Heliport Eemshaven

Сomentários

Transcrição

Heliport Eemshaven
Stand: Maart 2014
Meldeformular für den Planungskalender der DeutschNiederländischen Raumordnungskommission Unterkommission Nord
1. Plangeber:
Groningen Seaports
2. Plangebiet:
Eemshaven
3. Art und Name des Plans/Programms:
Heliport Eemshaven
4. Beschreibung der beabsichtigten Planung/des Programms:
Groningen Seaports wil een helihaven oprichten nabij de
Eemshaven, specifiek gericht op de offshore windindustrie voor het
servicen van windparken. De gemeente Eemsmond en de provincie
Groningen zien dit belang ook en willen medewerking verlenen aan
de procedure om te komen tot een helihaven.
5. Bisher geltendes Recht:
Provinciaal Omgevingsplan, Provinciale Omgevingsverordening,
Barro en gemeentelijk bestemmingsplan
6. SUP/UVP-Pflicht:
MER-plichtig
7. Einschätzung der grenzüberschreitenden Auswirkungen:
Mogelijk geluidshinder, maar dat is voor de Duitse zijde niet heel
waarschijnlijk. Mogelijk moeten heli‘s uitwijken naar Emden of
Eelde. Deze luchthavens zouden dan als back-up dienen.
8. Angaben zum voraussichtlichen Verfahren:
Verfahrensschritte (mit Zeitangabe
bzw. voraussichtlichem
Zeitrahmen) im Inland:
Beteiligung des
Nachbarstaates:
8.1 Verzoek om ontheffing
8.2 GS informeert PS
8.3 Uitvoeren MER + locatiekeuze
8.4 Verlenen ontheffing POV door GS
8.5 Verlenen ontheffing Barro door I&M
8.6 Luchthavenbesluit PS
8.7 Aanpassen bestemmingsplan
Betrokken als stakeholder
9. Kontaktpersonen und Internetadressen:
Peter Smale
Afdeling Ruimte & Samenleving
Provincie Groningen
T: +31(0)50-3164784
E: [email protected]