Piosenki Pokolen 2014 - Die Kreisau-Initiative - Kreisau

Сomentários

Transcrição

Piosenki Pokolen 2014 - Die Kreisau-Initiative - Kreisau
Unser Jahresthema 2014
Widerständige Geschichten
Nasz temat roku 2014
Oporne Opowieści
Topic of the year 2014
(Hi)stories of Resistance
Kreisau-Initiative e.V.
c/o Allianz AG
An den Treptowers 3
12435 Berlin
Tel. +49 (30) 53 83 63 65
Fax +49 (30) 53 02 79 23
www.kreisau.de
PIOSENKI POKOLEŃ
Opór i protest
Mareike Mischke
Koordynatorka projektów
[email protected]
Krzyżowa, 3-8 listopada 2014 roku
Berlin, 28.08.14
Najważniejsze informacje:
Polsko-niemieckie spotkanie wielopokoleniowe na temat roli muzyki w społeczeństwie
(polskie i niemieckie pieśni protestu) oraz w życiu uczestników
Data: 3-8 listopada 2014 roku
Uczestnicy: 20 osób powyżej 18 roku życia mieszkających w Polsce lub w Niemczech
Miejsce: Krzyżowa (www.krzyzowa.org.pl/index.php/pl/osrodek)
Koordynacja projektu i zgłoszenia: Mareike Mischke ([email protected])
O projekcie
Muzyka bawi, łączy i umożliwia komunikację bez słów. Projekt “Piosenki Pokoleń”
poświęcony jest roli muzyki w społeczeństwie oraz w biografiach uczestników i skierowany
do osób reprezentujących wszystkie pokolenia. W spotkaniu mogą wziąć osoby bez względu
na wiek, płeć, niepełnosprawność czy światopogląd. Jedynym warunkiem jest
zainteresowanie muzyką (zdolności i umiejętności muzyczne nie są jednak wymagane) oraz
otwartość na dialog między pokoleniami. Szukamy osób, które mają ochotę spędzić czas od
3 do 8 listopada w Krzyżowej, wymieniając się pomysłami i doświadczeniami, wspólnie
muzykując, a przede wszystkim nawiązując dialog i współpracę ponad podziałami
związanymi z narodowością i wiekiem.
Die Kreisau-Initiative e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der die Begegnungsstätte in Kreisau/Krzyżowa
(Polen) seit 1989 ideell und finanziell unterstützt.
Vorstand: Ole Jantschek (Vorsitzender), Annemarie Cordes, Kathrin Hattenhauer, Paulina Jonczynski,
Dr. Klaus Pumberger,
Geschäftsführer: Daniel Wunderer
Vereinsregister: Amtsgericht Charlottenburg
Geschäftskonto
Commerzbank AG BLZ 100 800 00 Kto Nr. 4 09 71 66 00
Wir freuen uns über Spenden auf unser Konto.
Postbank AG Berlin BLZ 100 100 10 Kto Nr. 5 17 18 31 06
Spenden sind steuerlich abzugsfähig.
Unser Jahresthema 2013
Alle anders verschieden!
Nasz temat roku 2013
Równi w różnorodności!
Topic of the year 2013
All equally different!
Kolejna cegła w murze
Muzyka jest bardzo znaczącym nośnikiem idei i uczuć. Każde pokolenie ma ważne dla siebie
utwory, niektóre style muzyczne symbolizują epoki historyczne, inne niejednokrotnie stają się
symbolami zmian społecznych.
Podczas projektu odkryjemy między innymi znaczenie muzyki w wyrażaniu poglądów,
różnicy zdań, protestach. Ponadto będziemy zastanawiać się nad jej wpływem na naszą
własną biografię i dowiemy się sporo na temat polskiej i niemieckiej historii. Pomoże nam
w tym wyjątkowe miejsce, w którym się spotkamy, czyli Krzyżowa z jej bogatą i długą
historią. W programie znajduje się także wspólny wyjazd do Wrocławia, nie zabraknie także
czasu na dyskusje, wspólne muzykowanie czy odrobinę ruchu na świeżym powietrzu.
Krzyżowa
Warsztaty odbędą się w nowoczesnym centrum konferencyjno-szkoleniowym Fundacji
„Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (8 km od Świdnicy i 55 km od Wrocławia).
Uczestnicy będą nocować w komfortowych pokojach (jednoosobowych lub dwuosobowych),
które są zaadaptowane na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Warunki uczestnictwa
W spotkaniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie mieszkające w Polsce lub
w Niemczech.
Znajomość języków obcych nie jest wymagana. Spotkanie będzie tłumaczone na
polski i niemiecki.
Koszt: 50 złoty. Opłata za uczestnictwo pokrywa nocleg i wyżywienie. Zapisy
i dodatkowe informacje: [email protected] lub 0049 30 53 83 63 65
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2014 roku.
Projekt wspierany finansowo przez:
2
Lieder der Generationen
Protest und Widerstand
Piosenki Pokoleń – Protest i opór
Begegnungsprogram(m) spotkania
03.11.-08.11.2014 in Kreisau | w Krzyżowej
03.11.2014, Poniedziałek | Montag
Witamy!|Willkommen!
bis | do
15.00
16.0018.00
18.30
Ab 19.30
Przyjazd do Krzyżowej | Anreise in Kreisau
Recepcja/Obora
Rezeption/Kuhstall
Przywitanie i przedstawienie programu, poznajemy się, oczekiwania | Begrüßung und
Vorstellung des Programms; Kennenlernen, Erwartungen
Sala majowa/Pałac
Maisaal/Schloss
Kolacja | Abendessen
Jadalnia /Obora
Speisesaal/ Kuhstall
Wieczór zapoznawczy w kawiarni | Kennenlernabend im Café
Kawiarnia/Obora
Café/Kuhstall
04.11.2014, Dienstag |Wtorek
Einführung und Kennenlernen| Wprowadzenie i czas na bliższe poznanie się
8.00-9.15 Frühstück | Śniadanie
9.3010.00
10.0011.30
11.3013.00
Speisesaal/ Kuhstall
Jadalnia /Obora
Warm-Up| Rozgrzewka
Maisaal/Schloss
Sala majowa/Pałac
Kennenlernen und Sprachanimation | Poznać się bliżej i animacja językowa
Maisaal/Schloss
Sala majowa/Pałac
Einführung in den Intergenerativen Dialog in Deutschland und Polen |
Dialog międzypokoleniowy w Polsce i w Niemczech - wprowadzenie
Maisaal/Schloss
Sala majowa/Pałac
13.00
Mittagessen | Obiad
Speisesaal/ Kuhstall
Jadalnia /Obora
15.0018.30
Kreisau kennenlernen: Führung über das Gelände | Poznajemy Krzyżową - oprowadzenie
Im Schloss
W pałacu
18.30
Abendessen | Kolacja
Speisesaal/ Kuhstall
Jadalnia /Obora
20.00
Lesung der Gefängnis-Briefe von Helmuth James Graf von Moltke und seiner Frau Freya | Berghaus
Dom na wzgórzu
Wspólne czytanie listów pożegnalnych Helmutha Jamesa von Moltke i Frei von Moltke
05.11.2014, Środa | Mittwoch
Protest songi różnych pokoleń| Protestlieder der Generationen
8.00-9.15 Śniadanie | Frühstück
9.3010.00
10.0013.00
Jadalnia /Obora
Speisesaal/ Kuhstall
Rozgrzewka | Warm-Up
Sala majowa/Pałac
Maisaal/Schloss
Warsztat: Historia Polski i Niemiec opowiedziana w trzech piosenkach | Workshop: Die
Geschichte Deutschlands und Polens in drei Songs
Sala majowa/Pałac
Maisaal/Schloss
13.00
Obiad | Mittagessen
Jadalnia /Obora
Speisesaal/ Kuhstall
15.0016.30
16.3017.00
17.0018.30
Warsztat: Moje życie opowiedziane w trzech piosenkach|
Workshop: Meine eigene Biographie in drei Songs
Sala majowa/Pałac
Maisaal/Schloss
Pause | Przerwa
Dyskusja: Protest songi dawniej i dziś |
Diskussion: Protestlieder damals und heute
Sala majowa/Pałac
Maisaal/Schloss
18.30
Kolacja | Abendessen
Jadalnia /Obora
Speisesaal/ Kuhstall
20.00
Wieczór talentów (zorganizowanych przez samych uczestników) |
Abend der Talente (durch die Teilnehmenden selbst organisiert)
Sala majowa/Pałac
Maisaal/Schloss
06.11.2014, Donnerstag | Czwartek: Ausflug | Wycieczka
8.30-9.30 Frühstück | Śniadanie
10.00
Abfahrt nach Wrocław | Wyjazd do Wrocławia
11.30
Stadtführung | Oprowadzanie po mieście
13.00
Mittagessen und Freizeit | Obiad i czas wolny
17.00
Besuch eines intergenerativen Projektes | Spotkanie z projektem międzypokoleniowym
18.30
Abendessen, anschließend Abfahrt des Busses | Kolacja, potem odjazd autobusu
21.00
Ankunft in Kreisau| Powrót do Krzyżowej
Speisesaal/ Kuhstall
Jadalnia /Obora
Parkplatz
Parking
07.11.2014, Piątek | Freitag
Dialog pokoleń w Europie| Generationendialog in Europa
8.00-9.15 Śniadanie | Frühstück
9.3010.00
10.0013.00
Jadalnia /Obora
Speisesaal/ Kuhstall
Rozgrzewka | Warm-Up
Sala majowa/Pałac
Maisaal/Schloss
Warsztat (auto)biograficzny | (Auto)biographischer Erzählworkshop
Sala majowa/Pałac
Maisaal/Schloss
13.00
Obiad | Mittagessen
Jadalnia /Obora
Speisesaal/ Kuhstall
15.0018.30
Dyskusja: „Zrównoważony rozwój to przyjaźń między pokoleniami“ - dialog pokoleń w
Europie| Diskussion: „Nachhaltigkeit ist die Freundschaft zwischen Generationen“ Generationendialog in Europa
Sala majowa/Pałac
Maisaal/Schloss
18.30
Kolacja | Abendessen
Jadalnia /Obora
Speisesaal/ Kuhstall
20.00
Wieczór pożegnalny | Abschiedsfeier
Sala majowa/Pałac
Maisaal/Schloss
08.11.2014, Samstag| Sobota
Reflexion und Abreise | Refleksja i wyjazd
8.00-9.15 Frühstück | Śniadanie
Speisesaal/ Kuhstall
Jadalnia /Obora
10.0012.30
Was nehmen wir mit? – Auswertung | Co zabieramy ze sobą – podsumowanie
Maisaal/Schloss
Sala majowa/Pałac
12.15
Gruppenfoto| Zdjęcie grupowe
Vor dem Schloss
Przed pałacem
12.30
Mittagessen und anschließend Abreise | Obiad i potem wyjazd
Speisesaal/ Kuhstall
Jadalnia /Obora
Gefördert mit Mitteln der: