝò óå âßíôåï - óõíïìéëßåò åßíáé
ãåíéêÜ 320 x 240.
127
Optio50Multi.book Page 128 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Óçìåéþóåéò
128
Optio50Multi.book Page 129 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
ÇÀÏÎÇÍÀÉÒÅ ÑÅ Ñ ÊÀÌÅÐÀÒÀ ÑÈ
Ïîãëåä îòïðåä
Áóòîí çà
îñâîáîæäàâàíå
íà çàòâîðà
Shutter
release
button
Ñâåòêàâèöà
Áóòîí íà çàõðàíâàíåòî
Êîëåëî çà èçáîð íà ðåæèì
Èíäèêàòîð íà ñàìîñíèìà÷êàòà
Âèçüîð
Ìèêðîôîí
PC/AV êóïëóíã
DC âõîäåí êóïëóíã
Îáåêòèâ
Èìå
Îïèñàíèå
Èíäèêàòîð íà
ñàìîñíèìà÷êàòà
Ìèãà â ñèíüî ïî âðåìå íà ðåæèì íà ñàìîñíèìà÷êà, äîêàòî
êàäúðúò íå áúäå çàñíåò.
Âèçüîð
Ïîçâîëÿâà âè äà êîìïîçèðàòå êàäúðà ñ îáåêòà
Ñâåòêàâèöà
Îñèãóðÿâà äîïúëíèòåëíî îñâåòÿâàíå.
Áóòîí çà
îñâîáîæäàâàíå
íà çàòâîðà
Ïðè íàòèñêàíå íàïîëîâèíà ôîêóñèðà è çàêëþ÷âà
åêñïîçèöèÿòà íà êàìåðàòà, à ïðè íàòèñêàíå äîêðàé çàñíåìà
êàäúðà.
Îáåêòèâ
Îáåêòèâúò ñ îïòè÷åñêî óâåëè÷åíèå 3x âè ïîçâîëÿâà äà
ïðàâèòå ñíèìêè ñ øèðîêîúãúëåí îáåêòèâ è ñ òåëåîáåêòèâ.
Áóòîí íà
çàõðàíâàíåòî
Âêëþ÷âà è èçêëþ÷âà çàõðàíâàíåòî íà êàìåðàòà.
Êîëåëî çà èçáîð
íà ðåæèì
Íàñòðîéâà ðåæèìà íà êàìåðàòà.
DC âõîäåí êóïëóíã
Ïîçâîëÿâà âè äà ñâúðçâàòå ïðîìåíëèâîòîêîâ çàõðàíâàù
àäàïòåð êúì êàìåðàòà è äà èçïîëçâàòå êàìåðàòà áåç
áàòåðèÿ.
PC/AV êóïëóíã
Äàâà âúçìîæíîñò çà ñâúðçâàíå íà USB èëè AV êàáåë êúì
êàìåðàòà.
Ìèêðîôîí
Äàâà âúçìîæíîñò çà çàïèñâàíå íà çâóê çàåäíî ñúñ
çàïèñâàíèòå âèäåî êëèïîâå.
129
Optio50Multi.book Page 130 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Ïîãëåä îòçàä
Âèçüîð
Èíäèêàòîð íà âèçüîðà
Áóòîí çà óâåëè÷àâàíå/
íàìàëÿâàíå/x/y/w/f
Q áóòîí
Óõî çà çàêðåïâàíå íà êàèøêàòà
3 áóòîí
Áóòîí i
Áóòîí ñ ÷åòèðè ñòðåëêè
Áóòîí OK/DISPLAY
Êàïàê íà ãíåçäîòî çà áàòåðèÿòà/êàðòàòà
Ãíåçäî çà ïðèêðåïâàíå íà ñòàòèâ
LCD åêðàí
Èìå
Îïèñàíèå
Âèçüîð
Äàâà âúçìîæíîñò çà êîìïîçèðàíå íà êàäúðà ñ îáåêòà.
Èíäèêàòîð âúâ
âèçüîðà
Ïîêàçâà òåêóùîòî ñúñòîÿíèå íà êàìåðàòà.
/
áóòîí
/
áóòîí
áóòîí
Áóòîí MENU
Áóòîí /DISPLAY
Íàãëàñÿ îáåêòèâà â ïîëîæåíèå òåëåîáåêòèâ. Ïî âðåìå íà
óâåëè÷åíî âúçïðîèçâåæäàíå ñìåíÿ ðàçìåðà íà óâåëè÷åíîòî
èçîáðàæåíèå, ïîêàçàíî â LCD åêðàíà.
Íàãëàñÿ îáåêòèâà â ïîëîæåíèå øèðîêîúãúëåí îáåêòèâ. Â
ðåæèì íà âúçïðîèçâåæäàíå ñìåíÿ ðåæèìà íà èçîáðàçÿâàíå
íà åäíîâðåìåííî èçîáðàçÿâàíå íà äåâåò êàäúðà (èêîíêè).
Ïðåâêëþ÷âà â ðåæèì Âúçïðîèçâåæäàíå.  LCD åêðàíà ñå
ïîÿâÿâàò ïîñëåäíîòî èçîáðàæåíèå è èíôîðìàöèÿ.
Âêëþ÷âà è èçêëþ÷âà ìåíþ OSD.
Ïîòâúðæäàâà èçáîðà íà åëåìåíò îò ìåíþòî.
Âêëþ÷âà è èçêëþ÷âà LCD åêðàíà è ñëåäåíåòî „íà æèâî” íà
êàäúðà.
Óõî çà ïðèêðåïâàíå íà Çà çàêðåïâàíå íà êàèøêàòà íà êàìåðàòà.
êàèøêàòà
áóòîí
Äàâà âúçìîæíîñò çà èçòðèâàíå íà êàäúðà.
Ãíåçäî çà ïðèêðåïâàíå Äàâà âúçìîæíîñò çà ìîíòèðàíå íà ñòàòèâ.
íà ñòàòèâ
Êàïàê íà ãíåçäîòî çà
áàòåðèÿòà/êàðòàòà
130
Ïðåäîñòàâÿ äîñòúï äî áàòåðèÿòà è âúçìîæíîñò çà ïîñòàâÿíå
è èçâàæäàíå íà êàðòàòà-ïàìåò.
Optio50Multi.book Page 131 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
LCD åêðàí
Ïðåäîñòàâÿ äîñòúï äî èíôîðìàöèÿòà íà ìåíþòàòà çà
íàñòðîéâàíå íà êàìåðàòà è îñèãóðÿâà ïðåãëåä íà êàäúðà
ïðåäè è ñëåä çàñíåìàíåòî ìó.
Áóòîí ñ ÷åòèðè
ñòðåëêè
Äàâà âúçìîæíîñò çà ïðèäâèæâàíå ïðåç ìåíþòàòà è êàäðèòå è
çà îñúùåñòâÿâàíå íà èçáîð.
(W)- Èçáèðà ðåæèìà íà ñâåòêàâèöàòà â ðåæèì Ñíèìàíå.
(X)- Èçáèðà ðåæèìà íà ñàìîñíèìà÷êàòà â ðåæèì Ñíèìàíå.
Êîëåëî çà èçáîð íà ðåæèì
Êîëåëî çà èçáîð íà ðåæèì
Êîëåëî çà
èçáîð íà
ðåæèì
Èìå
Îïèñàíèå
Ïðîñò
Êàìåðàòà íàñòðîéâà ôóíêöèèòå àâòîìàòè÷íî.
Ïðîãðàìà
Îñíîâíèÿò ðåæèì çà ñíèìàíå.
Ïîðòðåò
Ïîçâîëÿâà âè äà ñíèìàòå ïîðòðåòè.
Ïåéçàæ
Ïîçâîëÿâà âè äà ñíèìàòå ïåéçàæíè ñöåíè.
Ñïîðò
Ïîçâîëÿâà âè äà ïðàâèòå ñíèìêè äà ñïîðòíè
ñúáèòèÿ.
Íîùíà ñöåíà
Ïðåäíàçíà÷åí å çà ñíèìàíå íà òúìíè ñöåíè,
íàïðèìåð íîùåí èçãëåä.
Íàñòðîéêà
Äàâà âúçìîæíîñò çà èçáîð íà ïàðàìåòðèòå íà
êàìåðàòà.
Äâèæåùî ñå èçîáðàæåíèå
(Ôèëì)
Ïîçâîëÿâà âè äà çàñíåìàòå ôèëìè.
131
Optio50Multi.book Page 132 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
ÎÒ ÊÚÄÅ ÄÀ ÇÀÏÎ×ÍÅÒÅ
Ïðèêðåïâàíå íà êàèøêàòà íà êàìåðàòà
Ïðèêðåïâàíå íà êàèøêàòà íà êàìåðàòà
Ïðèêðåïåòå êàèøêàòà íà êàìåðàòà,
êàêòî òîâà å ïîêàçàíî íà
èëþñòðàöèÿòà.
1
2
Ïîñòàâÿíå íà áàòåðèÿòà
1. Îòâîðåòå êàïàêà íà ãíåçäîòî
çà áàòåðèÿ/êàðòà.
2. Ïîñòàâåòå áàòåðèÿòà ñ
ïðàâèëíà îðèåíòàöèÿ, êàêòî
òîâà å ïîêàçàíî âäÿñíî.
3. Çàòâîðåòå êàïàêà íà
ãíåçäîòî çà áàòåðèÿòà/
êàðòàòà.
Š
132
1
1
2
2
Çà çàõðàíâàíå íà êàìåðàòà ìîæåòå äà èçïîëçâàòå 2 áàòåðèè ÀÀ
(àëêàëíè èëè Ni-MH ïðåçàðåæäàùè ñå).
Optio50Multi.book Page 133 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Ïîñòàâÿíå íà SD êàðòà-ïàìåò
(äîïúëíèòåëåí àêñåñîàð)
1. Îòâîðåòå êàïàêà íà ãíåçäîòî çà
áàòåðèÿ/êàðòà.
2. Ïîñòàâåòå SD êàðòàòà-ïàìåò ñ ïðàâèëíà
îðèåíòàöèÿ, êàêòî òîâà å ïîêàçàíî
âäÿñíî.
„
Çàäðúæòå SD êàðòàòà-ïàìåò, êàòî
ïîâúðõíîñòòà ñ ìåòàëíèòå êîíòàêòè
ñî÷è êúì çàäíàòà ñòðàíà íà êàìåðàòà
è ñëåä òîâà ïúõíåòå äîêðàé êàðòàòà
â ãíåçäîòî.
3. Çàòâîðåòå êàïàêà íà ãíåçäîòî çà
áàòåðèÿòà/êàðòàòà.
Âêëþ÷âàíå íà çàõðàíâàíåòî
Áóòîí íà çàõðàíâàíåòî
Íàòèñíåòå áóòèíà
, çà äà âêëþ÷èòå çàõðàíâàíåòî.
LED èíäèêàòîðúò âúâ âèçüîðà ñâåòâà â çåëåíî è êàìåðàòà å ãîòîâà çà
ñíèìàíå.
133
Optio50Multi.book Page 134 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Èçáîð íà åçèê çà íàäïèñèòå íà åêðàíà
Èçáîð íà åçèê çà íàäïèñèòå íà åêðàíà
1. Íàãëàñåòå êîëåëîòî
çà èçáîð íà ðåæèì
â ïîëîæåíèå
.
2. Èçïîëçâàéòå áóòîíà ñ ÷åòèðè
ñòðåëêè (X), çà äà èçáåðåòå ìåíþ
[Set-up2] (Íàñòðîéêà).
„
Set-up 1
Ïîÿâÿâà ñå [Set-up2] (Íàñòðîéêà2)
íà ìåíþòî çà íàñòðîéêà.
3. Èçïîëçâàéòå áóòîíà ñ ÷åòèðè
ñòðåëêè (T), çà äà èçáåðåòå
[Language] (Åçèê) è ñëåä òîâà
íàòèñíåòå áóòîíà
.
4. Èçïîëçâàéòå áóòîíà ñ ÷åòèðè
ñòðåëêè (ST), çà äà èçáåðåòå
åçèêà íà íàäïèñèòå.
Set-up 2
Date Adjust
y/m/d
Video Out
PAL
Language
English
Brightness
3/5
OK :
Language
5. Íàòèñíåòå áóòîíà
, çà äà
ïîòâúðäèòå èçáîðà íà åçèêà.
OK :
134
1/8
Optio50Multi.book Page 135 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Íàñòðîéâàíå íà äàòàòà è ÷àñà
1. Íàãëàñåòå êîëåëîòî çà èçáîð íà
ðåæèì â ïîëîæåíèå
è
èçïîëçâàéòå áóòîíà ñ ÷åòèðè
ñòðåëêè (X), çà äà èçáåðåòå [Set-up2]
(Íàñòðîéêà).
„
4. Íàòèñíåòå áóòîíà
.
Ïîÿâÿâà ñå åêðàíúò çà íàñòðîéêà íà
äàòàòà.
Set-up2
Date Adjust
Ïîÿâÿâà ñå [Set-up2] íà ìåíþòî çà
íàñòðîéêà.
2. Èçáåðåòå [Date Adjust] (Íàñòðîéêà íà
äàòà) ñ ïîìîùòà íà áóòîíà ñ ÷åòèðè
ñòðåëêè (T).
3. Èçïîëçâàéòå áóòîíà ñ ÷åòèðè
ñòðåëêè (WX), çà äà èçáåðåòå
ôîðìàò çà äàòàòà.
„
Set-up1
d/m/y
Video Out
PAL
Language
English
Brightness
1/5
OK :
Date Adjust
02 /01 / 2010
04:00
5. Èçïîëçâàéòå áóòîíà ñ ÷åòèðè
ñòðåëêè (WX), çà äà èçáåðåòå
Select :
OK :
åëåìåíò è íàñòðîéòå äàòàòà è ÷àñà ñ
ïîìîùòà íà áóòîíà ñ ÷åòèðè ñòðåëêè
(ST).
6. Ñëåä êàòî ïîòâúðäèòå, ÷å âñè÷êè ïàðàìåòðè ñà ïðàâèëíî íàñòðîåíè,
íàòèñíåòå áóòîíà
.
135
Optio50Multi.book Page 136 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Çàñíåìàíå íà íåïîäâèæíè èçîáðàæåíèÿ
Áóòîí çà îñâîáîæäàâàíå
íà çàòâîðà
Áóòîí íà
çàõðàíâàíåòî
Êîëåëî çà
èçáîð íà
ðåæèì
Âèçüîð
Áóòîí çà óâåëè÷àâàíå/
íàìàëÿâàíå/x/y/w/f
LCD åêðàí
4/W áóòîí
1.
2.
3.
4.
Íàòèñíåòå áóòîíà
, çà äà âêëþ÷èòå êàìåðàòà.
Íàãëàñåòå êîëåëîòî çà èçáîð íà ðåæèì â ïîëîæåíèå
.
Êîìïîçèðàéòå êàäúðà â LCD åêðàíà èëè, êàòî ãëåäàòå ïðåç âèçüîðà.
Íàòèñíåòå áóòîíà çà îñâîáîæäàâàíå íà çàòâîðà íàïîëîâèíà, çà äà
ôîêóñèðàòå îáåêòà àâòîìàòè÷íî.  ñúùîòî âðåìå ñå îïðåäåëÿ è
çàêëþ÷âà è ïîäõîäÿùàòà åêñïîçèöèÿ.
5. Íàòèñíåòå äîêðàé (íàïúëíî) áóòîíà çà îñâîáîæäàâàíå íà çàòâîðà, çà äà
çàñíåìåòå êàäúðà.
Âúçïðîèçâåæäàíå íà íåïîäâèæíè èçîáðàæåíèÿ
Áóòîí íà çàõðàíâàíåòî
Q Áóòîí
Âúçïðîèçâåæäàíå
LCD åêðàí
Áóòîí ñ ÷åòèðè ñòðåëêè
1. Íàòèñíåòå áóòîíà
„
.
 åêðàíà ñå ïîÿâÿâà ïîñëåäíèÿò çàñíåò êàäúð.
2. Èçïîëçâàéòå áóòîíà ñ ÷åòèðè ñòðåëêè (WX), çà äà ñìåíèòå
ïðåãëåäàòå êàäðèòå.
136
„
„
Áóòîí ñ ÷åòèðè ñòðåëêè (W): îòèâà íà ïðåäèøíîòî èçîáðàæåíèå.
Áóòîí ñ ÷åòèðè ñòðåëêè (X): ïðåìèíàâà íà ñëåäâàùîòî èçîáðàæåíèå.
Optio50Multi.book Page 137 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Çàïèñâàíå íà âèäåî êëèïîâå
Òîçè ðåæèì äàâà âúçìîæíîñò çà çàïèñâàíå íà âèäåî êëèïîâå ñúñ çâóê
(ñ ïîìîùòà íà âãðàäåí ìèêðîôîí).
1. Çàâúðòåòå êîëåëîòî çà èçáîð íà
ðåæèì â ïîëîæåíèå
è âêëþ÷åòå
êàìåðàòà, êàòî íàòèñíåòå áóòîíà
.
2. Íàòèñíåòå áóòîíà çà îñâîáîæäàâàíå
íà çàòâîðà , çà äà çàïî÷íåòå
çàïèñâàíåòî.
3. Çà äà ïðåêðàòèòå çàïèñâàíåòî,
íàòèñíåòå îùå âåäíúæ áóòîíà çà
îñâîáîæäàâàíå íà çàòâîðà.
1
Âúçïðîèçâåæäàíå íà âèäåî êëèïîâå
Ìîæåòå äà âúçïðîèçâåæäàòå çàïèñàíèòå ôèëìè â LCD åêðàíà.
Çâóêúò, êîéòî ñòå çàïèñàëè çàåäíî ñ ôèëìà, ìîæå äà ñå âúçïðîèçâåæäà
ñàìî íà òåëåâèçîð èëè íà êîìïþòúð.
1. Íàòèñíåòå áóòîíà
.
2. Èçïîëçâàéòå áóòîíà ñ ÷åòèðè
ñòðåëêè (WX), çà äà ïðåìèíàâàòå
ïðåç èçîáðàæåíèÿòà, äîêàòî íå ñå
ïîÿâè âèäåî ôèëìúò, êîéòî èñêàòå
äà âèäèòå.
„
„
Çà äà âèäèòå ïðåäèøíîòî
èçîáðàæåíèå, íàòèñíåòå áóòîíà ñ
÷åòèðè ñòðåëêè (W).
Çà äà âèäèòå ñëåäâàùîòî
èçîáðàæåíèå, íàòèñíåòå áóòîíà ñ
÷åòèðè ñòðåëêè (X).
100-0001
Size
EV
01.04. ’04
320X240
0.0
05:22
1
3. Íàòèñíåòå áóòîíà
, çà äà
çàïî÷íåòå âúçïðîèçâåæäàíåòî íà
âèäåî êëèïîâåòå
„
Çà äà ñïðåòå èëè äà ïóñíåòå ôèëìà, íàòèñíåòå îòíîâî áóòîíà
„
„Èçòðèâàíå íà èçîáðàæåíèÿ
.
137
Optio50Multi.book Page 138 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Èçòðèâàíå íà èçîáðàæåíèÿ
1. Íàòèñíåòå áóòîíà
„
.
 åêðàíà ñå ïîÿâÿâà ïîñëåäíîòî çàïèñàíî èçîáðàæåíèå.
2. Èçïîëçâàéòå áóòîíà ñ ÷åòèðè ñòðåëêè (WX), çà äà èçáåðåòå
èçîáðàæåíèåòî, êîåòî èñêàòå äà èçòðèåòå.
3. Íàòèñíåòå áóòîíà
.
3
4. Èçïîëçâàéòå áóòîíà ñ ÷åòèðè ñòðåëêè
(ST), çà äà èçáåðåòå [OK] (ÄÀ).
5. Íàòèñíåòå áóòîíà
, çà äà
ïîòâúðäèòå èçòðèâàíåòî.
Delete
OK
Cancel
OK :
138
Optio50Multi.book Page 139 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
ÏÐÅÕÂÚÐËßÍÅ ÍÀ ÇÀÏÈÑÀÍÈÒÅ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈß È
ÔÈËÌÈ Â ÊÎÌÏÞÒÚÐÀ
Êàìåðà
Íàñòðîéâàíå íà öèôðîâàòà êàìåðà
Ñëåä êàòî ñòå èíñòàëèðàëè íåîáõîäèìèÿ ñîôòóåð íà êîìïþòúðà, òðÿáâà äà
íàñòðîèòå öèôðîâàòà êàìåðà äà ïðåõâúðëÿ èçîáðàæåíèÿòà îò êàìåðàòà â
êîìïþòúðà.
USB äðàéâåðúò, âêëþ÷åí â êîìïàêò äèñêà CD-ROM (S-SW33), å
ïðåäíàçíà÷åí çà Windows 98/98SE. Ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ çà ïðîöåñà íà
èíñòàëèðàíå íà äðàéâåðà ïîòúðñåòå â ðúêîâîäñòâîòî çà èçïîëçâàíå.
Íàñòðîéâàíå íà ðåæèìà íà USB âðúçêà íà [PC]
1. Íàãëàñåòå êîëåëîòî çà èçáîð íà
Set-up1
ðåæèì â ïîëîæåíèå
.
2. Íàòèñíåòå áóòîíà ñ ÷åòèðè ñòðåëêè
(X), çà äà âèäèòå ìåíþ [Set-up2]
(Íàñòðîéêà2)
3. Èçïîëçâàéòå áóòîíà ñ ÷åòèðè
ñòðåëêè (T), çà äà èçáåðåòå [USB
Con.] (USB âðúçêà).
4. Íàòèñíåòå áóòîíà
.
OK :
5. Èçïîëçâàéòå áóòîíà ñ ÷åòèðè
ñòðåëêè (ST), çà äà èçáåðåòå [PC].
6. Íàòèñíåòå áóòîíà
Set-up2
USB Con.
PC
5/5
USB Con.
PC
.
PictBridge
PC Camera
OK :
Š
Š
Š
1/3
Íå ñâúðçâàéòå êàìåðàòà êúì êîìïþòúð, êîãàòî çà ðåæèì íà USB
âðúçêà å èçáðàíî [PictBridge].
Íå ñâúðçâàéòå êàìåðàòà êúì ïðèíòåð, êîãàòî çà ðåæèì íà USB
âðúçêà å èçáðàíî [PC] èëè [PC Camera].
Íà Windows 98/98SE/ME/2000, àêî êàìåðàòà å ñâúðçàíà êúì
êîìïþòúðà è íåâîëíî ñòå íàñòðîèëè ðåæèì íà USB âðúçêà íà
PictBridge, ùå ñå ïîÿâè ñúîáùåíèåòî "Install Driver" (Èíñòàëèðàíå
íà äðàéâåð). Íå îáðúùàéòå âíèìàíèå íà òîâà ñúîáùåíèå è
íàòèñíåòå "Cancel" (Îòêàæè).
Ñâúðçâàíå íà êàìåðàòà êúì êîìïþòúðà
139
Optio50Multi.book Page 140 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Ñâúðçâàíå íà êàìåðàòà êúì êîìïþòúðà
PC/AV êóïëóíã
1. Ñâúðæåòå êàìåðàòà êúì êîìïþòúðà ñ ïîìîùòà íà USB êàáåëà.
Àêî íÿìà ïîñòàâåíà SD êàðòà-ïàìåò â êàìåðàòà, çàïèñàíèòå âúâ
âãðàäåíàòà ïàìåò èçîáðàæåíèÿ ùå ñå ïðåõâúðëÿò â êîìïþòúðà.
2. Âêëþ÷åòå êàìåðàòà.
3. Ïîòúðñåòå ñèìâîëà “Removable Disk” (Ñìåíÿåì äèñê) â ïðîçîðåöà
“My Computer” (Ìîÿò êîìïþòúð).
Âàøèòå çàïèñàíè èçîáðàæåíèÿ è âèäåî êëèïîâå ùå áúäàò â ïàïêàòà
íà òîçè ñìåíÿåì äèñê. (Çà ïîòðåáèòåëèòå Mac: ùðàêíåòå äâà ïúòè
âúðõó äèñêà “untitled” (íåîçàãëàâåí) âúðõó ðàáîòíàòà ïëîù.)
140
Optio50Multi.book Page 141 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Çàðåæäàíå íà èçîáðàæåíèÿ/âèäåî êëèïîâå
Êîãàòî âêëþ÷èòå êàìåðàòà è ÿ ñâúðæåòå êúì êîìïþòúðà, òÿ ñå ïðèåìà êàòî
äèñêîâî óñòðîéñòâî, íàïðèìåð äèñêåòà èëè êîìïàêò äèñê. Ìîæåòå äà
çàðåäèòå (ïðåõâúðëèòå) èçîáðàæåíèÿòà, êàòî ãè êîïèðàòå îò “ñìåíÿåìèÿ
äèñê” (äèñêà “íåîçàãëàâåí” íà Macintosh) âúðõó òâúðäèÿ äèñê íà
êîìïþòúðà.
„
Çà êîìïþòðè ñ Windows
Îòâîðåòå “ñìåíÿåìèÿ äèñê”, êàòî ùðàêíåòå äâà ïúòè âúðõó íåãî. Ùðàêíåòå
äâà ïúòè âúðõó ïàïêàòà, êîÿòî ñúäúðæà çàïèñàíèòå èçîáðàæåíèÿ/âèäåî
êëèïîâå. Èçáåðåòå ïðåäïî÷èòàíèòå îò âàñ èçîáðàæåíèÿ/âèäåî êëèïîâå è
ñëåä òîâà èçáåðåòå “Copy” (Êîïèðàé) îò ìåíþ “Edit” (Ðåäàêòîð). Ñëåä òîâà
îòâîðåòå ìÿñòîòî, êúäåòî èñêàòå äà ãè çàïèøåòå è èçáåðåòå “Paste”
(Âìúêíè) îò ìåíþ “Edit”.
„
Çà êîìïþòðè ñ Mac OS
Îòâîðåòå ïðîçîðåöà íà äèñêà “íåîçàãëàâåí” è ïðîçîðåöà íà òâúðäèÿ äèñê
èëè íà ïàïêàòà. Èçòåãëåòå èçîáðàæåíèÿòà îò êàìåðàòà äî æåëàíîòî ìÿñòî
çà çàïèñ.
141
Optio50Multi.book Page 142 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
ÈÇÏÎËÇÂÀÍÅ ÍÀ ÖÈÔÐÎÂÀÒÀ ÊÀÌÅÐÀ ÊÀÒÎ PC
ÊÀÌÅÐÀ
Âàøàòà öèôðîâà êàìåðà ìîæå äà ñå èçïîëçâà è êàòî êàìåðà çà êîìïþòúð,
êîåòî âè ïîçâîëÿâà äà îñúùåñòâÿâàòå âèäåî êîíôåðåíöèè èëè äà ãîâîðèòå
â ðåàëíî âðåìå ñ ïðèÿòåëèòå èëè ñåìåéñòâîòî ñè.
1. Èíñòàëèðàéòå äðàéâåðà çà êàìåðàòà.
Äðàéâåðúò çà PC êàìåðà, êîéòî å âêëþ÷åí â êîìïàêò äèñêà CD-ROM
(S-SW33), å ïðåäíàçíà÷åí çà Windows. Ôóíêöèÿòà PC êàìåðà íå ñå
ïîääúðæà çà êîìïþòðè Macintosh.
2. Çàâúðòåòå êîëåëîòî çà èçáîð íà ðåæèì â ïîëîæåíèå
è âêëþ÷åòå
êàìåðàòà, êàòî íàòèñíåòå áóòîíà
.
3. Íàòèñíåòå X, çà äà èçáåðåòå ìåíþ
USB Con.
[Set-up2] (Íàñòðîéêà2), ñëåä òîâà
PC
èçïîëçâàéòå T, çà äà èçáåðåòå [USB
Con.] (USB âðúçêà).
PictBridge
4. Íàòèñíåòå áóòîíà
.
PC Camera
5. Èçïîëçâàéòå S èëè T, çà äà
èçáåðåòå [PC Camera] (PC êàìåðà),
ñëåä òîâà íàòèñíåòå áóòîíà
.
OK :
3/3
6. Ñâúðæåòå åäèíèÿ êðàé íà USB
êàáåëà êúì ñâîáîäåí USB ïîðò íà
êîìïþòúðà.
7. Ïîñòàâåòå êàìåðàòà ñòàáèëíî âúðõó ìîíèòîðà íà êîìïþòúðà èëè
èçïîëçâàéòå ñòàòèâ.
Š
142
Àêî ïî âðåìå íà èíñòàëèðàíåòî íà äðàéâåðà çà êàìåðàòà íà
Windows XP ñå ïîÿâè ñúîáùåíèå, ìîëÿ, ùðàêíåòå "Continue"
(Ïðîäúëæè) è èç÷àêàéòå äà ïðèêëþ÷è èíñòàëèðàíåòî íà
äðàéâåðà.
Optio50Multi.book Page 143 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Çà äà èçïîëçâàòå Windows NetMeeting çà âèäåî
êîíôåðåíöèè
1. Îòèäåòå íà Start => Programs => Accessories => Communications =>
NetMeeting, çà äà ñòàðòèðàòå ïðîãðàìàòà NetMeeting.
2. Ùðàêíåòå áóòîíà Start Video (Ñòàðò íà âèäåî), çà äà âèäèòå âèäåî
âðúçêàòà.
3. Ùðàêíåòå áóòîíà Place Call (Íàïðàâè ïîâèêâàíå) .
4. Âúâåäåòå åëåêòðîííèÿ èëè ìðåæîâèÿ àäðåñ íà êîìïþòúðà, êúì êîéòî
èñêàòå äà ñå ñâúðæåòå.
5. Ùðàêíåòå Call (Ïîâèêâàíå).
Çà äà ñå îñúùåñòâè âèäåî êîíôåðåíöèÿòà, ÷îâåêúò, íà êîãîòî ñå
îáàæäàòå, ñúùî òðÿáâà äà èìà ñòàðòèðàíà ïðîãðàìàòà Windows
NetMeeting è äà ïîæåëàå äà ïðèåìå âàøåòî ïîâèêâàíå.
Š
Ðàçäåëèòåëíàòà ñïîñîáíîñò çà ïðèëîæåíèÿòà çà âèäåî
êîíôåðåíöèè îáèêíîâåíî å 320 x 240.
143
Optio50Multi.book Page 144 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Çàáåëåæêà
144
Optio50Multi.book Page 145 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
KAMERANIZI YAKINDAN TANIYIN
Ön Görünüm
Deklanþör
düðmesi
Shutter
release
button
Flaþ
Açma-kapatma düðmesi
Mod kadraný
Zamanlayýcý LED’i
Vizör
Mikrofon
PC/AV terminali
DC giriþ terminali
Objektif
Ýsim
Taným
Zamanlayýcý LED’i
Resim çekilene kadar Zamanlayýcý modu esnasýnda mavi olarak
yanýp söner.
Vizör
Resim nesnesini çerçevelemenize imkan verir.
Flaþ
Flaþ aydýnlatmasý saðlar.
Deklanþör düðmesi
Yarým olarak basýldýðýnda kamerayý odaklar ve pozlamayý kilitler;
tam olarak basýldýðýnda resmi çeker.
Objektif
3x optik zoom objektif, telefoto ve geniþ-açýlý resimler çekmenize
imkan verir.
Açma-kapatma
düðmesi
Kamerayý açýp kapatýr.
Mod kadraný
Kamera modunu ayarlar.
DC giriþ terminali
Kamerayý pilsiz olarak çalýþtýrmak üzere AC elektrik adaptörünü
kameraya baðlamanýza imkan verir.
PC/AV terminali
Kameraya bir USB kablo ya da bir AV kablo baðlamanýza imkan
verir.
Mikrofon
Kayýtlý film klipleriyle birlikte ses kaydetmenize imkan verir.
Ön Görünüm.
145
Optio50Multi.book Page 146 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Arka Görünüm
Vizör
Vizör LED’i
Zoom/x/y/w/f düðmesi
Q düðmesi
Aský tutucusu
3 düðmesi
i düðmesi
Dört-yollu düðme
OK/DISPLAY düðmesi
Pil/Kart kapaðý
Tripod yuvasý
LCD ekran
Ýsim
Taným
Vizör
Resim nesnesini çerçevelemenize imkan verir.
Vizör LED’i
/
düðmesi
/
düðmesi
düðmesi
MENU düðmesi
/EKRAN düðmesi
Aský tutucusu
düðmesi
146
Kameranýn geçerli durumunu görüntüler.
Objektifi telefoto pozisyonuna zoom’lar. Zoom’lu oynatým
esnasýnda, LCD ekranda görüntülenen Zoom Ekranýnýn boyutunu
deðiþtirir.
Objektifi geniþ-açý pozisyonuna zoom’lar. Oynatým modunda ekraný
dokuz fotoðraflý gösterime (minyatür) deðiþtirir.
Oynatým moduna deðiþir. LCD ekranda en son fotoðraf ve bilgiler
belirir.
OSD menüyü açýp kapatýr.
Menü ögesi seçimini onaylar.
LCD ekraný ve canlý görüntüyü açýp kapatýr.
Kamera aský baðlantýsý.
Resmi silmenize imkan verir.
Tripod yuvasý
Tripod montajýna imkan verir.
Pil/Kart kapaðý
Pile eriþmenize ve hafýza kartýný takýp çýkarmanýza imkan verir.
LCD ekran
Kameranýn çalýþtýrýlmasý için menü bilgilerini saðlar; çekmeden
önce resmin ön izlemesini yapabilir ve çektikten sonra da resmi
gözden geçirebilirsiniz.
Dört-yollu düðme
Menüler ve resimler boyunca kaydýrma yapmanýza imkan verir;
sonrasýnda tercihlerinizi seçebilirsiniz.
(W)- Çekim modunda flaþ modunu seçer.
(X)- Çekim modunda zamanlayýcý modunu seçer.
Optio50Multi.book Page 147 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Mod Kadraný
Mod Kadraný
Mod
kadraný
Ýsim
Taným
Basit
Kameranýn fonksiyonlarý otomatik olarak ayarlamasýný
saðlar.
Program
Temel resim-çekme modu.
Portre
Portre tipi resimler çekmenize imkan verir.
Manzara
Manzara izlenimleri çekmenize imkan verir.
Spor
Spor fotoðraflarý çekmenizi saðlar.
Gece
Gece manzarasý gibi karanlýk sahnelerin çekimini
yapmanýza imkan verir.
Ayar
Kamera tercihlerinizi seçmenize imkan verir.
Hareketli Görüntüler (Film)
Hareketli görüntüler almanýza imkan verir.
147
Optio50Multi.book Page 148 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
BAÞLANGIÇ
Kamera Askýsýnýn Baðlanmasý
Kamera Askýsýnýn Baðlanmasý
Resimde gösterildiði gibi kamera
askýsýný baðlayýnýz.
1
2
Pilin Takýlmasý
1. Pil/kart kapaðýný açýnýz.
2. Saðda gösterildiði gibi doðru
yönlerle pili yerine takýnýz.
3. Pil/kart kapaðýný kapatýnýz.
1
1
2
2
Š
148
Kameraya güç saðlamak için 2 adet AA tipi pil (alkalin ya da Ni-MH þarj
edilebilir) kullanabilirsiniz.
Optio50Multi.book Page 149 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
SD Hafýza Kartýnýn Takýlmasý (Opsiyonel Aksesuar)
1. Pil/kart kapaðýný açýnýz.
2. Saðda gösterildiði gibi doðru yönlerle SD
hafýza kartýný yerine takýnýz.
„
Kameranýn arka kýsmýna bakacak þekilde
SD hafýza kartýný metal uçlu yüzeyinden
tutunuz ve sonrasýnda gittiði kadar kartý
ileriye doðru itiniz.
3. Pil/kart kapaðýný kapatýnýz.
Kameranýn Açýlmasý
Açma-kapatma düðmesi
Kamerayý açmak için
düðmesine basýnýz.
Vizör LED’i yeþil olarak yanar ve kameranýz resim çekmeye hazýrdýr.
149
Optio50Multi.book Page 150 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
OSD (Ekran) Dilinin Seçimi
OSD (Ekran) Dilinin Seçimi
1. Mod kadranýný
ayarlayýnýz.
olarak
2. [Set-up2] menüsünü seçmek için dörtyollu düðmeyi (X) kullanýnýz.
„
Set-up 1
Ayar menüsünde [Set-up2]
görüntülenir.
3. [Language] seçmek için dört-yollu
düðmeyi (T) kullanýnýz ve
düðmesine basýnýz.
4. Dili seçmek için dört-yollu düðmeyi
(ST) kullanýnýz.
y/m/d
Video Out
PAL
Language
English
Brightness
3/5
OK :
5. Dil seçimini onaylamak için
düðmesine basýnýz.
Language
OK :
150
Set-up 2
Date Adjust
1/8
Optio50Multi.book Page 151 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Tarih ve Zaman Ayarý
1. Mod kadranýný
olarak ayarlayýnýz ve
[Set-up2] menüsünü seçmek için dörtyollu düðmeyi (X) kullanýnýz.
„
Set-up2
Date Adjust
Ayar menüsünde [Set-up2]
görüntülenir.
2. Dört-yollu düðme (T) ile [Date Adjust]
seçiniz.
3. Tarih tipini seçmek için dört-yollu
düðmeyi (WX) kullanýnýz.
4.
Set-up1
d/m/y
Video Out
PAL
Language
English
Brightness
1/5
OK :
düðmesine basýnýz.
„
Tarih Ayar ekraný belirir.
5. Öge sahasýný seçmek için dört-yollu
düðmeyi (WX) kullanýnýz ve dört-yollu
düðme (ST) ile tarih ve zaman için
deðerleri ayarlayýnýz.
6. Tüm ayarlarýn doðru olduðunu
onayladýktan sonra,
düðmesine
basýnýz.
Date Adjust
02 /01 / 2010
04:00
OK :
Select :
151
Optio50Multi.book Page 152 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Fotoðraf Çekme
Deklanþör düðmesi
Açma-kapatma düðmesi
Mod
kadraný
Vizör
Zoom/x/y/w/f düðmesi
LCD ekran
4/W düðmesi
1.
2.
3.
4.
Kamerayý açmak için
düðmesine basýnýz.
Mod kadranýný
olarak ayarlayýnýz.
Çekiminizi LCD ekranda ya da vizör yoluyla oluþturunuz.
Fotoðrafý otomatik olarak odaklamak için deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Uygun pozlama belirlenir ve ayný zamanda kilitlenir.
5. Fotoðrafý çekmek için deklanþöre tam olarak basýnýz.
Fotoðraflarýn Ýzlenmesi/Oynatýmý
Açma-kapatma düðmesi
Q Oynatma düðmesi
LCD ekran
Dört-yollu düðme
1.
düðmesine basýnýz.
„
Ekranda en son fotoðraf belirir.
2. Resimleri görmek için dört-yollu düðmeyi (WX) kullanýnýz.
„
„
152
Bir önceki fotoðrafa gitmek için dört-yollu düðmeyi (W): kullanýnýz.
Bir sonraki fotoðrafa gitmek için dört-yollu düðmeyi (X): kullanýnýz.
Optio50Multi.book Page 153 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Film Kliplerinin Kaydý
Bu mod, dahili mikrofon sayesinde sesli film klipleri kaydetmenize imkan verir.
1. Mod kadranýný
kýsmýna çeviriniz ve
düðmesine basarak kameranýzý
açýnýz.
2. Kaydý baþlatmak için deklanþör
düðmesine basýnýz.
3. Kaydý bitirmek için tekrar deklanþör
düðmesine basýnýz.
1
Film Kliplerinin Ýzlenmesi/Oynatýmý
LCD ekranýnýzda kayýtlý film kliplerini izleyebilirsiniz.
Ancak, film klipleri ile kaydedilmiþ olan sesler ancak TV’de ya da bilgisayarlarda
dinlenebilir.
1.
düðmesine basýnýz.
2. Ýzlemek istediðiniz film klibi
görüntülenene kadar dört-yollu düðme
(WX) ile görüntüleri tarayýnýz.
„
„
Bir önceki görüntüyü görüntülemek
için dört-yollu düðmeye (W) basýnýz.
Bir sonraki görüntüyü görüntülemek
için dört-yollu düðmeye (X) basýnýz.
3. Film kliplerinin oynatýmýný baþlatmak
için
düðmesine basýnýz.
„
100-0001
Size
EV
01.04. ’04
320X240
0.0
05:22
1
Oynatýmý duraklatmak ya da yeniden
baþlatmak için tekrar
düðmesine
basýnýz.
153
Optio50Multi.book Page 154 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Fotoðraflarýn Silinmesi
1.
düðmesine basýnýz.
„
En son çekilen fotoðraf ekranda görüntülenir.
2. Dört-yollu düðme (WX) ile silmek istediðiniz fotoðrafý seçiniz.
3.
düðmesine basýnýz.
3
4. [OK] seçmek için dört-yollu düðmeyi
(ST) kullanýnýz.
5. Silme iþlemini onaylamak için
düðmesine basýnýz.
Delete
OK
Cancel
OK :
154
Optio50Multi.book Page 155 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
KAYITLI FOTOÐRAFLARIN VE FÝLMLERÝN BÝLGÝSAYARINIZA AKTARILMASI
Kamera
Dijital Kameranýzýn Ayarlanmasý
Bilgisayarýnýzda gerekli olan programý kurduktan sonra, kameranýzdan
bilgisayarýnýza fotoðraflar aktarmak için þimdi dijital kameranýzý ayarlamanýz
gerekmektedir.
CD-ROM (S-SW33)’a dahil olan USB sürücüsü özellikle Windows 98/98SE içindir.
Sürücü kurulum iþlemi hakkýnda daha fazla bilgi için, Kullaným Kýlavuzunuza
danýþabilirsiniz.
USB Baðlantý Modunun [PC] Olarak Ayarlanmasý
1. Mod kadranýný
olarak ayarlayýnýz.
2. [Set-up2] menüsünü görüntülemek için
dört-yollu düðmeye (X) basýnýz.
3. [USB Con.] seçmek için dört-yollu
düðmeyi (T) kullanýnýz.
4.
Set-up1
Set-up2
USB Con.
düðmesine basýnýz.
OK :
5. [PC] seçmek için dört-yollu düðmeyi
(ST) kullanýnýz.
6.
PC
5/5
USB Con.
PC
düðmesine basýnýz.
PictBridge
PC Camera
OK :
Š
Š
Š
1/3
USB Baðlantý modu için [PictBridge] seçilmiþ olduðu zaman kamerayý
bilgisayarýnýza baðlamayýnýz.
USB Baðlantý modu için [PC] ya da[PC Camera] seçilmiþ olduðu
zaman kamerayý yazýcýnýza baðlamayýnýz.
Windows 98/98SE/ME/2000’de, eðer kamera bilgisayarýnýza baðlý ise
ve kamera\qs USB baðlantýsýný istemeden PictBridge olarak
ayarlarsanýz, "Install Driver" mesajý belirecektir. Bu mesajý gözardý
ediniz ve "Cancel" týklayýnýz.
Kameranýn Bilgisayarýnýza Baðlanmasý
155
Optio50Multi.book Page 156 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Kameranýn Bilgisayarýnýza Baðlanmasý
PC/AV terminali
1. USB kablo ile kamerayý PC’ye baðlayýnýz.
Eðer kamerada SD Hafýza Kartý yoksa, dahili hafýzada kayýtlý olan
fotoðraflar bilgisayara aktarýlacaktýr.
2. Kamerayý açýnýz.
3. “My Computer” penceresinde beliren yeni bir “Removable Disk” ikonu
arayýnýz.
Kayýtlý fotoðraflarýnýz/filmleriniz bu “removable disk” içindeki bir klasör içinde
olacaktýr. (Mac kullanýcýlarý için, masaüstündeki “untitled” diski çift týklayýnýz.)
156
Optio50Multi.book Page 157 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Fotoðraflarýn/Filmlerin Yüklenmesi
Kamera açýkken ve bilgisayarýnýza baðlý durumda iken, floppy disk ya da CD gibi
bir disk sürücüsü olarak düþünülür. Fotoðraflarý “removable disk”ten (Macintosh’ta
“untitled” disk) bilgisayarýnýzýn sabit diskine kopyalayarak yükleyebilir (aktarabilirsiniz).
„
Windows Ýþletim Sistemli Bilgisayarlar Ýçin
Üzerinde çift týklayarak “removable disk”i açýnýz. Kayýtlý fotoðraflarýnýzý/film
kliplerinizi içeren klasöre çift týklayýnýz. Tercih ettiðiniz fotoðraflarý/film kliplerini
seçiniz ve sonrasýnda “Edit” menüsünden “Copy” seçiniz. Bundan sonra,
kopyalanacak yeri açýnýz “Edit” menüsünden “Paste” seçiniz.
„
Mac OS Ýþletim Sistemli Bilgisayarlar Ýçin
“untitled” disk penceresini ve sabit diski ya da kopyalanacak yeri açýnýz.
Kamera diskinden istenen yere sürükleyip býrakýnýz.
157
Optio50Multi.book Page 158 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
DÝJÝTAL KAMERANIN BÝR PC KAMERA OLARAK
KULLANIMI
Videokonferans yapmak ya da arkadaþlarýnýzla veya ailenizle gerçek-zamanlý sohbet etmek için dijital kameranýzý bir PC kamera olarak kullanabilirsiniz.
1. PC kamera sürücüsünü kurunuz.
CD-ROM (S-SW33)’a dahil olan PC-kamera sürücüsü özellikle Windows
içindir. PC kamera fonksiyonu Mac platformlarýnca desteklenmemektedir.
2. Mod kadranýný
kýsmýna çeviriniz ve
açýnýz.
3. [Set-up2] menüsünü seçmek için X
düðmesine basýnýz, sonrasýnda [USB
Con.] seçmek için T düðmesini
kullanýnýz.
düðmesine basarak kameranýzý
USB Con.
PC
PictBridge
4.
düðmesine basýnýz.
PC Camera
5. [PC Camera] seçmek için S ya da T
düðmesini kullanýnýz, sonrasýnda
düðmesine basýnýz.
OK :
3/3
6. SUB kablonun bir ucunu
bilgisayarýnýzdaki mevcut USB portuna
baðlayýnýz.
7. Dijital kamerayý saðlam þekilde bilgisayar ekranýnýzýn üzerine konumlayýnýz
ya da bir tripod kullanýnýz.
Š
158
Windows XP’de PC kamera sürücüsü kurulumu esnasýnda Certified
Warning mesajý belirirse, lütfen "Continue" týklayýnýz ve sürücü
kurulumu tamamlanana kadar bekleyiniz.
Optio50Multi.book Page 159 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
Videokonferans için Windows NetMeeting kullanmak
amacýyla
1. NetMeeting programýný baþlatmak üzere Start => Programs => Accessories
=> Communications => NetMeeting adýmlarýný takip ediniz.
2. Canlý video izlemek için Start Video düðmesine basýnýz.
3. Place Call düðmesini týklayýnýz.
4. Aramakta olduðunuz bilgisayarýn e-mail adresini ya da að adresini yazýnýz.
5. Call týklayýnýz.
Aramakta olduðunuz kiþide de Windows NetMeeting yürütülüyor olmalýdýr
ve bu kiþi videokonferansý baþlatmak üzere aramanýzý kabul etmelidir.
Š
Videokonferans uygulamalarý için video çözünürlüðü genellikle
320 x 240’dýr.
159
Optio50Multi.book Page 160 Wednesday, March 2, 2005 1:42 PM
NOT
160

Documentos relacionados